AMAÇ:

Akademisyenlerimizin ve bölgemizde kurulu işletmelerin,  alanlarında fon desteği sağlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşların destek programları hakkında bilgilendirilmesi. Bu destek fonlarının daha yaygın ve etkin bir şekilde kullanılarak ar-ge olanaklarını genişletebilmelerinin, teknoloji seviyelerini yükseltebilmelerinin ve proje fikirlerini hayata geçirebilmelerinin sağlanması.

Faaliyetler:

  • Ulusal ve uluslar arası destek programlarının takip edilmesi, akademisyenlerimizin ve bölgede bulunan kuruluşların yararlanabilecekleri programların çağrıları hakkında bilgilendirilmeleri.
  • Ulusal ve uluslar arası destek programlarının uygulama esasları ve başvuru hazırlanması hakkında eğitim programları düzenlenmesi.
  • Akademisyenler tarafından hazırlanan proje başvuru metinlerinin biçimsel olarak kontrolünün gerçekleştirilmesi.
  • Bölgemizde kurulu KOBİ ve işletmelerin Ar-Ge ihtiyaçlarının tespit edilmesi. Ar-ge ihtiyaçların projelendirilmesi ve ilgili destek programlarına başvurularının sağlanması. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen akademisyenler ile bir araya getirilerek çalışma grupları oluşturulması.

Projelerinize Fon Sağlamak için Bizimle İletişime Geçin.