Daha detaylı incelemek için .pdf olarak görüntüleyebilirsiniz. Buraya tıklayınız.

Proje Türü Proje Yöneticisi Başlangıç Tarihi Projenin Adı
BAKA Prof. Dr. M. Cengiz KAYACAN 01.01.2014 Gül Vadisi
TÜBİTAK Prof.Dr. Mehmet Cengiz KAYACAN 15.09.2013 Kişiye Özel-Gözenekli Kafatası İmplant Tasarımı ve Ti6al4v Toz Malzemeden
Eklemeli İmalat İle Üretilerek Tavşana Uygulanıp Kemik Gelişiminin İzlenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr.M.Cengiz KAYACAN 01.06.2010 Ceviz Sert Kabuğu Kırma ve Ayıklama Makinesi Tasarımı ve İmalatı
SAN-TEZ Doç.Dr. M. Cengiz KAYACAN 01.01.2007 Tam Otomatik Meyve Seçme Sistemi
DPT Doç.Dr. M. Cengiz KAYACAN 01.01.2005 Lazer Sinterleme Yönteminin Metal Tozundan Hızlı Protipleme Yapan Cihaz Tasarımı ve İmalatı
DPT Yrd.Doç.Dr. Cengiz KAYACAN 01.01.2003 Laboratuar Tipi Bilgisayar Tümleşik Üretim Sistemi Tasarımı ve İmalatı
DPT Yrd.Doç.Dr. Cengiz KAYACAN 03.01.2000 Konvansiyonel Dokuma Makinalarının Bilgisayarlı Dokuma Makinalarına Dönüşümü
TÜBİTAK Doç. Dr. Hatice Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ 01.03.2015 A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests
(Global Warning) Yabancı istilacı orman patojenleri ve zararlılara karşı
fidanlıklarda erken uyarı sistem oluşturma ağı (Global Uyarı Sistemi)
TÜBİTAK Doç. Dr. H. Tuğba Doğmuş LEHTİJARVİ 01.12.2014 COST-Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma (DIAROD)
TÜBİTAK Doç. Dr. H. Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ 15.06.2014 İzmit-Kerpe Araştırma Ormanı Konifer Ağaç Türlerinde Diplodia Spp.’den
Kaynaklanan Kozalak ve Sürgün Enfeksiyonlarının Belirlenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr. H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ 01.10.2013 Dikili Ağaçlarda Kök ve Gövde Çürüklüğü Etmenleri; Ekolojik İstekleri, Klasik ve DNA Esaslı Teşhisleri
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ 01.07.2008 Akdeniz Bölgesi Servi Ormanlarında Kanser Hastalığının Önemive Etmenleri Üzerine Araştırmalar
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ 01.04.2005 Göknar Türlerinin Önemli Patojen Heterobasıdıon Annosum(FR.)Bref.’un
Virülensi, Popülasyon Genetiği ve Biyolojik Kontrolü
DPT Yrd. Doç. Dr.Tuğba DOĞMUŞ 01.04.2004 Göller Bölgesi Orman Alanlarında Bulunan Zararlı ve Yararlı Fungal Biyotanın
Tespiti ve Ektomikorizal Fungusların Kaliteli Fidan Üretiminde Kullanımı
BAKA Prof. Dr.  İsmail KARACA 30.11.2013 Turunçgillerde Biyolojik Mücadele Çalışmaları
BAKA Prof. Dr. İsmail KARACA 06.03.2012 Domates Güvesine Mikrobiyal Enzim Etkisi
DPT Prof.Dr.İsmail KARACA 13.01.2007 Biyolojik Savaş Etmenleri Araştırma ve Üretim Merkezi Kurulması
DPT Prof.Dr.İsmail KARACA 01.01.2002 Eğirdir, Beyşehir ve Kovada Gölleri Arasındaki Koruma Bölgesinin Fauna
ile İlgili Biyolojik Zenginliğinin Ortaya Konması ve Biyolojik Savaş Açısından Ümitvar Türlerin Araştırılması
DPT Prof.Dr.İsmail KARACA 01.01.2002 Eğirdir,Beyşehir ve Kovada Gölleri Arasındaki Koruma Bölgesinin Fauna İle
İlgili Biyolojik Zenginliğinin Ortaya Konması ve Biyolojik SavaşAçısından Ümitvar Türlerin Araştırılması.
TÜBİTAK Prof. Dr. Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR 15.10.2015 Salisilik Asit ve L Fenilalanin Uygulamalarının Kök Boya (Rubia Tinctorum)
Bitkisine Ail Kök Kültürlerinde Kök Gelişimi ve Sekonder Metabolit Birikimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Prof. Dr. Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR 15.03.2014 Echinacea Purpurea (L.) Moench’da Agrobacterium Rhizogenes Kullanımı ve
Bazı Dışsal Uygulamalarla Sekonder Metabolit Üretiminin Artırılması
TÜBİTAK Prof.Dr. Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR 01.04.2013 Hasat Öncesi Brassinosteroid (24-Epibrassinolid, 24-Ebl) Uygulamalarının
Üzümde Verim, Kalite ve Antioksidan Özellik Taşıyan Bileşiklerin Birikimi Üzerine Etkileri
TÜBİTAK Prof.Dr. Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR 01.01.2013 Brassinosteroid Uygulamalarının Tuz Stresi Altındaki Nanede (Mentha Piperita L.)
Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Özellikler İle Sekonder Metabolit Birikimi Üzerine Etkileri
TÜBİTAK Prof.Dr.Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR 01.06.2006 Asmada Hücre Süspansiyon Kültürleri İle Sekonder Metabolit Üretimi Üzerine Araştırmalar
TÜBİTAK Prof. Dr. Osman İPEK 15.04.2015 Bir Isı Değiştiricinin Lazer Metal Sinterleme Yöntemiyle Kompakt Olarak Üretilmesi,
Termal Analizlerinin ve Performans Testlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
DPT Prof. Dr. Osman İPEK 01.01.2011 Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesi
SAN-TEZ PROF.DR.OSMAN İPEK 01.12.2008 Plastik Enjeksiyon Yöntemi İle Üretilen Enjeksiyon Ürünlerinin Termal
( Sıcaklık, Termal İletkenlik Katsayısı, Temaz Direnci) ve Dinamik (Hız, Akış, Basınç)
Parametrelere Bağlı Olarak Üç Boyutlu Modellenmesi Amacıyla Üniversal
Bir Enjeksiyon Makinasının Tasarımı ve Üretimi
DPT Doç.Dr. Osman İPEK 01.01.2005 Metal Enjeksiyon (Basınçlı Döküm) Yöntemi ile Üretilen Enjeksiyıon
Ürünlerinin Termal(Sıcaklık,Termal İletkenlik Katsayısı,Temas Diranci) ve
Dinami (Hız Basınç) Paremetrelerine Bağlı Olarak Üç Boyutlu Modellenmesi.
TÜBİTAK Prof. Dr. Bayram ÇEVİK 15.04.2016 Domates- Domates Kloroz Virüsü – Sera Beyazsineği Etkileşimlerinde Rol Oynayan Genlerin Yeni Nesil RNA Dizileme Yöntemiyle Belirlenmesi ve Ekspresyon Analizleri
TÜBİTAK Prof. Dr. Bayram ÇEVİK 01.10.2015 Dayanıklı ve Duyarlı Domates Çeşitlerinde Domates Lekeli Solgunluk
Virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus, TSWV) Enfeksiyonu Sırasında Transkripto
TÜBİTAK Prof. Dr. Bayram ÇEVİK 01.05.2012 Domates Kloroz Virüsü (Tomato Chlorosis Virus, Tocv) Enfeksiyonu Sırasında
Domateste Ekpresyonu Artan ve Azalan Genler Belirlenerek Hastalık Mekanizmasının Araştırılması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Bayram ÇEVİK 01.04.2005 Bitki RNA Virüslerine Karşı Dayanıklılığın Geliştirilmesi Amacıyla
Citrus tristeza Virüsünün RNA-Dependent RNA Polymerase Geninin ekspresyonu ve Yapısının İncelenmesi
TÜBİTAK Prof. Dr. Ata Utku AKÇİL 15.08.2014 Elektronik Atıklardan Nadir Toprak Elementleri Ve Değerli Metallerin
Geri Kazanımı İçin Biyoteknolojik Yaklaşım
TÜBİTAK Prof. Dr. Ata Utku AKÇİL 02.05.2013 Effect Of CI-Lon with Variable Cations (K+, Na+, Ca2+ and NH42+) on the
Fe2+ oxidation and the pH Dependence on the Meintenance Co-efficient (ms) in a Leptospirillum Dominated Chemostat Culture
TÜBİTAK Prof. Dr. Ata Utku AKÇİL 01.11.2011 Bayer Prosesi Atık Yan Ürünlerinden Laboratuar ve Pilot Çapta Metallerin Geri Kazanımı
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Ata Utku AKÇİL 01.07.2005 Metal Madenciliğinde Biyoteknolojik Yöntemlerin uygulanması;
Bakteriyel Liç Yöntemiyle Bakır Kazanımı
TÜBİTAK Prof. Dr. Ayşegül ÖKSÜZ 15.02.2015 Plazma ve Kimyasal Yöntemlerle Modifiye Edilmiş Grafen ve
Karbon Nanotüplerin Biyosensör ve Fotovoltaik Özellikleri
TÜBİTAK Prof. Dr. Ayşegül ÖKSÜZ 01.02.2015 Yeni Nesil Elektrokromikler
TÜBİTAK Prof. Dr. Ayşegül ÖKSÜZ 01.10.2014 İyonik Sıvılar Varlığında Hazırlanan Elektrokromik Nanolifler
TÜBİTAK Prof. Dr. Ayşegül ÖKSÜZ 15.05.2014 Rotating rf Plazma ile Modifiye Edilmiş İnorganik Nanotüplerin Güneş Pillerinde Kullanımı
TÜBİTAK Prof. Dr. Levent BAŞAYİĞİT 01.05.2016 Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri İle Haşhaş ve Kenevir Ekim Alanlarının
İzlenmesine ve Yasadışı Üretim Alanlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Metod Çlş.
TÜBİTAK Doç. Dr. Levent BAŞAYİĞİT 01.02.2015 Arazi Toplulaştırılması Yapılan Alanlarda Oluşan Gizli Parçalanmanın Yüksek Çözünürlüklü
Uydu Verileri İle İzlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Levent BAŞAYİĞİT 01.09.2009 Bazı Meyve Türlerinde Besin Elementi Eksikliğinin Görünebilir Yakın Kızılötesi Bölge-Spektrodyometrik
Ölçümler Kullanılarak Arazide Belirlenebilirliğinin Araşt.
