Akademisyenlere  
Öğrencilere
Girişimcilere
Kurum ve İşletmelere
Akademisyenlere

SDÜ TTO olarak, üniversitemiz akademik personelinin araştırma faaliyetleri için, ilgili kurumlardan fon sağlanarak, çalışma olanaklarının genişletilmesi konusunda faaliyet gösteriyoruz.

Üniversitemizden gönderilen TÜBİTAK araştırma proje başvuruları ve desteklenme süreci izlendiğinde ön değerlendirme aşamasında biçimsel nedenlerden dolayı projelerin daha değerlendirmeye bile giremeden yaklaşık %30’unun reddedildiği belirlenmiştir.Bu eksiklerin giderilmesi ve projelerin kabul oranının yükseltilmesi için ilgili SDÜ TTO AŞ. personelleri tarafından proje başvuru dosyalarının biçimsel (eksik evrak, bütçe aşımı, eksik imza vb.) inceleme hizmeti verilmektedir.

Akademik personelimize, proje yönetimi, araştırma faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürün ve buluşların korunması, lisanslanması, ticarileştirilmesi gibi konularda hizmet veriyoruz. Akademik personelimizin çalışmalarının teknik boyutuna daha fazla zaman ayırabilmelerine imkan sağlamayı amaçlıyoruz.

SDÜ TTO olarak bölge sanayisi ile akademisyenlerimizin ortak çalışmalarının artırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının ar-ge ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda akademisyenlerimizin, uzmanlık alanlarına göre, multi disipliner çalışma grupları oluşturmalarına ve sanayi kuruluşları ile ortak proje üretmelerine yardımcı olmak, proje olanaklarının genişletilmesi için kamu fonlarından yararlanmalarını sağlamak öncelikli hedeflerimizden birisidir.

Başvuru Yapmak İstiyorum

Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Tüm alanlardaki bilimsel projeler için bu programdan faydalanılabilmektedir. 06/01/2017 17:30’a kadar   İndir  
TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projeleri desteklenemektedir. Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte açılan çağrılara göre değişmektedir.   İndir  
TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirilmesi sağlayan projeler desteklenmektedir. 06/01/2017 17:30’a kadar   İndir  
TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Daha önce ARDEB projesinde yürütücülük yapmamış olan araştırıcıların teşvik edilip, desteklenmesi amaçlanmaktadır. Sürekli açıktr.   İndir  
TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 06/01/2017 17:30’a kadar   İndir  
TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı Acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Sürekli açıktır.   İndir  
TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Doktora ya da uzmanlık derecesini alan araştırmacıların farklı illlerdeki farklı kurumlarda araştırma yapabilmelerine olanak sağlanmaktadır. Nisan 2017’de beklenmektedir.   İndir  

Başvuru Yapmak İstiyorum

Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Daha önce ARDEB projesinde yürütücülük yapmamış olan araştırıcıların teşvik edilip, desteklenmesi amaçlanmaktadır. Sürekli açıktır.   İndir  
TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 06/01/2017 17:30’a kadar   İndir  
TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı Acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Sürekli açıktır.   İndir  
TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Doktora ya da uzmanlık derecesini alan araştırmacıların farklı illlerdeki farklı kurumlarda araştırma yapabilmelerine olanak sağlanmaktadır. Nisan 2017’de beklenmektedir. İndir  
TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Yurtdışında araştırma yapmak isteyen doktoralı araştırmacılar için destek verilmektedir. 2017 çağrıları henüz açıklanmamıştır.   İndir  

