Proje Türü Proje Yöneticisi Proje Başlangıç Tarihi Projenin Adı
TÜBİTAK Alper KUŞÇU 11/1/2017 Elmanın Puf Yapı Kazandırılarak Kurutulmasında Kalite Artırımına Yeni Metodların Uygulanması
TÜBİTAK Oğuzhan SARIKAYA 10/1/2017 Akdeniz Orman Bahçıvanının [Tomicus destruens(Wollaston)(Col.: Scolytinae)] Türkiye Çam Ormanlarındaki Yayılışı İle Tür İçi Genetik Çeşitliliğinin Tespiti ve İklim Değişikliliğinin Gelecekteki Yayılış Alanı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Ebru ÇUBUK DEMİRALAY 7/1/2017 Dofetilid ve Bozunma rünlerinin Tayini için RPLC ve LC-MS/MS Yöntemlerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Ahmet TOLUNAY 6/15/2017 Akdeniz Bölgesinde Maki ve Mera Alanlarında Yapılan Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yöresel Aktörleri, Ekosistem Hizmetleri ve Yerel Toplumlar
TÜBİTAK Arif Emre ÖZGÜR 6/1/2017 Transkritik Çevrimli İki Kademeli Bir Isı Pompasının Kontrolü ve Performansının İyileştirilmesi
TÜBİTAK Raşit ALTINDAĞ 6/1/2017 Klasik Nokta Yükleme Deney Aleti Kullanımında Aletsel ve Kullanıcı Kaynaklı Hataların Belirlenmesi ve Bunların Önlenebilmesi İçin Yeni Bir nokta Yükleme Aleti Tasarlanması
TÜBİTAK Mekin SEZİK 5/1/2017 Preterm Doğum Öncesi Meternal magnezyum Sülfat Tedavisinin Endotoksin İle İndüklenmiş Fetal beyin Hasarını Önlemede Beynin Farklı Bölgelerindeki Etkisinin Gebe keçi Modelinde Araştırılması
TÜBİTAK Erkan KARACABEY 5/1/2017 Bazı Sebze ve Meyvelerin Kurutulmasında Karbonik Maserasyon Önişlemi İle Kurutma Performanslarının İyileştirilmesi ve Kalite Kriterlerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK İsmail Hakkı AKÇAY 4/17/2017 Alternatif Enerjili Araç Yarışları
TÜBİTAK Ebru ÖNEM 4/15/2017 Pseudomonas Aeruginosa Klinik İzolatlarında Virülans Faktörlerinin Araştırılması ve İzolatlar Arasındaki Klonal İlişkinin Pulsed Field Jel Elektroforez Yöntemiyle Belirlenmesi
TÜBİTAK Dilek BAYRAM 4/15/2017 Borik Asitin İn Vitro Ortamda kolon Kanser Hücre Hatları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
TÜBİTAK Servet DEMİRDAĞ 4/1/2017 Kayaçların Çekme Dayanımlarının Direkt ve İndirekt Yöntemlerle Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi
TÜBİTAK Emin Cafer ÇİLEK 4/1/2017 Altın ve Gümüş Cevherlerinin Sono-Biyooksidasyonu ve Sono-Siyanürlemesi
TÜBİTAK Fatma AKSEVER 2/1/2017 Sandıklı ve Şuhut (Afyonkarahisar) Havzalarında Karstik Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Ve Su Yönetimi
TÜBİTAK Burçin ÖZKAYA 1/31/2017 Tübitak Döner Kanatlılar Yarışması
TÜBİTAK Adnan Nurhan YILDIRIM 12/15/2016 Abiyotik Ve Biyotik Stres Koşullarına Dayanıklı Badem Anaç Eldesi
Avrupa Birliği Serap ÜNAL 11/20/2016 Romanlara Açılan Pencere
Avrupa Birliği Cenk CELASİN 11/1/2016 Grup Çeri
TÜBİTAK Ayşenur TUNCUK 7/15/2016 Siyanüre Alternatif Çözücüler İle E-Atıklardan Metallerin Kazanımı
TÜBİTAK Hakan AKTAŞ 7/1/2016 Sera Domatesi Yetiştiriciliğinde Farklı Yaprak Budama Tekniklerinin Verim ve Neyve Kalitesi Üzerine Etkisi
TAGEM Abdülkadir ÇAKIR 7/1/2016 FPGA Üzerinde Geliştirilecek Görüntü İşleme Uygulaması ile Kusurlu Kirazların Tespiti ve Seçilmesi
TÜBİTAK Mehmet SALTAN 7/1/2016 Süleyman Demirel Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Ulaştırma)
Avrupa Birliği İbrahim ÜÇGÜL 6/3/2016 Uçak Bakım Teknisyeni Eğitimi
TÜBİTAK Yaşar KARAKURT 6/1/2016 Yağ Gülü’nde (Rosa damascena Mill.) Geraniol Sentaz, Linalool Sentaz ve Geranil Difosfat Sentaz Genlerinin İzole Edilmesi ve Karakterizasyonu
Avrupa Birliği Adem KORKMAZ 5/23/2016 İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor
TÜBİTAK Ayşe Diljin KEÇECİ 5/15/2016 Sağlıklı Bireylerde Ve Tip2 Diyabetli Hastalarda Periapikal Durumun, Endodontik Tedavi Kalitesinin ve Enflamatuvar Sirokin Seviyelerinin Karşılaştırılması
TÜBİTAK Ömer ÇELİK 5/1/2016 TRMP2 Kanallarının Epilepsi Nörobiyolojisindeki Rolünün Araştırılması
TÜBİTAK Levent BAŞYİĞİT 5/1/2016 Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri İle Haşhaş ve Kenevir Ekim Alanlarının İzlenmesine ve Yasadışı Üretim Alanlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Metod Çalışması
TÜBİTAK Hasan BAYDAR 5/1/2016 Farklı Petal Rengi ve Petal Sayısına Sahip Yağ Gülü ( Rosa damascena Mill.) Genotiplerinde Çiçek ve Koku Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Yusuf UÇAR 5/1/2016 Toprak Altı Damla Sulama Yönetimi İle Sulanan Yoncanın Verim , Kalite ve Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Mehtap ŞAHİN ÇEVİK 5/1/2016 Farklı NAC Transkripsiyon Faktörlerinin Ekspresyonlarının Kuraklık Stresinde Turunçgillerde İncelenmesi ve Kuraklıkta Uyarılan bir NAC Geninin Genetik Transformasyon Yoluyla Turunç Anacından Aşırı Ekspresyonu
TÜBİTAK Bayram ÇEVİK 4/15/2016 Domates- Domates Kloroz Virüsü – Sera Beyazsineği Etkileşimlerinde Rol Oynayan Genlerin Yeni Nesil RNA Dizileme Yöntemiyle Belirlenmesi ve Ekspresyon Analizleri
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 4/15/2016 Bükülmüş Moleküler İçi Yük Transfer Esaslı Piridin Kaynaşmış İİE Aktif Tetrafenileten Türevlerini İçeren Hg(II) Metal Kompleksleri:Sulu Ortamda ve Canlı Hücrede Seçici ve Duyarlı Orantısal Hidrojen Sülfür Analizi
TÜBİTAK Erhan KOÇAK 4/1/2016 Türkiyede Depolanmış Hububatta Zarar Yapan Bazı Böceklerde Fosfin Direncinin Tosikolojik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
Avrupa Birliği SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 4/1/2016 Safe Food And feed through an Integrated ToolBox for Mycotoxin Management
TÜBİTAK İlhami Emrah DÖNMEZ 4/1/2016 Türkiyedeki Bazı Ağaç Türlerinin Odun ve Kabuklarının Kimyasal Bileşimi İle Antibakteriyel Özelliğe Sahip Ekstraktlarından Mikrokapsül Üretimi
TÜBİTAK Abdülkadir ÇAKIR 4/1/2016 Otonom Uçan Robot ile Karanlık, Kapalı Ortamlarda 3d Eşzamanlı Konumlama ve Haritalama
TÜBİTAK Fatime Mine BALCI 3/1/2016 H2SO4/HNO3/H2O Üçlü Kümelerinin Hidrojen Bağ Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 2/15/2016 Gerçek Zamanlı ve Kablosuz Sensöz Ağ Tabanlı Asenkron Motorlarda Akım Sıfır Geçiş Anı (Sga) İle Akıllı Çoklu Arıza Teşhis Sisteminin Geliştirilmesi
Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı Mehmet Ali TABUR 1/29/2016 Bizler de GELECEĞİZ
Avrupa Birliği Muhammet DEMİRBİLEK 1/4/2016 PAL (Fighting Discrimination and Anti-Gypsyism in Education and Employment in EU)
TÜBİTAK Selçuk ÇÖMLEKÇİ 1/1/2016 In Vitro In Vivo Hayvan Dokusu Üzerinde Yeni Koaksiyel Anten İle Mikrodalga Ablsayonu Sistem Tasarımı
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 1/1/2016 NOAEL Düzeyinde Sentetik Gıda Boyalarına Intrauterin Maruziyetin Tükürük Bezi Üzerine Etkilerinin Erişkin Dönemde Araştırılması
TÜBİTAK Ramazan ÖZÇELİK 11/15/2015 Toros Sediri Meşcerelerinde Gövde Formu Üzerine Meşcere Sıklığının Etkisi: Doğrusal Olmayan Karışık Etkili Modelleme Yaklşımı
TÜBİTAK Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR 10/15/2015 Salisilik Asit ve L Fenilalanin Uygulamalarının Kök Boya (Rubia Tinctorum) Bitkisine Ail Kök Kültürlerinde Kök Gelişimi ve Sekonder Metabolit Birikimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Mustafa SAYGIN 10/15/2015 Hipokampüs Aracılı Öğrenme-Bellek Mekanizmasına 3g/4g Mobil Ağların Etkisi; M1 Reseptör Modifikasyonu
TÜBİTAK Ömer ÇELİK 10/15/2015 SH-SY5Y Nöroblastoma Hücrelerinde CurcumininTRPM2 Katyon Kanalları Üzerine Etkisinin patch Clamp Sistemi İle Araştırılması
TÜBİTAK Hatice Gökçen ÖZKAYA 10/1/2015 17. Yüzyıl İstanbul’unda Barınma Standartları ve Mahremiyet Kalıpları
TÜBİTAK Bayram ÇEVİK 10/1/2015 Dayanıklı ve Duyarlı Domates Çeşitlerinde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus, TSWV) Enfeksiyonu Sırasında Transkripto
TÜBİTAK Nesrin Gökben BECEREN 9/15/2015 Künt Toraks Travması İle İzole Bilateral Akciğer Kontüzyosu Oluşturulan Denysel Rat Modelinde Surfaktan Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması
TÜBİTAK Dudu DEMİR 9/15/2015 Eğirdir(Isparta)’de Yetiştirilen Elmalardan Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması için Alternatif Bir Yöntem Geliştirilmesi
TÜBİTAK İbrahim ÖZDEMİR 9/1/2015 Uydu Verileri Kullanılarak mikro-Habitat Çeşitliliği ve Kuş Türü Zenginliğinin Modellenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 8/15/2015 Güncel Ortodontik Teknik ve Aygıtlara Ortodontik Hasta Popülasyonunun, Ebeveynlerin ve Ortodontistlerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Tuncay YİĞİT 8/1/2015 Öğrenme Nesne Ambarları İçin Zeki İçerik Yönetim Yazılım Ana Çatısı
TÜBİTAK Mehmet GÜRDAL 8/1/2015 Üretici Çekirdekler, Engli? Cebirleri ve Bazı Uygulamalar
TAGEM Hülya GÜL 8/1/2015 Kısmi Pişirilerek Dondurulmuş Glutensiz Ekmek Üretimi
BAKA Feray SOYUPEK 7/29/2015 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kliniği İle Sağlık Turizmine Yeni Bir Açılım
TÜBİTAK Selman Hakkı ALTUNTAŞ 7/15/2015 Sıçan Alt Ekstremide Duyusal ,Motor ve Kombine Denervasyon Modellerinde Yürüme Analiz Değişikliklerinin Araştırılması
TÜBİTAK Gülperi KOÇER 7/15/2015 Cerrahi Destekli Hızlı Maksiller Genişletme Ameliyatı Sonrası Biyostimünal Olarak Uygulanan Diyot Lazerin Ödem , Trismus , Ağrı üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Sema YURDAKUL 7/15/2015 Dilovası Endüstriyel Bölgesi ve Çevresinde Toplanan Toplanan Toprak Örneklerinde Pah ve Pcblerin İncelenmesi
TÜBİTAK Timuçin BAYKUL 7/1/2015 Bifosfonat Verilen Ratlarda Diş Çekimi Sonrasında Ilioprostun Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Çetin ŞENKUL 7/1/2015 Kültepe (Kayseri) Çevresinin Fosil ve Güncel Polen Analizleri Işığında HolosenOrtamsal Değişimi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 7/1/2015 Çeşitli Gıdaların ve Antioksidanların Obez Sıçanlarda Obezite, Lipitler ve Oksidatif Stres Üzerine Etkileri
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 6/1/2015 117,118,119,120sn İzotoplarının Kabuk Modeli Yapısı
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 5/15/2015 Karaçam ve Sarıçam Odunlarında Ortotropik Elastik Özelliklerin Belirlenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 5/15/2015 Tarihi ve Kültürel Öneme Sahip Peyzaj Alanlarının Gelişiminin İncelenmesi: Isparta Kenti Örneği