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Levent BAŞAYİĞİT 01.07.2005 Uydu Verileri Yardımıyla Elma Tarımı Yapılan Alanların Belirlenebilme Olanaklarının Araştırılması
TÜBİTAK Doç. Dr. Sulhattin YAŞAR 15.04.2015 “Fonksiyonel Yem “:Kanatlılar İçin Bazı Yem Maddeler ve Yan Ürünlere Katı-Faz
Fermantasyon ile Kimyasal, Enzimatik ve Probiyotik Fonkasiyonlar Kazandırma İşlemleri
Avrupa B. Doç.Dr.Sulhattin YAŞAR 01.09.2013 Hayatboyu Öğrenme Programı Kapsamında Erasmus Yoğun Programlar
TÜBİTAK Doç.Dr.Sulhattin YAŞAR 01.07.2013 Etlik Civciv ve Piliçlerde Buğday, Arpa ve Yulaf Dane Yemlerinin Peynir Suyu ve
Narenciye Posası ile Fermentasyona Uğratılarak Besleme Değerlerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar
Avrupa B. Doç. Dr. Sulhattin YAŞAR 01.01.2012 Hayat Boyu Öğrenme-Erasmus Programı
TÜBİTAK Prof. Dr. Hasan BAYDAR 01.05.2016 Farklı Petal Rengi ve Petal Sayısına Sahip Yağ Gülü ( Rosa damascena Mill.)
Genotiplerinde Çiçek ve Koku Özelliklerinin Belirlenmesi
TAGEM Prof.Dr.Hasan BAYDAR 15.08.2012 Yağ Gülü (Rosa damascena Mill. )’nde Mutasyo Islahı
TÜBİTAK Prof.Dr.Hasan BAYDAR 01.10.2011 Aspirde (Carthamus Tinctorius L.9 Verim , Yağ ve Oleik Asit İçeriği Yüksek Hat Geliştirme Islahı
TÜBİTAK Prof.Dr.Hasan BAYDAR 15.04.2009 Yağ Gülünde (Rosa Damascena Mill.) Distilasyon ve Ekstraksiyon Ürünlerinin
Fenolik Madde İçerikleri ile Antiradikal ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Prof. Dr. Nebi BİLİR 15.09.2014 Isparta Yöresi Ehrami Karaçam (Pinus Nigra Arnold ss. Pallasiana Var. Pyramidata)
Popülasyonlarında Döllenme Varyasyon Katsayısının Tahmini
TÜBİTAK Doç.Dr.Nebi BİLİR 01.11.2010 Toros Sedirinden (Cedrus Libani A.Rich.) Altarnetif Ürün Eldesi: Uçucu Yağ Üretimi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Nebi BİLİR 01.11.2008 Isparta Yöresinde Çiçekli Dişbudak (Fraxinus Ornus L.) Fidan Materyal Parselinin Tesisi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Nebi BİLİR 01.09.2005 Beyşehir Gölü Havzası Kuşburnu Populasyonlarında Döllenme Varyasyon X Yetiştirme Ortamı
TÜBİTAK Prof. Dr. Mehmet SALTAN 15.03.2014 Karayolu Üstyapılarında Farklı Geogiridlerin Kullanınmının Üstyapı Yapısal
Performansına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması
TÜBİTAK Prof.Dr.Mehmet SALTAN 15.06.2008 Karayollarında Sathi Kaplama Uygulamalarının İyileştirilmesi Ve Performans Modeli Geliştirilmesi
DPT Prof. Dr. Mehmet SALTAN 01.01.2006 Anadolu Üniversiteleri Öğretim Üyesi ve Araştırmacı İnsan Gücü Yetiştirme Projesi
DPT Prof.Dr.Fatma GÖKTEPE-Yrd.Doç.Dr.Lütfi ÖKSÜZ 01.01.2007 Plazma Yardımlı Kimyasal Tekstil ve Kağıt Yüzey Kaplama Cihazi Kurulması ve Bilimsel Analizi
DPT Prof.Dr.Fatma GÖKTEPE-Yrd.Doç.Dr.Lütfi ÖKSÜZ 01.01.2007 Plazma Yardımlı Kimyasal Tekstil ve Kağıt Yüzey Kaplama Cihazi Kurulması ve Bilimsel Analizi
DPT Yrd.Doç.Dr.Lütfi ÖKSÜZ 02.11.2002 Atmosferik Basınç Plazma Sistemleri
TÜBİTAK Prof.Dr. Kamil EKİNCİ 01.04.2013 Organik Bitkisel Üretimede Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Prof.Dr. Kamil EKİNCİ 01.06.2011 Gül İşletme Atıklarının Sığır Gübresi İle Ko-Fermantasyonu İle Biyogaz
Üretiminde Etkili bazı Faktörlerin Optimizasyonu
TÜBİTAK Prof.Dr. Kamil EKİNCİ 15.04.2007 Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve entegre Enerji Üretsimi Siteminde Kullanımı
BAKA Doç. Dr. Serkan BOYAR 21.06.2013 Süt Sağım Sistemleri AR-GE, Test ve Sürekli Eğitim Merkezinin Kurulması (SARGESEM)
TÜBİTAK Doç.Dr. Serkan BOYAR 15.03.2013 Prototip Çoklu Tohum Paletleme Sisteminin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Serkan BOYAR 01.01.2012 Görüntü İşleme İle Kontrollü Kondenzasyonlu Isparta Gülü Kurutma Sisteminin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Doç. Dr. Yusuf UÇAR 01.05.2016 Toprak Altı Damla Sulama Yönetimi İle Sulanan Yoncanın Verim ,
Kalite ve Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr.Yusuf UÇAR 01.11.2009 Farklı Su ve Azot Düzeylerinin Yağ Gülü’nün (Rosa Damascena Mill.)
Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi
TÜBİTAK Doç.Dr.Yusuf UÇAR 01.05.2006 Farklı Sulama programlarının Genç Bodur Elma Çeşitlerinin Vejetatif ve
Generatif Gelişme Parametreleri Üzerine Etkisi
Avrupa B. Doç. Dr. Habil KALKAN 01.04.2016 Safe Food And feed through an Integrated ToolBox for Mycotoxin Management
TÜBİTAK Doç. Dr. Habil KALKAN 01.04.2014 Siyah Sporlu Küflerle Bulaşık Kuru İncirlerin Ayrılmasına Yönelik Sistem Geliştirilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Habil KALKAN 01.03.2011 Küflü İncirlerin Multi-Spektral Görünteleme İle Otomatik Olarak Tespit Edilmesi ve Ayıklanması
TÜBİTAK Prof. Dr. Yalçın BOZKURT 15.11.2014 Büyükbaş Hayvanlarda Karkas Özelliklerinin Saptanması Amacıyla Sayısal
Görüntü İşleme ve Yağay Sinir ağları Modellerine Dayalı Bir Otomasyon Sisteminin Geliş.
TÜBİTAK Doç.Dr.Yalçın BOZKURT 01.11.2011 ”Açıkta Besi (Feedlot) Sisteminde Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca Irkı Hayvanların
Sayısal Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Performans  ve Karkas Özelliklerinin Saptanması”
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Yalçın BOZKURT 01.04.2005 RS (Uzaktan Algılama) ve GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Kullanılarak Meralarda
Kalite Belirleme, Biyomass ev otlatma Kapasite Tahminleri ile Hayvan izleme Olanaklarının Araştırılması
TÜBİTAK Prof. Dr. Abdullah AVEY 15.10.2013 Kayma Deformasyonlu Kabuk TEORİSİ (Kdkt) Kullanarak Fonksiyonel
Değişimli Malzemelerle (Fdm’ler) Kaplı Sandviç Kabukların Hidrostik
Dış Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilite ve Serbest Titreşim Davranışlarının İncelenmesi
TÜBİTAK Prof.Dr.Abdullah AVEY 15.04.2011 İki Parametreli Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Homojen Olmayan
Ortotrop Kompozit Kabukların Çetişli Yükler Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Stabilite ve
Titreşim Davranışlarının İncelenmesi
TÜBİTAK Prof.Dr. Abdullah AVEY 01.11.2008 Fonksiyonel Değişimli Tabaka İçeren Tabaklı Kompozit Kesik Konik
Kabukların Zamana Bağlı Peryodik Olmayan Eksenel Basınç Yükleri Etkisi Altında
Doğrusal Olmayan Titreşim ve Dinamik Burkulma Probleminin Çözümü
TÜBİTAK Prof.Dr. M.Atilla AŞKIN 01.06.2005 Elmalarda (Malus Communis L.) Anaç, Çeşit, Dikim Sıklığı ve
Terbiye Şekillerinin Erken Üretim, Gelişme, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
DPT Prof.Dr.Atilla AŞKIN 01.01.2002 Isparta ve Çevresinde Örtü Altı Kiraz Yetiştiriciliği
DPT Prof.Dr.Atilla AŞKIN 01.01.2000 Hayvancılık Araştırma Ve Geliştirme Merkezi
SAN-TEZ Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY 01.02.2014 Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus Mykiss Walbaum 1792)
İçin İnaktif Bakteriyel Koruyucu Aşıların Geliştirilmesi: Geliştirilmiş Aşıların Etki
Sürelerinin Araştırılması ve Aeromonas Hydrophila’ya Karşı Aşı Geliştirilmesi
TÜBİTAK Prof.Dr. Ayşegül KUBİLAY 01.12.2012 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum 1792)
Yavrularında Kefir İlaveli Yem Kullanımının Aeromonas Hydrophila Ptojenine
Karşı Direnç ve Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
TÜBİTAK Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY 01.11.2011 Gökkuşağı Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792)
Kefir ile Zenginleştirilmiş Yem Kullanımının Hastalıklara Direnç, Spesifik Olmayan
Immun Sistem ve Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
TÜBİTAK Doç. Dr. Ergün GÜNTEKİN 15.05.2015 Karaçam ve Sarıçam Odunlarında Ortotropik Elastik Özelliklerin Belirlenmesi
TÜBİTAK Doç. Dr. Ergün GÜNTEKİN 15.03.2015 Yongalevha ve MDF’nim Elastik Özellikleri Üzerine Rutubetin Etkisi
TÜBİTAK Doç.Dr. Ergün GÜNTEKİN 01.10.2012 Kızılçam Odununda (Pinus Brutia Ten.) Yorulma Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Doç. Dr. Yaşar KARAKURT 01.06.2016 Yağ Gülü’nde (Rosa damascena Mill.) Geraniol Sentaz, Linalool Sentaz ve
Geranil Difosfat Sentaz Genlerinin İzole Edilmesi ve Karakterizasyonu
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Yaşar KARAKURT 01.08.2010 Karpuzda Erf Transkripsiyon Faktör Genlerinin Klonlanması ve Karakterizasyonu