Başvuru Yapmak İstiyorum

Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı Yurt dışından Türkiye’ye dönen T.C. vatandaşı araştırmacılar faydalanabilirler. Sürekli açıktır. İndir  
TÜBİTAK 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destekleme Programı Son 3 yılın 12 ayını Türkiye’de geçirmemiş olan her milletten araştırmacılar bu programa başvurabilirler. 2016 çağrıları henüz açıklanmamıştır. İndir  
TÜBİTAK 2221 Konuk veya Akademik İzinli (Sabatical) Biliminsanı Destekleme Programı Bir haftayla 12 ay arasında Türkiye’de çalışma yapmak isteyen konuk bilim insanları desteklenmektedir. Her ayın son iş gününe kadar yılda 12 kez başvurulabilir. İndir  
TÜBİTAK 2216 Uluslararası Araştırmacılar için Araştırmacı Burs Programı Doktoralı veya yurtdışında doktora yapan araştırmacılar başvurabilmektedir. Mart 2016’da beklenmektedir.   İndir  
AB – H2020 MSCA-IF-2015 Marie Sklodowska-Curie Bireysel Burslar Üç farklı panelde (EF, CAR, RI) hareketlilik gösteren araştırmacılar başvurabilirler. 14 Eylül 2016 Hazırlanıyor…
TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Yurtdışında araştırma yapmak isteyen doktoralı araştırmacılar için destek verilmektedir. 2016 çağrıları henüz açıklanmamıştır.   İndir  
AB – H2020 MSCA-ITN-2015 Marie Curie Initial Training Networks Üç farklı programla araştırma ve eğitim programları desteklenmektedir. 12 Ocak 2016 Hazırlanıyor…
AB – H2020 MSCA-IF-2015 Marie Curie Global Fellowship Türkiye’ye geri dönmek koşuluyla yurtdışında 12-24 ay araştırma yapmak isteyenler başvurabilirler. 14 Eylül 2016  Hazırlanıyor…
AB – H2020 RISE Research and Innovation Staff Exchange Scheme Avrupa içinden ve dışından üniversite, araştırma merkezi ve araştırma faaliyetleri yürüten sanayi kuruluşlarının en az 3 tanesinin bir araya gelmesi ile oluşturulacak araştırma projeleri kapsamında personel hareketliliği gerçekleştirilebilir. 28 Nisan 2016 Hazırlanıyor…

Başvuru Yapmak İstiyorum

Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK UBYT UBYT Yayın Teşvik Programı Yapılan yayınlar, etki derecelerine göre desteklenmektedir. Sürekli açıktır. Hazırlanıyor…
TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı Ulusal ve uluslararası patent başvurularının arttırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılması hedeflenmektedir. Sürekli açıktır.   İndir  

Başvuru Yapmak İstiyorum

Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla yerli sanayinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere kurulmuştur. Sürekli açıktır.   İndir  
TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlayan projeler desteklenmektedir. Sürekli açıktır.   İndir  
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmalarını amaçlayan yüksek destek oranlı programdır. Sürekli açıktır.   İndir  
TÜBİTAK 1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amacıyla kurgulanmıştır. Çağrı bazında değişmektedir. İndir  
TÜBİTAK 1007 Kamu kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destek Programı Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir   İndir  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SAN-TEZ Sanayi Tezleri Programı KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmeleri amaçlanmaktadır. Sürekli açıktır. Hazırlanıyor…
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik KOBİ’lerde yenilikçilik Program kapsamında KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. İndir  

Başvuru Yapmak İstiyorum

Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA İstanbul Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Farklı alanlarda açılan çağrılarla projeler desteklenmektedir. Çağrı bazında değişmektedir. Hazırlanıyor…
Kalkınma Bakanlığı KB Araştırma Altyapıları Proje Çağrısı Yeni araştırma altapılarının kurulması veya mevcut olanların geliştirilmesi için destek sağlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. Hazırlanıyor…
AB H2020- Bilimsel Mükemmeliyet Araştırma Altyapıları Avrupa sanayisinin teknolojik temelinin güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan yeni araştırma altyapılarının geliştirilmesi ve mevcut araştırma altyapılarının kullanımının optimize edilmesi amaçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir.   İndir  

Başvuru Yapmak İstiyorum