TÜBİTAK Salih AYTAR 5/15/2015 Küme Değerli Dönüşümlerin Kaba Sürekliliği
TÜBİTAK Yavuz FINDIK 5/15/2015 Unilateral ve Bilateral Dudak Yarığı Bulunan Hastaların Dudak Gerginliklerinin değerlendirilmesi
TÜBİTAK Recep KÜLCÜ 5/1/2015 Yüksek Kaliteli Kompost Üretimi İçin Proses Havası Geri Dönüşümlü Mobil Tünel Tipi Kompostlaştırma Sistemi Ve Proses Kontrol Cihazının Geliştirilmesi
TÜBİTAK Bilgehan İlker HARMAN 5/1/2015 Kapalı Yüzme Havuzlarında Klorlu Organik Yan Ürünlerin Oluşumu ve Kontrolü
TÜBİTAK Hasan KÖSEOĞLU 5/1/2015 Polimerik/ Modifiye Seramik Hibrit Membran Prosesi İle Sensör Destekli Metal Giderimi ve Geri Kazanımı ( PMS-SEMEG)
TÜBİTAK Adnan KOŞUM 5/1/2015 İslam Hukukunda Hayvan Hakları
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 4/15/2015 Fonksiyonel Yem :Kanatlılar İçin Bazı Yem Maddeler ve Yan Ürünlere Katı-Faz Fermantasyon ile Kimyasal, Enzimatik ve Probiyotik Fonkasiyonlar Kazandırma İşlemleri
TÜBİTAK Çetin ŞENKUL 4/15/2015 Teke Yarımadası Ormanlarında Güncel Polen Dağılımının ve Mikro İklim Koşullarının Belirlenmesi
TÜBİTAK Mehmet KUMARTAŞLI 4/15/2015 Etkileşimli Vuruş Ölçüm Sistemi
TÜBİTAK Halil İbrahim YILMAZ 4/15/2015 Isparta Yöresi Mevcut Elma Depolama Varlığına Uygun Merkezi Elma Sınıflandırma ve Paketleme Tesisleri Optimum Konum ve Kapasite Planlama Modelinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Osman İPEK 4/15/2015 Bir Isı Değiştiricinin Lazer Metal Sinterleme Yöntemiyle Kompakt Olarak Üretilmesi, Termal Analizlerinin ve Performans Testlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
TÜBİTAK Yasin ÜNAL 4/15/2015 Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Alageyik(Cervus dama L.) Populasyonlarını ve Habitatını Koruma – Geliştirme Yöntem ve Stratejilerinin Araştırılması
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 4/1/2015 Öğrenme Yönetim Sistemi Kısa Cevaplı Sorular İçin Otomatik Değerlendirme Yazılımı : Türkçe Örneği
TÜBİTAK Sabri ERBAŞ 4/1/2015 Lavanta (Lavandula ssp.)’da Distilasyon ve Ekstraksiyon ürünlerinin Uçucu Yağ Verimleri ve Komposizosyonları ile Fenolik Madde İçerikleri ,Antiradikal ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 3/15/2015 Yongalevha ve MDF’nim Elastik Özellikleri Üzerine Rutubetin Etkisi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 3/15/2015 Astaksantin’In Arpe-19 Hücrelerinde Sigara Dumanı Bileşenlerinden Hydroquinone İle Oluşturulan Aksidatif Stres Modelinde Antioksidan Parametreler (GSH, GSH-Px, MDA), Ca +2 Sinyali ve Apoptosis Düzeyleri Üzerine Olan Etkisi
TÜBİTAK Mehmet ÇABUK 3/1/2015 Perlit Mineralinin Elektroreolojik Özellikleri ve Endüstriyel Uygulanabilirliğinin Araştırılması
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 3/1/2015 Rezektoskop Şaftı Transüretral Rezeksiyon (TUR) Sonrası Gelişen Üretra Darlıklarında Etkili mi? Prospektif, Çok Merkezli Klinik Araştırma
TÜBİTAK Hatice Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ 3/1/2015 A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests (Global Warning) Yabancı istilacı orman patojenleri ve zararlılara karşı fidanlıklarda erken uyarı sistem oluşturma ağı (Global Uyarı Sistemi)
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 2/15/2015 Ratların Testis Dokusunda Demir(Fe) ve Çinko(Zn) Ağır Metallerinin Oluşturduğu Hasarın Juglon (5-Hidroksi-1,4-Naftokinon)’nın Antioksidan Aktivesi ile Önlenmesi
TÜBİTAK Nurhan GÜMRAL 2/15/2015 Elektrik Alanın Sıçan Testis Dokusundaki Fizyopatolojik Etkileri ve Resveratrolünün Koruyucu Rolü
TÜBİTAK Ayşegül ÖKSÜZ 2/15/2015 Plazma ve Kimyasal Yöntemlerle Modifiye Edilmiş Grafen ve Karbon Nanotüplerin Biyosensör ve Fotovoltaik Özellikleri
SAN-TEZ Deniz YILMAZ 2/1/2015 Tıbbi Aromatik Bitki (Kekik-Lavanta) Hasat Makinası Tasarımı ve Prototipinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 2/1/2015 Tasarlanmış Bazalt Lifli Çimento Esaslı Kompozitlerin Fiziksel ve Mekanik Parametreleri Üzerine Polimer Bazlı Nanolif Kullanımının Etkileri
TÜBİTAK Levent BAŞAYİĞİT 2/1/2015 Arazi Toplulaştırılması Yapılan Alanlarda Oluşan Gizli Parçalanmanın Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri İle İzlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi
TÜBİTAK Ayşegül ÖKSÜZ 2/1/2015 Yeni Nesil Elektrokromikler
TÜBİTAK Ayhan GÖSTERİT 1/15/2015 Batı Karadeniz Bölgesi Bombus Terrestris Arılarını Ticari Firmalara Ait Damızlık Stoklar İle Kontrollü Laboratuar Karşılaştırılarak Koloni Gelişim Özelliklerinin Belirlenmesi, Benzerlik ve Farklılıklarının Araştırılması
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 1/15/2015 Mekanik Titreşim Ortodontik Diş Hareketi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
TÜBİTAK Bulem ÜREYEN KAYA 1/15/2015 Ratlarda Deneysel Pulpitis Modelinde Benfotiaminin Antiinflamatuvar Etkilerinin Araştırması
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 1/15/2015 Sulu Ortamda Klorofil Benzeri Apolar Moleküller ile Yapay Enerji Dönüşüm Sistemleri ve Uygulamaları
TÜBİTAK Sabri ERBAŞ 12/15/2014 Malzeme Islahı İle Geliştirilmiş Tohum Verimi, Yağ Oranı Ve/Veya Oleik asit Oranı Yüksek Aspir ( Carthamus Tinctorius L.) Hatlarının Adaptasyonu ve Stabilitiesi
TÜBİTAK Öznur DİLER 12/1/2014 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus Mykiss) Yetiştirirciğinde Görülen Hexamitiosis Enfeksiyonlarının Tedavisinde Artemisia Absinthium L. Artemisia Campestris L. ‘nin Kullanımı
TÜBİTAK Ergin KILIÇ 12/1/2014 Aktif Bir Bilek Ortez Tasarımı ve Denetimi
TÜBİTAK Zuhal YETKİN AY 12/1/2014 Deneysel Periodontitis Modelinde Sistemik Kurkumin Uygulamasının Th17 Hücresi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
TÜBİTAK Hatice Tuğba Doğmuş LEHTİJARVİ 12/1/2014 COST-Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma (DIAROD)
TÜBİTAK Ayşe DİLJİN KEÇECİ 12/1/2014 Farklı Kök Ucu Dolgu Materyallerinin Sızdırmazlık ve Bağlanma Özelliklerinin Glikoz Filtrasyon ve push-Out Yöntemleriyle Ex-vivo Olarak İncelenmesi
TÜBİTAK Enis Kemal SAGULAR 12/1/2014 Antalya Havzası Neojen – Kuvaterner Denizel Tortullarının Nannofosil, Planktonik ve Bentik Foraminifer, Diyatom ve Ascidian Spiküllerine Dayanan Krono-Biyostratigrafik Çözümlemesi
TÜBİTAK Bahattin YAMAN 12/1/2014 Osmanlı Dönemine Ait Yazma Eserlerde Geçen Mürekkep Yapım Tekniklerinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması
TÜBİTAK Simge VAROL 12/1/2014 Salda Gölü Sulak Alını Hidrolojisi, Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İzlenmesi ve Kirlilik Durumunun Tespiti
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 11/15/2014 Eğrez (Vimba vimba) Balığının Gastrointestinal Kanalının Histokimyasal Yapısı ve Seratonin, Glukagon, Cck/Gastrin, Sekratin, Vip, Somatostatin-14 ve Histamin Peptitlerinin Lokalizasyon ve Dağılımları
TÜBİTAK Yalçın BOZKURT 11/15/2014 Büyükbaş Hayvanlarda Karkas Özelliklerinin Saptanması Amacıyla Sayısal Görüntü İşleme ve Yağay Sinir ağları Modellerine Dayalı Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Ayşe DELİGÖZ 11/15/2014 Anadolu Karaçamının (Pinus nigra arn.Subsp.pallasiana (Lamb.) Holmboe ) Genç Meşcerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan Sıklık Bakımlarının Ekofizyolojik Etkileri
SAN-TEZ Şule Sultan UĞUR 11/1/2014 Denim Terbite İşlemlerinde Nano Kaplama Yöntemlerinin Kullanılabirliğinin İncelenmesi
TÜBİTAK Özlem FENTOĞLU 11/1/2014 Ailesel Akdeniz Ateşi, Amiloidoz ve Periodontal Hastalık İlişkisinde Patogenetik ve Enflamatuvar Parametrelerin Değerlendirilmesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Gizem SAYGILI 10/17/2014 Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Arama Konferansı’nı İfade Eder
TÜBİTAK Nilgün GÜRBÜZ 10/15/2014 Pankreatik Duktal Adenokarsinomada, Eef-2k’nın Ve Mir-193b’nin Epiteryal Mezenkimal Geçiş Üzerindeki Rolü ve Teröpetik Potansiyeli
TÜBİTAK Şirin DÖNMEZ 10/15/2014 Göller Yöresindeki Bakllıbabagiller (Lamiaceae) Familyasına Ait Bazı Bitki Türlerinin Kültüre Alınması ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 10/1/2014 Özsüz Seramik Hammaddelerin Bilyalı Değirmende İnce Tane Boyutlarında Kuru Ve Yaş Öğütme Kinetiklerinin Vitrifiye Ürün Özelliklerine Etkileri
TÜBİTAK Ayhan GÖSTERİT 10/1/2014 Bombus Terrestris L. Arılarında Koloni Gelişim Özelliklerine Ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Tahmin Edilmesi
TÜBİTAK Ayşegül ÖKSÜZ 10/1/2014 İyonik Sıvılar Varlığında Hazırlanan Elektrokromik Nanolifler
TÜBİTAK Murat KORU 10/1/2014 Yüksek Basınçlı Döküm Prosesinde (Hpd) Kalıp Sıcaklığına Bağlı Olarak Döküm Simülasyonu ve Döküm-Kalıp Ara Yüzey Isı Trasnfer Katsayısının (Ihtc) Belirlenmesi
TÜBİTAK Raşit ALTINDAĞ 10/1/2014 Doğal Taşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Farklı Yüzey ve Kayaç Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma Indeks Değerlerinin Belirlenmesi ve Çevreci Kullanıma Yönelik Bir Model Oluşturulması
TÜBİTAK Nebi BİLİR 9/15/2014 Isparta Yöresi Ehrami Karaçam (Pinus Nigra Arnold ss. Pallasiana Var. Pyramidata) Popülasyonlarında Döllenme Varyasyon Katsayısının Tahmini
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 9/15/2014 Dudak Damak Yarıklı Bebeklerde Latham Apareyi Uygulaması Sonrası Alveoler Arkların ve Burun Değişikliklerinin İncelenmesi
Avrupa Birliği Muhammet DEMİRBİLEK 9/1/2014 ONCREATE ERASMUS + STRATEGİC PARTNERSHIP PROGRAMI
TÜBİTAK Ata Utku AKÇİL 8/15/2014 Elektronik Atıklardan Nadir Toprak Elementleri Ve Değerli Metallerin Geri Kazanımı İçin Biyoteknolojik Yaklaşım
BAKA SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 8/5/2014 Alternatif Turizme yeni Bir Pencere: Geriatrik Diş Hekimliği Hizmeti
TAGEM Cafer EKEN 8/1/2014 Arthrobotrys spp.’nin Kök Ur Nematodlarına Karşı Biyonematisit Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması
TÜBİTAK Ahmet Alper BABALIK 8/1/2014 Kızılova Ormaniçi Merasının Bazı Vejetasyon Özellikleri ile Yem Potansiyelinin Belirlenmesi.