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Yaşar KARAKURT 15.07.2007 Karpuzda Etilen Hormonunun Çalışmasını Düzenleyen Reseptör Genlerinin Karakterizasyonu
Avrupa B. Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL 01.08.2013 New Resouces For Our Community
Avrupa B. Prof.Dr.Songül SALLAN GÜL 01.11.2010 REALIZE- Transcultural Biography Work for Adult Educationn TBW
TÜBİTAK Porf.Dr.Songül SALLAN GÜL 01.02.2009 Türkiye’de Kadın Sığınma Evleri: Destek, Güvenlik, Paydaş ve Yaşam Stratejilerinin Araştırılması
TÜBİTAK Doç. Dr. Ramazan ÖZÇELİK 15.11.2015 Toros Sediri Meşcerelerinde Gövde Formu Üzerine Meşcere Sıklığının Etkisi:
Doğrusal Olmayan Karışık Etkili Modelleme Yaklşımı
TÜBİTAK Doç. Dr. Ramazan ÖZÇELİK 01.11.2013 Tarsus Yöresi Okalitüs Plantasyonları (E.Camaldulensis Dehn ve E.Grandis W.Hill Ex Maiden)
İçin Ticari Hacim Denklemlerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Ramazan ÖZÇELİK 01.04.2010 Kızılçam, Karaça ve Sedir Ağaç Türleri İçin Yetiştirme  Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri
İle Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem Sistemlerinin Geliştirilmesi
Avrupa B. Doç. Dr. İbrahim ÜÇGÜL 03.06.2016 Uçak Bakım Teknisyeni Eğitimi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL 01.07.2005 Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Isının, Soğutma ve İklimlendirme Proseslerinde Kullanım Potansiyelleri
DPT Yrd.Doç.Dr İbrahim ÜÇGÜL 02.09.2002 Güneş Bacası ile Elektrik Enerjisi Üretimi
TÜBİTAK Prof. Dr. Öznur DİLER 01.12.2014 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus Mykiss) Yetiştirirciğinde Görülen Hexamitiosis
Enfeksiyonlarının Tedavisinde Artemisia Absinthium L. Artemisia Campestris L. ‘nin Kullanımı
TÜBİTAK Prof.Dr. Öznur DİLER 01.12.2012 Artemisia Vulgaris’in Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum)
Hastalıklara Karşı Direnç, Spesifik Olmayan Bağışıklık ve Büyüme Performansı Üzerine Etkisi
DPT Prof.Dr. Öznur DİLER 01.01.2001 Eğirdir Gölü Tatlısu İstakoz, Yavru Üretimi
Avrupa B. Doç. Dr. Fatma Handan GİRAY 01.11.2013 AGRO-JRP
Avrupa B. Doç. Dr. Fatma Handan GİRAY 06.11.2012 Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Enstitüsü (EU JRC) Prospects of the
Farming Sector and Agricultural Exports: The Case of Turkey
Avrupa B. Doç. Dr. Fatma Handan GİRAY 01.01.2012 Supporting the role of the common agricutual policy in Landscape valorisation:
ımproving the knowledge base of the contribution of landscape Management to the rural economy
TÜBİTAK Prof. Dr. Akif KUTLU 01.04.2015 Öğrenme Yönetim Sistemi Kısa Cevaplı Sorular İçin Otomatik Değerlendirme Yazılımı : Türkçe Örneği
TÜBİTAK Doç.Dr.Akif KUTLU 01.10.2008 İnternet Erişimli Mikrodenetleyici Emülatör Sistemi Tasarımı
Avrupa B. DOÇ.DR. AKİF KUTLU 01.01.2006 BİLGİ VE MOBİLİLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN OKULLARDAKİ EĞİTİME
UYGULANMASI(“APPLYİNG IT MOBİLE EDUCATİON ON SCHOOLS”)
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü YİĞİT 01.05.2010  Boyarmadde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standardının
Belirlenmesi ve Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Nevzat Özgü YİĞİT 01.12.2008 Metal Oksit Kaplanmış Seramik Membran Katalik Oksidasyon
Hibrit Prosesiyle organik Madde ve Mikrokirleticilerin Giderimi
SAN-TEZ Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK 01.02.2012 Ülkemizde Yetişen Bazı Gül Çeşitlerinin Peyzaj ve Endüstriyel Amaçlı(Tıp, Kozmetik ve Gıda Sektöründe)
Kullanım Olanaklarının Araştırılması
TÜBİTAK Prof.Dr.Hasan ÖZÇELİK 01.05.2006 Türkiye Rosa l.(Gül) Taksonlarının Genetik Çeşitliliğinin Tespiti, Ekonomiye
Kazandırılması Olanaklarının Araştırılması ve Süleyman Demirel Üniversitesi
Bünyesinde Rosarium (Gülistan) Tesisi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. İsmail BAYRAKLI 01.04.2014 Atmosfer ve Nefes Havası Analizleri için Elektromenyetiksel İndüklenmiş Geçirgenlik
Yönetmine Dayalı, Ultra Yüksek Çözünürlükte ve Ultra Duyarlılıkta Gaz Sensörlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.İsmail BAYRAKLI 01.04.2013 Yeni Nefes Moleküllerinin Araştırılması ve Nefes Analizi İçin Lazer Temelli Biyomedikal
Gaz Sensörlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi ve Kullanımı
