Süleyman Demirel Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları Patent/Faydalı Model Değerlendirme Komisyon Üyeleri:

Patentlerimizi görebilmek için tıklayınız.

Üniversite yönetimi tarafından yetkilendirilen MODÜL 4, akademisyenler tarafından geliştirilen buluşları aşağıda verilen akış şemasında da gösterildiği  gibi buluş bildirim formu aracılığı ile toplar, patent başvuru ve takip süreçlerinde akademisyenlere teknik ve idari danışmanlık hizmeti verir.

MODÜL 4A
Ticarileştirme iş akış şeması aşağıda verilen MODÜL 4 SDÜ fikri mülkiyet politikasının oluşturulması için üniversite yönetimi ve konunun profesyonelleri arsında gerekli koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

MODÜL 4B

  • Üniversitede ve bölgede FSMH ile ilgili farkındalık yaratılması/FSMH bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak
  • Üniversitenin Fikri Haklar Politikasının oluşturulmasına katkı sağlamak
  • Üniversite FSMH ve yeni teknoloji potansiyelinin tespiti ile ticarileştirme portföyünün geliştirilmesi
  • FSMH Destek hizmetlerinin sağlanması
  • Üniversite kaynaklı teknolojilerin ticarileştirilmesi

MODÜL 4’ün görev alanlarıdır.