TÜBİTAK Naile Rengin OYMAN 8/1/2014 Kişiye Özel Moda Tasarımında Dijital Baskı Tasarım Süreci
TÜBİTAK Metin DAVRAZ 8/1/2014 Yeni Nesil Yüksek Isıl Dirence Sahip Yalıtım ve Yapı Malzemeleri İle Yalıtım Teknolojilerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Mehmet Necmettin BARDAKÇI 8/1/2014 İslam Tasavvuf Düşüncesinin Teşekkülü
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 7/1/2014 Metal Hidrür Esaslı Hidrojen Depolama Sistemlerinde Reaktör Tasarımı, Optimizasyonu ve Deneysel Olarak İncelenmesi
TÜBİTAK İbrahim UĞUR 7/1/2014 Doğal Taşlarda Isı Yalıtımı, Dayanıklılık Ve Enerji Tasarrufu Arasındaki İlişki
TÜBİTAK Hatice Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ 6/15/2014 İzmit-Kerpe Araştırma Ormanı Konifer Ağaç Türlerinde Diplodia Spp.’den Kaynaklanan Kozalak ve Sürgün Enfeksiyonlarının Belirlenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 6/15/2014 Amnion Zarı Destekli Bukkal Mukoza Grefti İle Üretra Rekontrüksiyonu: Tavşan Üretrasında Deneysel Çalışma.
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 6/1/2014 Bazı Entomopatojen Fungusların Kültür Filtratlarının ve Fungal Kuru Miselyumlarının Meloidogyne Incognita’ya Etkilerinin Araştırılması
TÜBİTAK Müge ÇINA AKSOY 5/15/2014 Heparin Verilen Ratlarda Darbeli Elektromanyetik Alan (PEMF) Uygulamasının Kemik Defektlerinin İyileşmesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Ayşegül ÖKSÜZ 5/15/2014 Rotating rf Plazma ile Modifiye Edilmiş İnorganik Nanotüplerin Güneş Pillerinde Kullanımı
TÜBİTAK Arif ŞANLI 5/1/2014 Bazı Uçucu Yağların Patateste (Solanum Tuberosum L.) Bitki Aktivatörü Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması
TÜBİTAK Nilüfer NEGİZ 5/1/2014 Temsilde Cinsiyet Değişkeni: Temsilci ve Seçmenler Kapsamında Aydın ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinde Çok Boyutlu Karşılaştırma
TÜBİTAK Gürkan DİKEN 5/1/2014 Sarıağız (Argyrosomus Regius, Asso 1801) Larvalarının Protez İnhibisyonları ve Fizyolojik Stres Tepkileri Üzerine Canlı Yem Mikroyemlerin Etikleri
TÜBİTAK F. Yeşim KIRZIOĞLU 5/1/2014 Hiperlipidemik Ratlarda Rosuvastatin Kullanımının Periodontal Ptogenezdeki Rolü
TÜBİTAK Özgür BAŞER 4/15/2014 Biyomimetik Bir Alt Uzuv Dış İskelet Robotun Tasarımı ve Denetimi
TÜBİTAK Ş. Şule KAPLAN BEKAROĞLU 4/15/2014 İçme Suyu Kaynaklarında ve Şebekelerde Azot Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Ve Öncülerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi
TÜBİTAK Emine Güçhan ALANOĞLU 4/1/2014 İlk ve Tekrarlayan Çift Doz Eritrosit Aferezi Donörlerinde Hepsidin Düzeyi, Demir Parametreleri ve Oksidatif Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 4/1/2014 Göller Yöresi Syrphidae (Diptera) Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu, Entomofag ve Fitofag Türlerin Biyolojik Mücadele Potansiyellerinin Araştırılması
TÜBİTAK Tahsin KARADOĞAN 4/1/2014 Göler Yöresinde Yer Alan Isparta ve Burdur İllerindeki Umberlliferae Familyasına Dahil Bitki Türlerinin Tesbiti ve Uçucu Yağ Değerlerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK S. Gamze ERZENGİN 4/1/2014 Yeni Özelliklere Sahip Polikarboksilat Bazlı Süperakışkanlaştırıcı Sentezi ve Çimento İçeren Sistemlerdeki İşlenebilirlik ve Reolojik Etkilerin Belirlenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 4/1/2014 Özel Geliştirilen Tertibatlara Sahip Elektrostatik Çekim Ünitesi ve Elektro-Mekanik Nanolif Eğirme Düzeneği ile Fonksionel Nanolif Üretimi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 4/1/2014 Atmosfer ve Nefes Havası Analizleri için Elektromenyetiksel İndüklenmiş Geçirgenlik Yönetmine Dayalı, Ultra Yüksek Çözünürlükte ve Ultra Duyarlılıkta Gaz Sensörlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 4/1/2014 Siyah Sporlu Küflerle Bulaşık Kuru İncirlerin Ayrılmasına Yönelik Sistem Geliştirilmesi
TÜBİTAK Abdullah DİLER 4/1/2014 Taze ve Modifiye AtmosferPaketlenen Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss W.1792) Mikrobiyal Gelişimin Matematiksel Olarak Modellenmesi ve Raf Ömrü Tahmin Modelinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK İsa TELCİ 4/1/2014 Türkiye’de Kültürü Yapılan Reyhanlarda (Ocımum Basilicum L.) Flavonoid ve Fenolik Asit Komposizyonlarının Arşaıtırlarak Farklı Kemotiplerin Belirlenmesi, Önemli Bileşiklerin Ekolojilere Göre Değişimi ev Antioksidan Potansiyellerinin Karşılaştırılması
TÜBİTAK Mehmet SALTAN 3/15/2014 Karayolu Üstyapılarında Farklı Geogiridlerin Kullanınmının Üstyapı Yapısal Performansına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması
TÜBİTAK Hasan ÇİFTÇİ 3/15/2014 Lateritik Nikel Nikel Cevherlerinden Biyoliç Yöntemiyle Metallerin Kazanımı
TÜBİTAK Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR 3/15/2014 Echinacea Purpurea (L.) Moench’da Agrobacterium Rhizogenes Kullanımı ve Bazı Dışsal Uygulamalarla Sekonder Metabolit Üretiminin Artırılması
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 3/8/2014 Transgetik Fare Modelinde Pediküllü Flep Otonomizasyonu ve Platelet Rich Plazma (PRP) İnteraksiyonunun Anjiyogenik Etkileri
TÜBİTAK Evren EKMEKÇİ 3/1/2014 Mikrodalga ve Terahertz Bölgelerinde Metamalzeme Tabanlı Özgün Sensöler: Tasarım, Üretim ve Çeşitli Sensöler Uygulamalarında Kullanılması
SAN-TEZ Aynur Gül KARAHAN ÇAKMAKÇI 3/1/2014 Probiyotik Özellik Gösteren Bazı Maya Suları ve Lastik Asit Bakterilerinin Etkileşimlerinin Araştırılması
TÜBİTAK Melek ZEYBEK 2/15/2014 Kargı Çayı Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Biyotik İndekslere Göre Belirlenmesi
TÜBİTAK Zübeyde ÖNER 2/1/2014 Beyaz Kaşar ve Tulum Peynirlerinde Biyoaktif Peptitlerin Belirlenmesi ve Tanımlanması
SAN-TEZ Ayşegül KUBİLAY 2/1/2014 Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus Mykiss Walbaum 1792) İçin İnaktif Bakteriyel Koruyucu Aşıların Geliştirilmesi: Geliştirilmiş Aşıların Etki Sürelerinin Araştırılması ve Aeromonas Hydrophila’ya Karşı Aşı Geliştirilmesi
BAKA Mehmet Cengiz KAYACAN 1/1/2014 Gül Vadisi
TÜBİTAK Yunus PAMUKOĞLU 12/15/2013 Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması
TÜBİTAK Zeynep EKMEKÇİ 12/1/2013 Özgün Dört Girişli Moleküler Mantık Devrelerinin Tasarlanması, Sentezi ve Uygulamaları
TÜBİTAK A. Güleren ALSANCAK 12/1/2013 Bazı Sefalosporinlerin Kromatografik Alıkonma Tahmini ve Oktanol ? Su Dağılma Katsayılarının Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemi Kullanılarak Tayini
BAKA İsmail KARACA 11/30/2013 Turunçgillerde Biyolojik Mücadele Çalışmaları
TÜBİTAK Mehmet Rüştü ÖZEN 11/15/2013 Antalya Körfezine (Türkiye) Giren Lesepsiyen Balıklardan Nemipterus Randalli’nin Üreme Özellikleri ve Gonad Gelişiminin Histolojik Olarak İncelenmesi
TÜBİTAK Nevzat GÜRLEVİK 11/1/2013 Kızılçam Kesim Artıklarının Ayrışması