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Çetin ŞENKUL 01.07.2015 Kültepe (Kayseri) Çevresinin Fosil ve Güncel Polen Analizleri Işığında HolosenOrtamsal Değişimi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Çetin ŞENKUL 15.04.2015 Teke Yarımadası Ormanlarında Güncel Polen Dağılımının ve Mikro İklim Koşullarının Belirlenmesi
TÜBİTAK Prof. Dr. M. Hakan TÜRKKAHRAMAN 15.08.2015 Güncel Ortodontik Teknik ve Aygıtlara Ortodontik Hasta Popülasyonunun,
Ebeveynlerin ve Ortodontistlerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
BAKA Prof. Dr. M. Hakan TÜRKKAHRAMAN 05.08.2014 Alternatif Turizme yeni Bir Pencere: Geriatrik Diş Hekimliği Hizmeti
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Gökhan CİVELEKOĞLU 15.04.2011  ”Atık Floresan Lambalardan Civanın Uzaklaştırılması ve Geri Kazanımı”
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Gökhan CİVELEKOĞLU 15.07.2008 Kullanılmış Atık Pillerden Çinko ve Mangan Metallerinin Geri Kazanımı
TÜBİTAK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER 01.02.2014 Beyaz Kaşar ve Tulum Peynirlerinde Biyoaktif Peptitlerin Belirlenmesi ve Tanımlanması
DPT Doç. Dr. Zübeyde ÖNER 01.01.2005 Transglutaminaz Enzim Üretimi ve Süt Sanayinde Kullanılma Olanakları
SAN-TEZ Doç. Dr. Deniz YILMAZ 01.02.2015 Tıbbi Aromatik Bitki (Kekik-Lavanta) Hasat Makinası Tasarımı ve Prototipinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Deniz YILMAZ 01.10.2011 Bazı Tıbbi Aromatik Bitkilerin Harmanlama ve Ayırma Düzeni Parametrelerinin
Belirlenmesi ve Prototipinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Doç.Dr. Serdar ATILGAN 15.01.2015 Sulu Ortamda Klorofil Benzeri Apolar Moleküller ile Yapay Enerji Dönüşüm Sistemleri ve Uygulamaları
TÜBİTAK Dr.Serdar ATILGAN 01.11.2011 Gıda Zehirlenmesine neden Olan Siyanür Ve Arsenik Bileşiklerinin, İlk Defa,
İçeriğinde Floresans Özellikli Yeni Tetrafenileten Türevli Boyarmaddeler Bulunduran
Zehir Algılama Kitleri İle Tespit Edilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Özlem SELÇUK KUŞÇU 01.01.2012 Evsel Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinden Kaynaklanan Arıtma Çamurların
Yüksek Gerilimli Darbe Tekniği (YGDT) İle Ön Arıtımı: Anaerobik Çürüme,
Su Verme, Filtrenebilirlik ve Çökelme Özelliklerinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Özlem SELÇUK KUŞÇU 15.08.2011 Fenol İçeren Simüle Bşr Atıksu ve Karasuyun Darbeli Elektrik Deşarjı Kullanılarak Gidermi
BAKA Prof. Dr. Mustafa KELEN 18.06.2012 Bilimsel Ve Hayvansal Üretim Artıklarının Organik Gübre Olarak Değerlendirilmesi
DPT Yrd. Doç. Dr. Mustafa KELEN 01.01.1997 Yağ Gülü Geliştirilmesi
TÜBİTAK Doç. Dr. Özlem FENTOĞLU 01.11.2014 Ailesel Akdeniz Ateşi, Amiloidoz ve Periodontal Hastalık İlişkisinde Patogenetik ve
Enflamatuvar Parametrelerin Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Dr.Özlem FENTOĞLU 01.07.2007 Periodontal Hastalık ev Hiperlipidemi İlişkisinin Çift Yönlü Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ 01.10.2014 Doğal Taşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Farklı Yüzey ve Kayaç Özelliklerine
Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma Indeks Değerlerinin Belirlenmesi ve Çevreci Kullanıma Yönelik Bir Model Oluşturulması
TÜBİTAK Doç.Dr.Raşit ALTINDAĞ 01.05.2009 Kireçtaşı Ocağındaki Darbeli Delme İşleminde Kayaç Özelliklerinin Delici Uç
Aşınmasına Etkisi ve Uygun Delici Uç Seçimi
TÜBİTAK Doç.Dr.M.Faruk GÜRBÜZ 15.03.2012 Kasnak Meşesi (Quercus Vulcanıca Boiss.&Helder. ex Kotschy) Tabiatı Koruma Alanındaki Meşe,
Yeşil Meşe Büküsücü ve Onun Parazitoidleri Arasındaki Genetik İlişkinin İncelenmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.M.Faruk GÜRBÜZ 01.08.2010 Honaz Dağı Milli Parkı (Denizli) Ichneumonidae (Hymenoptera) Üzerine Faunistik Bir Araştırma
SAN-TEZ Prof.Dr.Gürsel KARACA 01.08.2011 Bazı Entomopatojen Mikroorganizmaların Tuta Absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelehiidae)’ya
Karşı Biyolajik Savaş Etmeni Olarak Kullanım Olanakları
TÜBİTAK Doç.Dr.Gürsel KARACA 01.01.2010 Tahıllardaki Bazı Tohumla Taşınan Patojenlere Karşı Geleneksel Olmayan Yöntemlerin Kullanımı
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. M. Fatih CANBOLAT 01.04.2014 Özel Geliştirilen Tertibatlara Sahip Elektrostatik Çekim Ünitesi ve Elektro-Mekanik Nanolif
