İş akış şeması aşağıda verilen MODÜL 3 üniversite insan kaynağı ve teknik altyapısının sanayide kullanılmasına ve/veya sanayiden gelecek Ar-Ge taleplerine uygun eşleştirme ve test/analiz hizmetlerine konu olacak faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur. Bu kapsamda Modül 3 tarafından periyodik firma ve akademisyen ziyaretleri yapılmakta, akademisyen ve sanayi temsilcilerinin bir araya geldiği “arama toplantıları” ile sistematik Ar-Ge süreçlerinin anlatıldığı yenilikçi eğitim ve etkinlikler düzenlenmektedir.

MODÜL 3

  • ÜSİ projelerine yönelik iş geliştirme ve idari danışmanlık yapılması
  • İnovatif yöntemlerle Ar-Ge potansiyeli yüksek firmaların sistematik Ar-Ge ve ÜSİ süreçlerine yönlendirilmesi
  • Bölge iş dünyası çatı kuruluşları ile ile işbirliklerinin güçlendirilmesi
  • Ulusal TTO ağlarından faydalanılarak bölgesel yetkinliklerin, iş birliklerinin geliştirilmesi

MODÜL 3’ün görev alanlarıdır.