TÜBİTAK Abdullah KADAYIFÇI 11/1/2013 Farklı Kısıntılı Sulama Program ve Teknikleri ile Gölgeleme Oranı Farklı Aşırı Yağış ve Doludan Korunma Ağlarının Isparta Gülünün Kütle ve Yağ Verimi Üzerien Etkilerimim Belirlenmsi
TÜBİTAK Ramazan ÖZÇELİK 11/1/2013 Tarsus Yöresi Okalitüs Plantasyonları (E.Camaldulensis Dehn ve E.Grandis W.Hill Ex Maiden) İçin Ticari Hacim Denklemlerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Kürşad ÖZKAN 11/1/2013 Kuyucak Dağı Yöresinde Oduncu Tür Çeşitliliğinin Konumsal Modellenmesi
Avrupa Birliği Fatma Handan GİRAY 11/1/2013 AGRO-JRP
TÜBİTAK Mine ÖZTÜRK TONGUÇ 10/15/2013 Ortak Hücre Hastalığı Olan Çocuklarda Periodontal Durum ve Sistemik Enflamasyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması
TÜBİTAK Mevlüt GÜL 10/15/2013 Türkiye’de Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesini Etkileyen Faktörler ve Bu Alana Yönelik Optimim Politika Bileşeninin Belirlenmesi
TÜBİTAK Abdullah AVEY 10/15/2013 Kayma Deformasyonlu Kabuk TEORİSİ (Kdkt) Kullanarak Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle (Fdm’ler) Kaplı Sandviç Kabukların Hidrostik Dış Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilite ve Serbest Titreşim Davranışlarının İncelenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 10/15/2013 Kalsiyum Fosfat Esaslı Kemik Simanının Ortodontide Kullanılan Mini-Vidaların Stabilitelerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Hatice Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ 10/1/2013 Dikili Ağaçlarda Kök ve Gövde Çürüklüğü Etmenleri; Ekolojik İstekleri, Klasik ve DNA Esaslı Teşhisleri
TÜBİTAK Behire Işıl DİDİNEN 10/1/2013 Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum 1792)’ndan Vagococcus Salmoninarum’aKarşı ın Vitro Antagonistik Etki Gösteren Lastik Asit Bakterilerinin İzole Edilmesi, İndentifikasyon ve Karakterizasyonu
TÜBİTAK Erkan KARACABEY 10/1/2013 Kabak ve Havuç Sebzelerinin Farklı Tekniklerle Kurutulmasının Daldırarak Kızartma İşlemi Üzerine Etkileri
TÜBİTAK Mehmet Cengiz KAYACAN 9/15/2013 Kişiye Özel-Gözenekli Kafatası İmplant Tasarımı ve Ti6al4v Toz Malzemeden Eklemeli İmalat İle Üretilerek Tavşana Uygulanıp Kemik Gelişiminin İzlenmesi
TÜBİTAK Salih AYTAR 9/1/2013 Kaba Wijsman Yakınsaklık
Avrupa Birliği SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 9/1/2013 Hayatboyu Öğrenme Programı Kapsamında Erasmus Yoğun Programlar
TÜBİTAK Havva Eylem KAYA 9/1/2013 Türkiye’de Hem, Sem ve İş-Kur Örneğinde Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 8/15/2013 ” Florozisli Dişlerde Lazerle Pürüzlendirmenin Braketlerin Bağlanma Dayanımına Etkisinin Değerlendirilmesi ”
TÜBİTAK Habib GÜRBÜZ 8/1/2013 LPG Dönüşümlü Buji Ateşlemeli Bir Motorda Egzo ve Soğutma Sisteminde Kaybedilen Isının Kullanılabilir Enerjiye Dönüştürülebilme Potansiyelinin Deneysel Olarak Araştırılması
Avrupa Birliği Hakan YÜKSEL 8/1/2013 Modeling Cultural Sewing Techniques
Avrupa Birliği Songül SALLAN GÜL 8/1/2013 New Resouces For Our Community
TÜBİTAK Serkan ÖZKAYA 7/1/2013 Süt İkame Yemien İlave Edilen Kekik Suyunun Siyah Alaca Buzağıların Performans ve Genel sağlık profili Üzerine Etkileri
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 7/1/2013 Etlik Civciv ve Piliçlerde Buğday, Arpa ve Yulaf Dane Yemlerinin Peynir Suyu ve Narenciye Posası ile Fermentasyona Uğratılarak Besleme Değerlerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar
TÜBİTAK Ebru ÇUBUK DEMİRALAY 7/1/2013 Su-Organik Çözücü İkili Karışımlarında Aizheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Bazı İlaçların Spektrofotometrik ve Kromatografik Protonasyon Sabitlerinin Tayini
TÜBİTAK İsmail Serkan ÜNCÜ 7/1/2013 Görüntü İşleme ile Işık Havuzundaki Cisimlerin Optimum Aydınlatma Koşullarının Belirlenmesi ve Uygulanması
BAKA SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 6/21/2013 Süt Sağım Sistemleri AR-GE, Test ve Sürekli Eğitim Merkezinin Kurulması (SARGESEM)
TÜBİTAK Oğuzhan SARIKAYA 6/15/2013 Akdeniz Bölgesi’nde Orthotomicus Erosus (Wollaston, 1857) ve orthotomicus Tridentatus Eggers, 1921 (Col.; Curculionidae, Scolytinae) Türlerinin Genetik Farklılığının ve Tür İçi Varyasyonlarının Belirlenmesi
TÜBİTAK Serhan HANER 6/15/2013 Balıkesir’deki Vollastonitin Sağlık Gereçleri Üretiminde KUllanımının Araştırılması
BAKA Nuri ÖZEK 6/15/2013 İnce Film Kaplama Tekniği ile Güneş Pili ve Nano Teknolojik Malzeme Üretim Laboratuvarının Kurulması
TÜBİTAK Duygu GÖKCE 5/15/2013 Romanların Kültürel Süreklilikleri ve Sosyal İçermelerini Destekleyici Bütünleşik Kentsel Dönüşüm Planlaması İlkeleri: Tekirdağ Aydoğdu Mahallesi
TÜBİTAK Ata Utku AKÇİL 5/2/2013 Effect Of CI-Lon with Variable Cations (K+, Na+, Ca2+ and NH42+) on the Fe2+ oxidation and the pH Dependence on the Meintenance Co-efficient (ms) in a Leptospirillum Dominated Chemostat Culture
TÜBİTAK Süleyman Hakan TUNA 5/1/2013 Döküm, Cad-Cam ve Laser Sinterleme İle Oluşturulmuş Dental Protez Alaşımların Iyon Salınımları ve Korozyonun İncelenmesi
TÜBİTAK Sevgi SAVAŞ 5/1/2013 L-Karnitin ile Zenginleştirilmesi Canlı Yemle Beslemenin Çipura (Sparus Aurata) Larvalarında Yaşama ve Büyüme Oranı Üzerine Etkisi
TÜBİTAK Serkan GÜLSOY 4/1/2013 Boylu Ardıç (Juniperus Excelsa Bieb. ) Kozalaklarının Fenolik Madde, Uçucu Yağ Bileşimi ve Antioksidan Özelliklerinin Yetişme Ortamı Koşullarına Göre Değerlendrilmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 4/1/2013 Yeni Nefes Moleküllerinin Araştırılması ve Nefes Analizi İçin Lazer Temelli Biyomedikal Gaz Sensörlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi ve Kullanımı
TÜBİTAK Kamil EKİNCİ 4/1/2013 Organik Bitkisel Üretimede Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR 4/1/2013 Hasat Öncesi Brassinosteroid (24-Epibrassinolid, 24-Ebl) Uygulamalarının Üzümde Verim, Kalite ve Antioksidan Özellik Taşıyan Bileşiklerin Birikimi Üzerine Etkileri
TÜBİTAK Öznur DİLER 3/15/2013 Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss)’larında Oregano (Origanum vulgare L. Origanum onites L.) Uçucu Yağlarının Büyüme Performansı ve In Vivo Antibakteriyel Etkisinin Tespiti
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 3/15/2013 Prototip Çoklu Tohum Paletleme Sisteminin Geliştirilmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 3/1/2013 Tek Başına Enzimlerin yada Enzim/Siklodekstrin İnklüzyon Komplekslerinin Nanolif Yapılar İçine İmmobilizasyonu ve İmmobilize Edilen Enzimlerin Karakterisazyonu
TÜBİTAK Tuğba KÖK TAŞ 2/1/2013 Kefiran Üretim Miktarının Bazı Karbon Kaynakları İle Arttırılması
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 1/15/2013 Dim Çayı’nın Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Biyotik İndekslere Göre (Epilitik Diyatomlar) Belirlenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 1/15/2013 Ağız Mukozası ve Akciğer Kanseri: Oral Mukoza Epitelindeki Değişimler Akciğer Kanseri ile Korelasyon Gösterir Mi?