Eğirme Düzeneği ile Fonksionel Nanolif Üretimi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Mehmet Fatih CANBOLAT 01.03.2013 Tek Başına Enzimlerin yada Enzim/Siklodekstrin İnklüzyon Komplekslerinin
Nanolif Yapılar İçine İmmobilizasyonu ve İmmobilize Edilen Enzimlerin Karakterisazyonu
TÜBİTAK Doç. Dr. Mekin SEZİK 15.04.2012 Endotoksin ve Granülosit-Koloni Stimülan Faktör İndüklenmiş Koryoamniyonit
Gebe Keçi Modelinde Oral ev Intra-Amniyotik Pentoksifilin Fetal İnflamatuvar Belirteçlere Etkisi
TÜBİTAK Doç.Dr. Mekin SEZİK 15.10.2010 GEBE KEÇİ HAYVA MODELİNDE İNTRAAMNİYOTİK VE FÖTAL İNTRAMUSKULER
KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ AKCİĞER MATÜRASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
TÜBİTAK Doç.Dr.Recep AY 01.04.2011 Isparta İli Elma Bahçelerinde Zararlı Cydia Pomonella. Panonychus ulmi ve
Avcı Akar Neioseilus Californics’un Bazı İnsektisit ve Akarisitlere Duyarlılık Düzeyleri ve
Direnç Mekanizmalarının İncelenmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Recep AY 01.09.2005 İki Noktalı Kırmızıörümcek, Tetranychus Urticae koch’in Üç insektisit-akarisite
Karşı Direnç, Direnç Kalıtımı, Çoklu Direnç ve Direnç Mekanizmasının İncelenmesi
TÜBİTAK Doç. Dr. Metin DAVRAZ 01.08.2014 Yeni Nesil Yüksek Isıl Dirence Sahip Yalıtım ve Yapı Malzemeleri İle Yalıtım
Teknolojilerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Metin DAVRAZ 01.12.2009 Yüksek Isı Yalıtım Performanslı ve ekonomik “Vakum Yalıtım Panelleri (VVP)”
Üretilebilmesi İçin Alternatif Çekirdek Malzemelerinin Araştrılması
TÜBİTAK Prof.Dr.Sebahattin ALBAYRAK 01.01.2011 Göller Yöresinde Adi Yonca (Medicago sativa L.) Populasyonlarının
Toplanması ve Karakterizasyon Çalışmaları
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Sebahattin ALBAYRAK 15.01.2007 Görülebilir Yakın Kızıl Ötesi Spektrokradyometrik Yöntemlerle
Fiğ Türlerinin Kompozisyonun Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması
TÜBİTAK Prof.Dr.Emin Cafer ÇİLEK 15.05.2011 Flotasyon Köpürk Kararlılığı Ve Köpük Bölgesi Performansının Artırılması
TÜBİTAK Doç.Dr.E.Cafer ÇİLEK 01.08.2006 Ultrasonik Dalganın İnce Boyutlu Tanerlerin Flotasyonu Üzerine
Etkisi ve Ultrasonik Dalga Uygulanan Kolon ve Mekanşk Flatasyonun Köpük ve Pulp Belgelerinin Modellenmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER 01.12.2010 Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliğinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER 15.04.2010 Orman Yolu Kalite Analiz Yönteminin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Doç. Dr. Mevlüt GÜL 15.10.2013 Türkiye’de Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesini Etkileyen Faktörler ve
Bu Alana Yönelik Optimim Politika Bileşeninin Belirlenmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Mevlüt GÜL 01.10.2010 Meyve Suyu Tüketimi Konusunda Toplumsal Bilinç Düzeyi ve Optimum
Ürün Tasarımının Analizi: Akdeniz Bölge Örneği
TÜBİTAK Doç. Dr. Erdal DİKMEN 01.06.2015 117,118,119,120sn İzotoplarının Kabuk Modeli Yapısı
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Erdal DİKMEN 01.01.2006 N=Z=20 Kapaşı Kabuğu Etrafındaki izoplar İçin Nükleer Kabuk Modeli Hesaplamaları
TAGEM Doç.Dr. Fatih Ali CANLI 01.01.2013 KİMERAL DİKENSİZ KESME GÜLDEN İN VİTRO AYRIŞTIRMA İEL SAF DİKENSİ GÜL ELDESİ
BAKA Doç.Dr. Fatih Ali CANLI 18.06.2012 Cam Tüplü Canlı Hediyelik Gül Prototipi Geliştirilmesi
TÜBİTAK Prof. Dr. Murat OKCU 01.01.2012 Yerel Nitelikli Hizmet Sunumunda Yeni Ölçek Arayışları: Büyükşehir Belediyeleri
ve Mahalli İdare Birlikleri Üzerinden Bir İnceleme
Avrupa B. Prof. Dr. Murat OKCU 01.01.2012 Inspiring New Vocations in Eco-Tourism: A Case Study For Isparta
TÜBİTAK Prof. Dr. Serdal TERZİ 15.09.2012 Plazma Teknolojisi İle Yüzeyi Kaplanmış Mineral Filler Kullanılarak
Elde Edilen Asfalt Betonu Karışımlerın Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr.Serdal TERZİ 01.06.2008 Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemi İle Gerçek Zamanlı Üstyapı Yönetim Sistemi Geliştirilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Mehtap ŞAHİN ÇEVİK 15.01.2007 Turunçgillerde Soğuk, Kuraklık ve Tuzluluk stresi Sırasında Aktif Hale Gelen Genlerin
