İş akış şeması aşağıda verilen MODÜL 1 TTO’nun tanıtımı, üniversite-sanayi iş birliği, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına erişim, fikri mülkiyet haklarının yönetimi ve ticarileştirilmesi, girişimcilik ve şirketleşme konularında diğer modüllerle işbirliği içerisinde bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinden sorumludur.

MODÜL 1

  • TTO’nun kurumsal iletişim stratejisinin ve yöntemlerinin geliştirilmesi
  • Paydaş kırılımlı eğitimler/etkinlikler düzenlenmesi
  • Üniversite yetkinliklerinin ve varlıklarının tanıtılması
  • Farkındalık faaliyetlerinin izlenmesi ve raporlanması

Modül 1’in görev alanlarıdır.