BAKA Yıldız MUTLU YILDIZ 1/9/2013 Teke ve Toros Folklorunda Isparta Türküleri
TÜBİTAK Rabia Banu ERMİŞ 1/1/2013 Erişkinlerde Antimikrobiyal Peptit DEFBI ve Çürük Arasındaki İlişki
TÜBİTAK Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR 1/1/2013 Brassinosteroid Uygulamalarının Tuz Stresi Altındaki Nanede (Mentha Piperita L.) Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Özellikler İle Sekonder Metabolit Birikimi Üzerine Etkileri
TÜBİTAK Sibel YORULMAZ SALMAN 1/1/2013 Avcı Akar Phytoseiulus Persimilis A.-H. (Acari: Phytoseiidae)’In Acequinocly ve Etoxazole Direnç ve Direnç Mekanizmalarının Belirlenmesi
TAGEM SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 1/1/2013 KİMERAL DİKENSİZ KESME GÜLDEN İN VİTRO AYRIŞTIRMA İEL SAF DİKENSİ GÜL ELDESİ
TÜBİTAK Ayşegül KUBİLAY 12/1/2012 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum 1792) Yavrularında Kefir İlaveli Yem Kullanımının Aeromonas Hydrophila Ptojenine Karşı Direnç ve Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
TÜBİTAK Öznur DİLER 12/1/2012 Artemisia Vulgaris’in Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum) Hastalıklara Karşı Direnç, Spesifik Olmayan Bağışıklık ve Büyüme Performansı Üzerine Etkisi
Avrupa Birliği Fatma Handan GİRAY 11/6/2012 Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Enstitüsü (EU JRC) Prospects of the Farming Sector and Agricultural Exports: The Case of Turkey
TÜBİTAK Şemsettin KILINÇARSLAN 11/1/2012 Baritli Kumaş Üretimi ve Radyasyon Zırhlama Özelliklerinin Araştırılması
TÜBİTAK Sibel KAPLAN 11/1/2012 Doğal Esaslı Polimerlerle Modifiye Edilmiş Ter Pedi Takviyeli Giysi ve Ayakkabıların Konfor ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi
TÜBİTAK Enis K. SAGULAR 11/1/2012 Antalya Karmaşığına İlşikin Yeni Biyo-Kronostratigrafik Bulgular: Yılanlı Formasyonunun Karbonat ve Kırıntılı Kayaçlarındaki Nannofasil Kayıtlarıan Dayanan Stratigrafik-Sedimantolojik Çözümlemesi
TÜBİTAK Nurten Ayten UYANIK 10/15/2012 Isparta Açısı İçerisindeki Alkalen Volkanitlerin Radyoaktif Element Dağılımının Gamma-Işın Spektrometresi (Jeofizik Yöntem) İle İncelenmesi
TÜBİTAK Ufuk ÇELİKKOL AKÇAY 10/1/2012 Soğuk ve Donma Stresi Altındaki Bezelye (Pisum Sativum L. ) Salisilik Asit ve Silikon Uygulamalarının Antioksidatif Sistem İle TOP2 ve PDH47 Gen İfadeleri Üzerindeki Etkileri
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 10/1/2012 Kızılçam Odununda (Pinus Brutia Ten.) Yorulma Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Serdal TERZİ 9/15/2012 Plazma Teknolojisi İle Yüzeyi Kaplanmış Mineral Filler Kullanılarak Elde Edilen Asfalt Betonu Karışımlerın Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
TAGEM Hasan BAYDAR 8/15/2012 Yağ Gülü (Rosa damascena Mill. )’nde Mutasyo Islahı
TÜBİTAK Ahmet TOLUNAY 8/1/2012 Avcılığın Kontrolünde Köy Muhtarlıklarının Etkin Katılımı İçin Uygun Eğitim Programının Oluşturulması: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği
BAKA SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 6/18/2012 Cam Tüplü Canlı Hediyelik Gül Prototipi Geliştirilmesi
BAKA SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 6/18/2012 Bitkisel ve Hayvansal Üretim Artıklarının Organik Gübre Olarak Değerlendirilmesi
BAKA Şerife Evrim ARICI 6/18/2012 Doku Kültürü Teknikleriyle Hastalıktan Arı Meyve Anaçlarının Üretimi ve Farklı Abiyotik Stres Koşullarında Adaptasyonlarının Araştırılması
TÜBİTAK Mehmet GÖNEN 6/1/2012 Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu İle Bor Minerallerinden Borik Asit Üretimi
TÜBİTAK Zeliha KÜÇÜKYUMUK 5/15/2012 Çinko Ve Mikrorizal Fungus Uygulamalarının Hıyarda Bitki Besin Elementi Alımı, Bitki Gelişimi ve Pythium Fide Çürüklüğüne (Pythium Diliense) Ekileri
TÜBİTAK Bayram ÇEVİK 5/1/2012 Domates Kloroz Virüsü (Tomato Chlorosis Virus, Tocv) Enfeksiyonu Sırasında Domateste Ekpresyonu Artan ve Azalan Genler Belirlenerek Hastalık Mekanizmasının Araştırılması
TÜBİTAK Sennur ALAY AKSOY 4/15/2012 Tekstil Uygulamaları İçin Isı Depolama Özellikli Ve etkin Dış Yüzeyli Mikrokapsül Üretimi
TÜBİTAK Yusuf CİVAN 4/15/2012 Çizgelerin Castelnuovo-Mumford Regülaritesi ve Döngü-Kiran Komplekslerin Topolojisi
TÜBİTAK Mekin SEZİK 4/15/2012 Endotoksin ve Granülosit-Koloni Stimülan Faktör İndüklenmiş Koryoamniyonit Gebe Keçi Modelinde Oral ev Intra-Amniyotik Pentoksifilin Fetal İnflamatuvar Belirteçlere Etkisi
TÜBİTAK Fahrettin KÜÇÜK 4/15/2012 Türkiye’de Yayılış Gösteren Kababurun, Chondrostoma Agassiz, 1838 (Teleostci: Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu
TÜBİTAK Evrim ÇELİK MADENLİ 4/15/2012 Karbon Nanotüp Katkılı Polimerik İleri Ozmoz Membranların Geliştirilmesi ve Deniz Suyu Tuzsuzlaştırılması İçin Uygulanması
TÜBİTAK Ahmet ŞAHİNER 4/1/2012 Diferansiyellenemeyen Fonksiyonlar İçin Fiiled Metodu
TÜBİTAK Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT 4/1/2012 Kuzeybatı Pisidia Bölgesi Hellenistik ve Roma Dönemi Yerleşim Modellerinin İncelenmesi
BAKA SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 3/26/2012 Sütçüler İlçesi Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
BAKA Hidayet ÜNLÜ 3/26/2012 Batı Akdeniz Bölgesinde Orman Ürünleri Sektörü Kümelenme Analizi
TÜBİTAK Mehmet Faruk GÜRBÜZ 3/15/2012 Kasnak Meşesi (Quercus Vulcanıca Boiss.&Helder. ex Kotschy) Tabiatı Koruma Alanındaki Meşe, Yeşil Meşe Büküsücü ve Onun Parazitoidleri Arasındaki Genetik İlişkinin İncelenmesi
BAKA İsmail KARACA 3/6/2012 Domates Güvesine Mikrobiyal Enzim Etkisi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 2/15/2012 Gıda Kaynaklı Mayaların In Vitroda Kolesterolü Asimile Etme Özelliklerinin Belirlenmesive Yüksek Kolesterol İçeren Diyetle Beslenen Sıçanlarda Kolesterolü Düşürücü Ajan Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
SAN-TEZ Hasan ÖZÇELİK 2/1/2012 Ülkemizde Yetişen Bazı Gül Çeşitlerinin Peyzaj ve Endüstriyel Amaçlı(Tıp, Kozmetik ve Gıda Sektöründe) Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Avrupa Birliği SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 2/1/2012 Civil Act For Refugee Rights Emancipation-CARE/Mülteci Haklarının Kullanılması İçin Sivil Hareket
TÜBİTAK Ebru ÇUBUK DEMİRALAY 1/15/2012 Karbapenem Grubu Antibakteriyel İlaçların Ters Faz Sivi Kromatogarfi Yönetimi ev Spektroskopik Yöntemle İyonlaşma Sabitlerinin Tayini
Avrupa Birliği Fatma Handan GİRAY 1/1/2012 Supporting the role of the common agricutual policy in Landscape valorisation: ımproving the knowledge base of the contribution of landscape Management to the rural economy
Avrupa Birliği Yusuf AÇIKEL 1/1/2012 ”Bez Bebek Geri Geliyor”
Avrupa Birliği SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 1/1/2012 Hayat Boyu Öğrenme-Erasmus Programı
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 1/1/2012 Görüntü İşleme İle Kontrollü Kondenzasyonlu Isparta Gülü Kurutma Sisteminin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Özlem SELÇUK KUŞÇU 1/1/2012 Evsel Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinden Kaynaklanan Arıtma Çamurların Yüksek Gerilimli Darbe Tekniği (YGDT) İle Ön Arıtımı: Anaerobik Çürüme, Su Verme, Filtrenebilirlik ve Çökelme Özelliklerinin Araştırılması
TÜBİTAK Murat OKCU 1/1/2012 Yerel Nitelikli Hizmet Sunumunda Yeni Ölçek Arayışları: Büyükşehir Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Üzerinden Bir İnceleme
Avrupa Birliği Murat OKCU 1/1/2012 Inspiring New Vocations in Eco-Tourism: A Case Study For Isparta
TÜBİTAK Hasan YILMAZ 12/20/2011 2000 Yılı Sonrası Tarım Politikalarının Kırsal Kesim ve Tarımsal Yapı Üzerine Sosyo-Ekonomik Etkileri:Batı Akdeniz Bölgesi Örneği
TÜBİTAK Ahmet Ali IŞILDAR 12/1/2011 ” Ayçiçeği ve Mısır Yağlarında Ağır Metal Düzeyinin Bitki Gelişme Döneminde Spektral Yöntemler Aracılığı ile Belirlenebilirliği ”
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 12/1/2011 Halka İçi Ya Da Halka Dışı Azot, Sülfür ve Fosfor Atomlarını İçeren Aromatik Bileşiklerin Metal ( Cd, Co, Cu, Mnve Zn Vs.) Halidlerinin Kırmızıaltı (Ir), Mikro-Raman ve Mor Ötesi görünü ( Uv Vis.) Spektroskapileri İle İncelenmesi
TÜBİTAK Atila GÜL 11/15/2011 Kent Ağaçları Bilgi Sistemi Modeli
TÜBİTAK Hilmi Cenk BAYRAKÇI 11/15/2011 Yüksek Isı Yalıtım Performanslı Vakum Yalıtım Panelleri (VIP)’nin Ekonomik Üretimi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Ata Utku AKÇİL 11/1/2011 Bayer Prosesi Atık Yan Ürünlerinden Laboratuar ve Pilot Çapta Metallerin Geri Kazanımı
TÜBİTAK Ayşegül KUBİLAY 11/1/2011 Gökkuşağı Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) Kefir ile Zenginleştirilmiş Yem Kullanımının Hastalıklara Direnç, Spesifik Olmayan Immun Sistem ve Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
TÜBİTAK Fuat DEMİR 11/1/2011 Binaların Deprem Güvenliklerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Yeni Bri Yaklaşım
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 11/1/2011 Gıda Zehirlenmesine neden Olan Siyanür Ve Arsenik Bileşiklerinin, İlk Defa, İçeriğinde Floresans Özellikli Yeni Tetrafenileten Türevli Boyarmaddeler Bulunduran Zehir Algılama Kitleri İle Tespit Edilmesi
TÜBİTAK Yalçın BOZKURT 11/1/2011 ”Açıkta Besi (Feedlot) Sisteminde Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca Irkı Hayvanların Sayısal Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Performans ve Karkas Özelliklerinin Saptanması”
TÜBİTAK Zeki AY 10/15/2011 Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri İçin Sünekli Detaylarının Belirlenmesi
