İş akış şeması aşağıda verilen MODÜL 5 iş planı oluşturma, yatırımcı sunumu hazırlama, pazar analizi, fikri mülkiyet hakları vb. konularda anışmanlık hizmeti verilmesinden sorumludur. Verilen danışmanlık hizmetleri ön kuluçka safhasını başarı ile tamamlamış girişimlerin sonraki süreçlerinde de devam ettirilecektir.

MODÜL 5

  • Ön kuluçka kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması
  • Bölgede girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine
  • Ön kuluçka sürecinin kurgulanması ve işletilmesi
  • Akademisyen girişimcilere yönelik uygulamaların yürütülmesi

MODÜL 5’in görev alanlarıdır.