İş akış şeması aşağıda verilen MODÜL 2 paydaşların çalışma alanları ile uyumlu hibe çağrılarını düzenli olarak tarayarak ilgili hedef kitleye iletmekle sorumludur.

MODÜL 2A
Bir diğer akış şemasında da görüldüğü gibi MODÜL 2 tanıtımını yapmış olduğu projelerin yazımında ve başarılı bulunması durumunda yürütme süreçlerinde de idari destek vermektedir.

MODÜL 2B

  • Çağrıların taranması ve duyurulması
  • Proje çıktılarının ticarileştirme potansiyeline göre tasnifi ve raporlaması
  • Üniversitedeki araştırma faaliyetlerinin nitelik ve nicelik yönünden iyileştirilmesi
  • İdari destek (yazım ve yürütme) verilmesi

MODÜL 2’nin görev alanlarıdır.