TÜBİTAK Hasan BAYDAR 10/1/2011 Aspirde (Carthamus Tinctorius L.9 Verim , Yağ ve Oleik Asit İçeriği Yüksek Hat Geliştirme Islahı
TÜBİTAK Deniz YILMAZ 10/1/2011 Bazı Tıbbi Aromatik Bitkilerin Harmanlama ve Ayırma Düzeni Parametrelerinin Belirlenmesi ve Prototipinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Birol KILIÇ 10/1/2011 Tüketime Hazır Et Ürünlerinde Lipit Oksidasyonun İnhibe Edilmesinde Enkapsüle Edilmiş Fosfatların Kullanım İmkanları
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 10/1/2011 Tarihi Kent Merkezinde Göç, Kentsel Yoksulluk ve Enformel Sektör: İstanbul Süleymaniye Bölgesi Bekar Odaları
TÜBİTAK Dinçer BURAN 10/1/2011 Direkt Enjeksiyonlu Buji Ateşlemeli Benzin Motorunda Yeni Bir Yakıt Tutuşturma Sisteminin Yanma Parametreleri, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması
TÜBİTAK Ertuğrul DURAK 9/15/2011 Mikro Ark Oksidasyon Yöntemi İle Kaplanmış 7065 ve 6082 Alüminyum Alaşımlarının Yağlı Çalışma Şartlarında Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 9/15/2011 İnteraktif Genetik Algoritma ile Kişiye özel Moda Tasarımı
TÜBİTAK Özlem SELÇUK KUŞÇU 8/15/2011 Fenol İçeren Simüle Bşr Atıksu ve Karasuyun Darbeli Elektrik Deşarjı Kullanılarak Gidermi
SAN-TEZ Gürsel KARACA 8/1/2011 Bazı Entomopatojen Mikroorganizmaların Tuta Absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelehiidae)’ya Karşı Biyolajik Savaş Etmeni Olarak Kullanım Olanakları
TÜBİTAK Serpil PEHLİVAN 7/1/2011 Fonksiyon Dizilerinin İstatiksel \Alpha-Yakınsaklığı ve İstatistiksel Exhaustiveness
TÜBİTAK Veli UYGUR 7/1/2011 Bazı Hiperakümülatör Bitkilerin Su Stresi Koşullarında Ağır Metal Alım Yeteneklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Seçil METİN 6/1/2011 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss) Yumurtalrında Saprolegniasis’e Karşı Satureja Cuneifolia’nın Antifungal Etkisi
TÜBİTAK Kamil EKİNCİ 6/1/2011 Gül İşletme Atıklarının Sığır Gübresi İle Ko-Fermantasyonu İle Biyogaz Üretiminde Etkili bazı Faktörlerin Optimizasyonu
TÜBİTAK Mustafa Nuri DOLMAZ 5/15/2011 Mağnetik ve Isı Akısı Verilerinden Karadeniz’de Kabuğun Termal Yapısı
TÜBİTAK Halil Turgut ŞAHİN 5/15/2011 Geri Kazanılmış Selüloz Liflerinden Üretilen Kağıtların Direnç ve Kalitesinin Yükseltilmesi
TÜBİTAK Emin Cafer ÇİLEK 5/15/2011 Flotasyon Köpürk Kararlılığı Ve Köpük Bölgesi Performansının Artırılması
TÜBİTAK Yılmaz ÇATAL 5/1/2011 Kızılçam ve Anadolu Karaçamı’nda Biyolojik Bağımısızlığa Ulaşma Yaşlarının Isparta OrmanBölge Müdürlüğündeki Doğal Karışık Meşcerelerinde Belirlenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 5/1/2011 Kızılçam (Pinus Brutia Ten.)da Dikili Haldeki Ağaçlarda Odun Yoğunluğu ve Yıllık Halka Karaterlerinin Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi
TÜBİTAK Murat KORU 5/1/2011 Yüksek Basınçlı Döküm Prosesinde (Hpdc) Kalıp Boşluğuna Vakum Uygulanmasının, Döküm Kalıp Ara Yüzey Isı Transfer Katsayısına (Ihtc ) ve Enjeksiyon Ürünü Mekanik-Metalürjik Özellkiklerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması
TÜBİTAK Alper KUŞÇU 5/1/2011 Elma ve Portakal Posalarından Yeni Yöntemlerle Modifiye Pektin Eldes: Gıda ev Çevre Uygulamaları
TÜBİTAK Abdullah AVEY 4/15/2011 İki Parametreli Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Homojen Olmayan Ortotrop Kompozit Kabukların Çetişli Yükler Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Stabilite ve Titreşim Davranışlarının İncelenmesi
TÜBİTAK Ebru TAYSİ 4/15/2011 Bağışlama Eğitiminin İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Zihinsel Sağlık Değişkenleri Üzerinde Etkisi
TÜBİTAK Gökhan CİVELEKOĞLU 4/15/2011 ”Atık Floresan Lambalardan Civanın Uzaklaştırılması ve Geri Kazanımı”
TÜBİTAK Recep AY 4/1/2011 Isparta İli Elma Bahçelerinde Zararlı Cydia Pomonella. Panonychus ulmi ve Avcı Akar Neioseilus Californics’un Bazı İnsektisit ve Akarisitlere Duyarlılık Düzeyleri ve Direnç Mekanizmalarının İncelenmesi
Avrupa Birliği Süleyman Tulga TELLİ 3/12/2011 Erasmus IP
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 3/1/2011 Küflü İncirlerin Multi-Spektral Görünteleme İle Otomatik Olarak Tespit Edilmesi ve Ayıklanması
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 1/1/2011 Göller Yöresinde Adi Yonca (Medicago sativa L.) Populasyonlarının Toplanması ve Karakterizasyon Çalışmaları
TÜBİTAK Şakir ŞAHİN 1/1/2011 Marmara Bölgesi’nin Kabuk ve Hız Yapısının 3-D Poisson Oranı Tomografisi İle Belirlenmesi
TÜBİTAK Melda ALKAN ÇAKIROĞLU 1/1/2011 Düzlem Dişi Yüklenen Yığma Yapıların Polipropilen Lifli Kuru Karışım Püskürtme Betonla Güçlendirilmesi
TÜBİTAK Mehmet EKER 12/1/2010 Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliğinin Araştırılması
TÜBİTAK Meliha OKTAV BULUT 12/1/2010 Gül Posası İle Ekolojik Tekstil Mamul Boyama Metotları
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 11/1/2010 Dedegül Dağı ve Civarında Anadolu Karaçamı ve Toros Sediri Üzeinde Kar iel İlişkili Patojen Fungusların Varlığı, Zararı, Virülenmesi ve Yetişme Ortamı Özellikleri İle İlişkileri
TÜBİTAK Nebi BİLİR 11/1/2010 Toros Sedirinden (Cedrus Libani A.Rich.) Altarnetif Ürün Eldesi: Uçucu Yağ Üretimi
Avrupa Birliği Songül SALLAN GÜL 11/1/2010 REALIZE- Transcultural Biography Work for Adult Educationn TBW
TÜBİTAK Mehmet Saffet SARIKAYA 10/15/2010 Ibnü’s-Serracın Eserleri Çerçevesinde XIII. Yüzyıl’da Güneydoğu Anadolu’da Dini Tasavvufi Hayat
TÜBİTAK Nalan ÖZGÜR YİĞİT 10/15/2010 Gökkuşağı Alabalığı (oncorhynchus mykiss) Yemlerine Bazı Enzim ilavelerinin Büyüme ,Yem Değerlendirme Besin Sindirebilirliği ve Çevre Kirliliği Üzerine Etkilerinin Araştırılması
TÜBİTAK Mekin SEZİK 10/15/2010 Gebe Keçi Hayvan Modelinde İntra-Ammiyotik Ve Fötal İntramuskuler Kortikosteroit Uygulamasının Akciğer Matürasyonu Üzerindeki Etkisi
TÜBİTAK Mevlüt GÜL 10/1/2010 Meyve Suyu Tüketimi Konusunda Toplumsal Bilinç Düzeyi ve Optimum Ürün Tasarımının Analizi: Akdeniz Bölge Örneği
TÜBİTAK Ayla UYSAL 9/1/2010 Tarıma Dayalı Endüstri Atıksularından Strüvit Oluşumu İle Nütrient Geri Kazanımı ve Strüvitin Tarımda Gübre Olarak L-Kullanılabilirliğinin Araştırılması
TÜBİTAK Yaşar KARAKURT 8/1/2010 Karpuzda Erf Transkripsiyon Faktör Genlerinin Klonlanması ve Karakterizasyonu
TÜBİTAK M.Faruk GÜRBÜZ 8/1/2010 Honaz Dağı Milli Parkı (Denizli) Ichneumonidae (Hymenoptera) Üzerine Faunistik Bir Araştırma
TÜBİTAK Mehmet Cengiz KAYACAN 6/1/2010 Ceviz Sert Kabuğu Kırma ve Ayıklama Makinesi Tasarımı ve İmalatı
Avrupa Birliği Mustafa AVCI 5/13/2010 MATRA-KAP PROGRAMI
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 5/1/2010 Göl-Yeraltısuyu-İklim İlişkisinin Yeraltısuyu Akım Modeli ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Yardımıyla Belirlenerek Gölün Optimum Dinamik İşletme Modelinin Oluşturulması: Beyşehir Gölü Modeli
TÜBİTAK Nevzat Özgü YİĞİT 5/1/2010 Boyarmadde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması
TÜBİTAK Mustafa AVCI 4/15/2010 Formica Rufa L. (Hymenoptera; Formicidae) (Kırmızı Orman Karıncası)’nın Isparta-Senirkent Kapıdağ Sedir Ormanlarında Envanteri ve Habitat Tercihlerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Mehmet EKER 4/15/2010 Orman Yolu Kalite Analiz Yönteminin Geliştirilmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 4/15/2010 Kristal Nitrik Asit Hidratlarının Yüzeylerinin Katalitik Etkisinin Teorik Olarak İncelenmesi
TÜBİTAK Osman YILDIZ 4/1/2010 Burdur ve Yöresi Ağız Araştırması
TÜBİTAK Ufuk ÇELİKKOL AKÇAY 4/1/2010 Enginar (Cynara Scolymus L.) Süspansiyon Hücre Kültürlerinde Aspartik Proteaz Üretimi
TÜBİTAK Ramazan ÖZÇELİK 4/1/2010 Kızılçam, Karaça ve Sedir Ağaç Türleri İçin Yetiştirme Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri İle Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem Sistemlerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Raşit ÇALIŞKAN 3/15/2010 Kinolin-Konduritol Hibrid Moleküllerinin İlk Kez Sentezi
TÜBİTAK Sema KALE ÇELİK 3/1/2010 Buğdayda Kısıtlı Su Koşullarında Oksijen ve Karbon İzotop Oranlarından (18o/16o ve 13c/12c) Yararlanılarak Bitki Su Kullanım (Tarnspirasyon) Etkinliğinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Ahmet YÜCESAN 2/15/2010 Silindir Üzerinde Elastik Eğriler
TÜBİTAK Mehmet GÜRDAL 2/15/2010 Toeplitz Ve Köreltilmiş Toeplitz Operatörleri İçin Bazı Problemler
TÜBİTAK Mevlüt TÜRK 1/1/2010 İki Farklı Yapay Meranın Verim ve Kalitelerinin Değişimi ve Otlayan Hayvanlar Üzerine Etkileri
TÜBİTAK Gürsel KARACA 1/1/2010 Tahıllardaki Bazı Tohumla Taşınan Patojenlere Karşı Geleneksel Olmayan Yöntemlerin Kullanımı
TÜBİTAK Ömür ÇİMEN 12/1/2009 Atık Pomza ve Mermer Tozunun Yüksek Plastisiteli Kil Zemin İyileştirilmesinde Kullanabilirliğinin Araştırlması
TÜBİTAK Metin DAVRAZ 12/1/2009 Yüksek Isı Yalıtım Performanslı ve ekonomik “Vakum Yalıtım Panelleri (VVP)” Üretilebilmesi İçin Alternatif Çekirdek Malzemelerinin Araştrılması
TÜBİTAK Selami TURAN 12/1/2009 Klasik Türk Edebiyatında Yusuf U Züleyha Geleneği ve Bu Geleneğin 18.Yüzyıldaki Temsilcisi: Bilal Efendi ve Yusuf U Züleyhası
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 11/1/2009 Odunda Mekanik Özelliklerin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini
TÜBİTAK Yusuf UÇAR 11/1/2009 Farklı Su ve Azot Düzeylerinin Yağ Gülü’nün (Rosa Damascena Mill.) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi
