Kurum ve İşletmelere

Kurum ve işletmelerin Ar-Ge talep ve ihtiyaçları doğrultusunda üniversite akademik personeli ile ortak proje yürüterek akademisyenlerimizin bilgi ve tecrübelerinin ekonomimize kazandırılması, akademisyenlerimizin, sanayimizin ihtiyaçları yönünde araştırma faaliyetlerine teşvik edilmesi öncelikli görevlerimizdendir.

Bu doğrultuda akademisyenlerimizin bilgi ve tecrübelerine göre oluşturduğumuz akademisyen bilgi bankamız yardımı ile işletmelerin taleplerine göre multi disipliner çalışma gruplarının oluşturulması bu çalışma gruplarının işletmelerin ar-ge ihtiyaçlarını projelendirerek ortak çalışma yürütülmesi için yardımcı oluyoruz.

Başvuru Yapmak İstiyorum

Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kalite veya standardının yükseltilmesi; veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi için destek verilmektedir. Sürekli açıktır.   İndir  
TÜBİTAK 1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destek Programı Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amacıyla kurgulanmıştır. Çağrı bazında değişmektedir. İndir  
TÜBİTAK SAN-TEZ Sanayi Tezleri Programı KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır. Sürekli açıktır. Hazırlanıyor…
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik KOBİ’lerde yenilikçilik Program kapsamında KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. İndir  

Başvuru Yapmak İstiyorum

Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmalarını amaçlayan yüksek destek oranlı programdır. Sürekli açıktır.   İndir  
AB COSME İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı KOBİ’lere destek sağlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir.  Hazırlanıyor…
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik KOBİ’lerde yenilikçilik Program kapsamında KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir.   İndir  

Başvuru Yapmak İstiyorum

Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Akademide üretilen bilginin ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlayan projeler desteklenmektedir. Sürekli açıktır.   İndir  
TÜBİTAK SAN-TEZ Sanayi Tezleri Programı KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı dinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır. Sürekli açıktır. Hazırlanıyor…