TÜBİTAK Mustafa Reşit USAL 11/1/2009 Yüksek Hızlı Hava Akımı İle Katlı İplik Üretim Prosesinin Geliştirilmesi ve Sayısal Modellenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 10/1/2009 Yaban Keçisi Envanterinde Fotokapan ve Dome Sisteminin Verimliliğinin Araştırılması
TÜBİTAK Abdullah SÜTÇÜ 10/1/2009 Ahşap Panellerin Cnc Freze İle Estetik İşlenebilirliği ve Yüzey Kalitesinin İstatistiksel Tahminlenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 9/15/2009 İş Kuluçlarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: Kosgeb İş Geliştirme Merkezleri (İşgem) Üzerine Bir Araştırma
TÜBİTAK Gülcan ÖZKAN 9/15/2009 Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Gemlik Zeytin Çeşitlerinin Meyve, Yağ ve Moleküler Özelliklerinin Karşılaştırılması
TÜBİTAK Levent BAŞAYİĞİT 9/1/2009 Bazı Meyve Türlerinde Besin Elementi Eksikliğinin Görünebilir Yakın Kızılötesi Bölge-Spektrodyometrik Ölçümler Kullanılarak Arazide Belirlenebilirliğinin Araştırılması
TÜBİTAK Füsun Zeynep AKÇAM 9/1/2009 Hepatit B Virüsü ile Enfekte Olan Hastalarda Klinik Gidiş ile TNFalfa , IFN gama, IL-10, IL-17 ve IL-18 Gen Polimorfizimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Mehmet Ali TABUR 8/1/2009 Türkiye (Burdur Gölü ve Van Gölü Havzası) Dikkuyruk Ördek (Oxyura Leucocephala) Popülasyonlarının Büyüklüğü ve Biyoekoloji Üzerine Bir Araştırma
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 8/1/2009 Zirkonyum Kor Yapıların Kısa Implant Dayanakları Üzerine Simantaryonunda Kullanılan Farklı Yapıştırma Simanlarının ev Yüzey İşleminin Tutuculuğa Etkisinin İncelenmesi
TÜBİTAK Raşit ALTINDAĞ 5/1/2009 Kireçtaşı Ocağındaki Darbeli Delme İşleminde Kayaç Özelliklerinin Delici Uç Aşınmasına Etkisi ve Uygun Delici Uç Seçimi
TÜBİTAK Hasan BAYDAR 4/15/2009 Yağ Gülünde (Rosa Damascena Mill.) Distilasyon ve Ekstraksiyon Ürünlerinin Fenolik Madde İçerikleri ile Antiradikal ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Zeynep Banu SEYDİM 3/1/2009 Farklı Yöntemlerle Üretilen Elma Sirkelerinin Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Ayşen DAVRAZ 3/1/2009 İçme Suyu Havzalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sürdürülebilir Su Kalite Yönetimi Oluşturulması; Eğirdir Gölü Modeli
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 3/1/2009 Havacılık Süperalaşımlarının Yüksek basınçlı Jet Soğutma-Yağlama ile Talaşlı İşlenebilirliği
TÜBİTAK Selda TEKİN ÖZAN 3/1/2009 Işıklı Gölü’nün Suyunda, Sedimentinde ve Gölde Yaşayan Sazan (Cyprinus Carpio L., 1758) ‘in Bazıları Doku ve Organlarındaki ağır Metal Birikiminin Araştırılması
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 2/15/2009 Rodos ve İstanköy (kos) Adası Türk Ağızları
TÜBİTAK Ertuğrul DURAK 2/15/2009 Çevre Dostu Yağlama Yağı Adayı Bitkisel Yağı Metil Esterinin Sürtünme Performansının İncelenmesi
TÜBİTAK Songül SALLAN GÜL 2/1/2009 Türkiye’de Kadın Sığınma Evleri: Destek, Güvenlik, Paydaş ve Yaşam Stratejilerinin Araştırılması
TÜBİTAK Bahattin YAMAN 2/1/2009 16-18. Yüzyıllarda Osmanlı Saray Erkanı Kıyafetlerini Üreten Birimler
SAN-TEZ Osman İPEK 12/1/2008 Plastik Enjeksiyon Yöntemi İle Üretilen Enjeksiyon Ürünlerinin Termal (Sıcaklık, Termal İletkenlik Katsayısı, Temaz Direnci) ve Dinamik (Hız, Akış, Basınç) Parametrelere Bağlı Olarak Üç Boyutlu Modellenmesi Amacıyla Üniversal Bir Enjeksiyon Makinasının Tasarımı ve Üretimi
TÜBİTAK Nevzat Özgü YİĞİT 12/1/2008 Metal Oksit Kaplanmış Seramik Membran Katalik Oksidasyon Hibrit Prosesiyle organik Madde ve Mikrokirleticilerin Giderimi
TÜBİTAK Abdullah AVEY 11/1/2008 Fonksiyonel Değişimli Tabaka İçeren Tabaklı Kompozit Kesik Konik Kabukların Zamana Bağlı Peryodik Olmayan Eksenel Basınç Yükleri Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Titreşim ve Dinamik Burkulma Probleminin Çözümü
TÜBİTAK Ahmet TOLUNAY 11/1/2008 Kermes Meşesinde (Quercus Coccifera L) Vejetasyon Dönemine Bağlı Olarak Yemlik Yaprak ve Sürgün Verimi ile Besin Medde İçeriğinin Değişimi
TÜBİTAK Nebi BİLİR 11/1/2008 Isparta Yöresinde Çiçekli Dişbudak (Fraxinus Ornus L.) Fidan Materyal Parselinin Tesisi
TÜBİTAK R.Banu ERMİŞ 11/1/2008 Bir Basamaklı Self-Etch Adeziv Sistemlerin Mine ve Dentine Bağlanma Etkinliklerinin ve Mekanizmasının İn Vitro Olarak Araştırılması
TÜBİTAK Tahir TİLKİ 10/1/2008 Modifiye Edilmiş Biyobozunur Selülozun Elektroreolojik İncelemesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 10/1/2008 Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinde Gibberlik Ait ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Kış Öncesi Vejetatif Büyüme Özellikleri İle Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 10/1/2008 İnternet Erişimli Mikrodenetleyici Emülatör Sistemi Tasarımı
TÜBİTAK Serap ÜNAL 9/15/2008 Göller Bölgesi Killerinden Teke Yöresi Yaylı Çalgılarının Üretimi ve Geliştirilmesi
Avrupa Birliği Mehmet BEYHAN 8/1/2008 Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Ortaklık
TÜBİTAK Gökhan CİVELEKOĞLU 7/15/2008 Kullanılmış Atık Pillerden Çinko ve Mangan Metallerinin Geri Kazanımı
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 7/1/2008 Kaolenlerin Organik Asitler Kullanılarak Liç Yöntemiyle Saflaştırılması
TÜBİTAK Hatice Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ 7/1/2008 Akdeniz Bölgesi Servi Ormanlarında Kanser Hastalığının Önemive Etmenleri Üzerine Araştırmalar
TÜBİTAK Kamil DELİKANLI 7/1/2008 Güneş Bacasında Konstrüktif İyileştirme Çalışmaları ve Performans Arttırıcı Yöntemlerin Araştırılması
TÜBİTAK Mehmet SALTAN 6/15/2008 Karayollarında Sathi Kaplama Uygulamalarının İyileştirilmesi Ve Performans Modeli Geliştirilmesi
TÜBİTAK Serdal TERZİ 6/1/2008 Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemi İle Gerçek Zamanlı Üstyapı Yönetim Sistemi Geliştirilmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 6/1/2008 Antalya ve Isparta İllerindeki Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde lezyon Nematodlarının (Pratylenchus spp) Moleküler Karakterizasyonu İle Yaygın Kullanılan Anaçların Dayanıklılıklarının Belirlenmesi
TÜBİTAK Figen ERASLAN 6/1/2008 Kiraz Anaçlarının İn Vitro Koşullarda Bor ve Tuz Stresine Tolerans Mekanizmalarının Fizyolojik Parametreler ve Antioksidan Enzim İzoformları ile Belirlenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 5/1/2008 Kireçtaşı Patlamalarında Gecikme Süresinin Patlamaya Etkisi
TÜBİTAK Serpil PEHLİVAN 5/1/2008 Yeni Bir Yakınsallık Tipi ve Uygulamaları
TÜBİTAK Mustafa ACAR 4/1/2008 Güneş Kulelerinden Elektrik Enerjisi Üretiminde Heliostatların Kontrolü ve Optimizasyonu
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 3/1/2008 Isparta Gölcük Tabiat Parkı’nın Böcek Biyolojik Çeşitliliğinin Hesaplanması ve Koruma Statülerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Bedia ŞİMŞEK 2/15/2008 Geleneksel Akçakatık Peynirinden Lactobacillus Delbrueckii Subsp, Bulgaricus ve Streptococcus Thermophilus Suşlarının İzolasyonu, Tanımlanması ve Bu Peynirin Bazı Özelliklrinin Standardizasyonu
TÜBİTAK Erkan POLAT 2/1/2008 Kentsel-Kırsal Bütünlüklü Bir Stratejik Mekansal Planlama Modeli; Eğirdir Örneği
TÜBİTAK Cafer GARİPER 2/1/2008 Türk edebiyatında Ütopya
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 2/1/2008 Performansı Arttırılmış Aktif Antenlerle Kablosuz Haberleşme Sistemleri İçin Düşük Güçkü Alıcı-Verici Sistem Tasarımı
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 1/1/2008 Etkin Elektromanyetik Koruyucu Örme Kumaş ve Örme Kumaş Destekli Kompozit Yapıların Geliştirilmesi
SAN-TEZ Mustafa ACAR 12/1/2007 Jeotermal Enerji Kaynaklı Isıtma Sistemlerinde Karşılaşılan Kabuklaşma Sorununun Çözümünde ve Isı Transferinin İyileştirilmesinde Akışkan Yataklı Isı Eşansörlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 11/15/2007 Karadağ (Karaman, İç Anadolu) Strato Volkanının Jeokimyasal, İzotopik (Sr, Nd, pb) ve Jeokronolojik (Ar-Ar) İncelemesi
TÜBİTAK İsmail Hakkı AKÇAY 11/1/2007 Hidrojen Yakıtlı Buji Ateşlemeli Bir Motorda, Motor Performansına Etkiyen Yanma Parametrelerinin Belirlenmesi ve Hidrojen Motorunda Yanma Optimizasyonu
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 10/15/2007 Burhan Cahit Morkaya’nın Romanları ve Romancılığı
TÜBİTAK Muhammet TONGUÇ 10/15/2007 Aspir’de Genetik Çeşitliliğin Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerle Karakterizazyonu ve İleri Hatlarda Genetik Harita Çıkarma İmkanlarının Araştırılması
TÜBİTAK Yunus Ömer BOYACI 10/1/2007 Göller Bölgesi Su Kenesi (Hydrachnidia, acari) Faunası
TÜBİTAK Yıldız BOLAT 9/15/2007 Ekonomik Olarak Değerlendirilmeyen Tatlısu Yengeci Kabuklarından Kitin-Kitosan Eldesi ve Kitosanın Su Ürünlerinin Muhafazasında Kullanımı
TÜBİTAK Sevgi SAVAŞ 9/15/2007 L-Carnitin Zenginleştirmesinin Rotifer (Brachionus Plicatilis) ve Cladoceran (Daphnia Magna, Daphnia Longispina Moina Micrura)ların Populasyon Artış Oranı ve Yağ Asidi Kompozisyonları üzerine Etkileri
TÜBİTAK Atılgan ATILGAN 7/15/2007 Kış Koşullarında Etlik Piliç Kümesinde Oluşan Amonyak Gaz Düzeyinin Belirlenmesi ve Vakumlu Havalandırma Sistemi, Fosforik Asit Düzeneği ve Altlığa Zeolit Eklenmesi Yöntemleriyle Azaltılması
TÜBİTAK Yaşar KARAKURT 7/15/2007 Karpuzda Etilen Hormonunun Çalışmasını Düzenleyen Reseptör Genlerinin Karakterizasyonu
TÜBİTAK Özlem FENTOĞLU 7/1/2007 Periodontal Hastalık ev Hiperlipidemi İlişkisinin Çift Yönlü Değerlendirilmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 7/1/2007 HNO3’in Solvasyonun ve HCI ile Buz Yüzeyinde Tarışmalı Adsorpsiyonun Teorik Olarak İncelenmesi
TÜBİTAK Durmuş ACAR 6/1/2007 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanması
TÜBİTAK Kamil EKİNCİ 4/15/2007 Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve entegre Enerji Üretsimi Siteminde Kullanımı
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 3/1/2007 Katı Oksit Yakıt Pilleri Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Hidrotermal Katı Elektrolit Madde Sentezleri
TÜBİTAK Mustafa KUŞCU 2/15/2007 Isparta, Burdur, Ulukent-Denizli ve Binkılınç-Çatalca’da yer Alan Farklı Kökenli Demir-Manganez Cevherleşmelerinin izotop Jeokimyası İle Kökeninin Araştırılması
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 2/1/2007 Ağır ve Kolemanit agregalı Betonun Radyasyon Önlemede Kullanımının Araştırılması
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 1/15/2007 Göller Bölgesi’ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak Meşesinin (Quercus Vulcanica Boiss. and Heldr. Ex Kotscy) Tohum ve Meşcere Kuruluş Özellikleri
TÜBİTAK Mehtap ŞAHİN ÇEVİK 1/15/2007 Turunçgillerde Soğuk, Kuraklık ve Tuzluluk stresi Sırasında Aktif Hale Gelen Genlerin Belirlenmesi ve Ekspresyonlarının İncelenmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 1/15/2007 Görülebilir Yakın Kızıl Ötesi Spektrokradyometrik Yöntemlerle Fiğ Türlerinin Kompozisyonun Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması
TÜBİTAK Neşe DİKMEN 1/1/2007 1995 Depremi Sonrası Dinarda Uygulanan Yeniden Yapım Çalışmalarının ve Kurulan Afet Konutlarının İncelenmesi
SAN-TEZ Mehmet Cengiz KAYACAN 1/1/2007 Tam Otomatik Meyve Seçme Sistemi
TÜBİTAK Züheyr KAMACI 9/15/2006 Isparta Güneyinde Bulunan Kışla Dom Yapısının Jeolojik, Jeokimyasal ve Jeofiziksel Yöntemlerle İncelenmesi
TÜBİTAK Behire Işıl DİDİNEN 9/1/2006 Probiyotik Uygulamalarının Astacus Leptodactylus Yavrularının Büyüme ve Yaşama oranı Üzerine Etkisi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 9/1/2006 Orman Endüstri ve Tarımsal Atıkların Çimentolu Liflevha Üretiminde Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Zuhal YETKİN AY 9/1/2006 Periodontitisli Hastalarda Kan ve Dişeti Dokusunda Leptin ve Leptin Reseptörlerinin Değerlendirilmesi
TÜBİTAK İskender AKKURT 8/1/2006 Değişik Tipteki Betonların Nükleer ve Kimyasal Saldırılara Karşı Zırhlama Özelliklerinin Araştırılması
TÜBİTAK Emin Cafer ÇİLEK 8/1/2006 Ultrasonik Dalganın İnce Boyutlu Tanerlerin Flotasyonu Üzerine Etkisi ve Ultrasonik Dalga Uygulanan Kolon ve Mekanşk Flatasyonun Köpük ve Pulp Belgelerinin Modellenmesi
TÜBİTAK Ayşegül ÖKSÜZ 7/1/2006 Politiyofen Nanokompozitlerinin Yüzey Aktif Maddeler Varlığında Sentezi
TÜBİTAK Fatma KOYUNCU 6/1/2006 Granny Smith ve Braeburn Elma Çeşitlerinde 1-MCP, Lovastatin ev Sıcak Su Uygulamalarının Depolama Boyunca Kabuk Yanığı iel Bütün ve Dilimlenmiş Elmalarda Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi
TÜBİTAK Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR 6/1/2006 Asmada Hücre Süspansiyon Kültürleri İle Sekonder Metabolit Üretimi Üzerine Araştırmalar
TÜBİTAK Zeynep Dilek AYDIN 6/1/2006 Menapoz Sağlık ve Yaşam Biçimi Çalışması
TÜBİTAK Hasan ÖZÇELİK 5/1/2006 Türkiye Rosa l.(Gül) Taksonlarının Genetik Çeşitliliğinin Tespiti, Ekonomiye Kazandırılması Olanaklarının Araştırılması ve Süleyman Demirel Üniversitesi Bünyesinde Rosarium (Gülistan) Tesisi
TÜBİTAK Yusuf UÇAR 5/1/2006 Farklı Sulama programlarının Genç Bodur Elma Çeşitlerinin Vejetatif ve Generatif Gelişme Parametreleri Üzerine Etkisi
TÜBİTAK Birol ÜNER 5/1/2006 Yerli Ağaç Türlerimizin (Kızılçam ve Karaçam) Odunlarında Yakın İnfrared Spektrokskopi İle Lignin Analizi
TÜBİTAK Ayşegül ÖKSÜZ 5/1/2006 Heteroatom içeren Bazı İletken Plimer ve Türevlerinin Sentesi, Termal-İlektenlik Özelliklerinin İncelemesi Reolojik ve diyot Çalışmalarında Potansiyel Olarak Uygulamarının Araştırılması
TÜBİTAK Adnan ÇALIK 3/1/2006 Erimiş Boraks Banyosunda Borlama ve Karbürleme İşlemi
TÜBİTAK Ali Kemal YAKUT 3/1/2006 Borlama İşletmenin Soğuk Şekillendirme Sacının Balistik Özelliklerine Etkisinin Araştırlması
Avrupa Birliği SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 1/1/2006 BİLGİ VE MOBİLİLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN OKULLARDAKİ EĞİTİME UYGULANMASI(“APPLYİNG IT MOBİLE EDUCATİON ON SCHOOLS”)
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 1/1/2006 N=Z=20 Kapaşı Kabuğu Etrafındaki izoplar İçin Nükleer Kabuk Modeli Hesaplamaları
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 9/1/2005 Ferrokrom ve Mermer Sanayi Atıklarının Karayolu İnşaatında Değerlendirilmesi ve Laboratuvar Liç Davranışlarının İncelemesi
TÜBİTAK Recep AY 9/1/2005 İki Noktalı Kırmızıörümcek, Tetranychus Urticae koch’in Üç insektisit-akarisite Karşı Direnç, Direnç Kalıtımı, Çoklu Direnç ve Direnç Mekanizmasının İncelenmesi
TÜBİTAK Nebi BİLİR 9/1/2005 Beyşehir Gölü Havzası Kuşburnu Populasyonlarında Döllenme Varyasyon X Yetiştirme Ortamı
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 9/1/2005 Türkiyede Ticari Öneme Sahip Çay ve Baharat Olarak Kullanılan Bazı Bitkilerin Mikrobiyal ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Işınlamanın Etkisi
TÜBİTAK Ali GÖK 9/1/2005 Kasnak Meşesi Ormanı Tabiatı Koruma Alanı( Isparta)’nın Chrysomelidae (Coleoptera) Biyoçeşitliliği, Kpnak İlişkileri ve Bolluk Değerlerinin Araştırılması
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 7/1/2005 Farklı Kanat Sayıları ve Kanat Çıkış Açılarında Ara Kanatçık Uzunluğunun Dalğıç Pompa Performansına Etkileri
TÜBİTAK Hail İbrahim KORUCA 7/1/2005 Fabrika Organizasyonu, Üretim Sistemleri Yapılandırma ve Performans Ölçmeye Yönelik Similasyon Yazılımı Geliştirilmesi (FABORG-SİM)
TÜBİTAK Kemal Tuşat YÜCEL 7/1/2005 Katkılı Pompa Betonlarında, Beton Bileşenlerinin Taze Betonun Reolojik Performansına ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
TÜBİTAK İbrahim ÜÇGÜL 7/1/2005 Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Isının, Soğutma ve İklimlendirme Proseslerinde Kullanım Potansiyelleri
TÜBİTAK Ata Utku AKÇİL 7/1/2005 Metal Madenciliğinde Biyoteknolojik Yöntemlerin uygulanması; Bakteriyel Liç Yöntemiyle Bakır Kazanımı
TÜBİTAK Levent BAŞAYİĞİT 7/1/2005 Uydu Verileri Yardımıyla Elma Tarımı Yapılan Alanların Belirlenebilme Olanaklarının Araştırılması
TÜBİTAK Samim YAŞAR 6/1/2005 Asma (Vitis ViniferaL.) Çubuklarına ait Dudama Artıkları İle Susam (Sesemum İndicum L.) Gassypium Hirsutum L.) ve Haşhaş (papver Somniferum L.) Saplarında Polisakkarit, Lignin Ve lif Özellikleri Üzerine Araştırmalar
TÜBİTAK Hüseyin FAKİR 6/1/2005 Batı Akdeniz Bölgesi’nin Odun Dışı Orman Ürünleri Veren Odunsu Ve Otsu Bitkileri ve Değerlendirilmesi
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 6/1/2005 Elmalarda (Malus Communis L.) Anaç, Çeşit, Dikim Sıklığı ve Terbiye Şekillerinin Erken Üretim, Gelişme, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
TÜBİTAK Mustafa Zihni TUNCA 5/1/2005 Online Mermer Borsası (OMB)
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 5/1/2005 Endüstriyel Boyutta Uygulanabilir Yüksek Performanslı ve Ekonomik Traverten Dolgusu Araştırması
TÜBİTAK SDÜ’deki görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 5/1/2005 Besleme Gerilimi Dinamik Olarak Değiştirilerek Düşük Güçte Çalışan FPGA Tasarımı
TÜBİTAK Mehtap ŞAHİN ÇEVİK 5/1/2005 Turunçil Akrabası Poncirus trifoliata’dan WRKY Transkripsiyon Faktörlerinin İzolasyonu ve Bunların Farklı Çevresel stresler Sırasında Ekspresyonlarının İncelemesi
TÜBİTAK Nevzat ÖZGÜR 4/15/2005 Doğu Karadeniz Bölgeis Metalojenik Kuşağında Bulunan Murgul Masif Sülfid Yatağının Hidrotermal Çözeltileri ve Gelişimi
TÜBİTAK Ömer ELİTOK 4/15/2005 Gölcük Volkanizmasının (Isparta) Jeolojik Evrimi, GB Türkiye
TÜBİTAK Mehmet KİTİŞ 4/15/2005 Su Arıtımında Karsinojen Dezenfeksiyon Yan ürünleri oluşturan Doğal Organik Maddelerin Yüzeyleri Modifiye Olmuş Çeşitli pomza Taşları ve Aktif Karbonlarda Giderimi
TÜBİTAK Hatice Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ 4/1/2005 Göknar Türlerinin Önemli Patojen Heterobasıdıon Annosum(FR.)Bref.’un Virülensi, Popülasyon Genetiği ve Biyolojik Kontrolü
TÜBİTAK Bayram ÇEVİK 4/1/2005 Bitki RNA Virüslerine Karşı Dayanıklılığın Geliştirilmesi Amacıyla Citrus tristeza Virüsünün RNA-Dependent RNA Polymerase Geninin ekspresyonu ve Yapısının İncelenmesi
TÜBİTAK Yalçın BOZKURT 4/1/2005 RS (Uzaktan Algılama) ve GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Kullanılarak Meralarda Kalite Belirleme, Biyomass ev otlatma Kapasite Tahminleri ile Hayvan izleme Olanaklarının Araştırılması
TÜBİTAK Hakan KULEAŞAN 4/1/2005 Anne Sütünden İzole Edilen Fonksiyonel Bakterilerin Bebek Maması Formülasyonlarında Kullanım Olanaklarının Araştırlması
TÜBİTAK Sedat AKTAN 4/1/2005 Göller Bölgesi Koşullarında Feedlot ve Mera Sığır Besi Sistemlerinde Yetiştirilen Brown Swiss ve Simmental Irkı Hayvanların Sayısal Görüntü Analizi Yönetimi ile Büyüme ve Gelişme Özelliklerinin Saptanması
TÜBİTAK Selim Adem HATIRLI 4/1/2005 Türkiye Fındık Tarımında Kar Etkinliğinin ve Dünya Piyasalarında Pazar Gücünün Araştırlması
TÜBİTAK Ahmet Kamil BAYHAN 4/1/2005 Sürdürülebilir Sağlıklı Çiğ Süt Üretimi İçin Makinalı Sağımla Elektronik Veri Kayıt ve İzleme Sisteminin (MASEV) Geliştirilmesi
Avrupa Birliği Murat Ali DULUPÇU 1/1/2005 6 ncı Çerçeve Avrupa Birliği Projesi