Belirlenmesi ve Ekspresyonlarının İncelenmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Mehtap ŞAHİN ÇEVİK 01.05.2005 Turunçil Akrabası Poncirus trifoliata’dan WRKY Transkripsiyon Faktörlerinin
İzolasyonu ve Bunların Farklı Çevresel stresler Sırasında Ekspresyonlarının İncelemesi
TÜBİTAK Doç.Dr.Nevin AYTEMİZ 15.04.2010 Kristal Nitrik Asit Hidratlarının Yüzeylerinin Katalitik Etkisinin Teorik Olarak İncelenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr.Nevin AYTEMİZ 01.07.2007 HNO3’in Solvasyonun ve HCI ile Buz Yüzeyinde Tarışmalı Adsorpsiyonun Teorik Olarak İncelenmesi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Murat KORU 01.10.2014 Yüksek Basınçlı Döküm Prosesinde (Hpd) Kalıp Sıcaklığına Bağlı Olarak
Döküm Simülasyonu  ve Döküm-Kalıp Ara Yüzey Isı Trasnfer Katsayısının (Ihtc) Belirlenmesi
TÜBİTAK Dr.Murat KORU 01.05.2011 Yüksek Basınçlı Döküm Prosesinde (Hpdc) Kalıp Boşluğuna Vakum Uygulanmasının,
Döküm Kalıp Ara Yüzey Isı Transfer Katsayısına (Ihtc ) ve Enjeksiyon
Ürünü Mekanik-Metalürjik Özellkiklerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması
TÜBİTAK Doç. Dr. Bahattin YAMAN 01.12.2014 Osmanlı Dönemine Ait Yazma Eserlerde Geçen Mürekkep Yapım Tekniklerinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Bahattin YAMAN 01.02.2009 16-18. Yüzyıllarda Osmanlı Saray Erkanı Kıyafetlerini Üreten Birimler
TÜBİTAK Prof.Dr.Mustafa ACAR 01.04.2008 Güneş Kulelerinden Elektrik Enerjisi Üretiminde Heliostatların Kontrolü ve Optimizasyonu
SAN-TEZ Prof.Dr. Mustafa ACAR 01.12.2007 Jeotermal Enerji Kaynaklı Isıtma Sistemlerinde Karşılaşılan Kabuklaşma
Sorununun Çözümünde ve Isı Transferinin İyileştirilmesinde Akışkan Yataklı
Isı Eşansörlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu
TÜBİTAK Prof.Dr. Sevgi SAVAŞ 01.05.2013 L-Karnitin ile Zenginleştirilmesi Canlı Yemle Beslemenin Çipura
(Sparus Aurata) Larvalarında Yaşama ve Büyüme Oranı Üzerine Etkisi
TÜBİTAK Doç.Dr.Sevgi SAVAŞ 15.09.2007 L-Carnitin Zenginleştirmesinin Rotifer (Brachionus Plicatilis) ve
Cladoceran (Daphnia Magna, Daphnia Longispina Moina Micrura)ların Populasyon Artış Oranı ve Yağ Asidi Kompozisyonları üzerine Etkileri
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Ergün GÜNTEKİN 01.11.2009 Odunda Mekanik Özelliklerin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Ergün GÜNTEKİN 01.09.2006 Orman Endüstri ve Tarımsal Atıkların Çimentolu Liflevha Üretiminde Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Prof. Dr. Tahsin KARADOĞAN 01.04.2014 Göler Yöresinde Yer Alan Isparta ve Burdur İllerindeki Umberlliferae Familyasına
Dahil Bitki Türlerinin Tesbiti ve Uçucu Yağ Değerlerinin Belirlenmesi
DPT Prof.Dr.Tahsin KARADOĞAN 01.01.1997 Patates Üretiminin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT 15.01.2015 Batı Karadeniz Bölgesi Bombus Terrestris Arılarını Ticari Firmalara Ait
Damızlık Stoklar İle Kontrollü Laboratuar Karşılaştırılarak Koloni Gelişim
Özelliklerinin Belirlenmesi, Benzerlik ve Farklılıklarının Araştırılması
TÜBİTAK Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT 01.10.2014 Bombus Terrestris L. Arılarında Koloni Gelişim Özelliklerine Ait Genetik ve
Fenotipik Parametrelerin Tahmin Edilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Ufuk ÇELİKKOL AKÇAY 01.10.2012 Soğuk ve Donma Stresi Altındaki Bezelye (Pisum Sativum L. ) Salisilik Asit ve Silikon
Uygulamalarının Antioksidatif Sistem İle TOP2 ve PDH47 Gen İfadeleri Üzerindeki Etkileri
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Ufuk ÇELİKKOL AKÇAY 01.04.2010 Enginar (Cynara Scolymus L.) Süspansiyon Hücre Kültürlerinde Aspartik Proteaz Üretimi
TÜBİTAK Doç. Dr. Şemsettin KILINÇARSLAN 01.07.2014 ( 112M373 ) Tübitak 1001 Projesi Cost MP1203 Nolu Aksiyon Haline Gelmiştir.
TÜBİTAK Doç.Dr. Şemsettin KILINÇARSLAN 01.11.2012 Baritli Kumaş Üretimi ve Radyasyon Zırhlama Özelliklerinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Ayşegül GÖK 01.07.2006 Politiyofen Nanokompozitlerinin Yüzey Aktif Maddeler Varlığında Sentezi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Ayşegül GÖK 01.05.2006 Heteroatom içeren Bazı İletken Plimer ve Türevlerinin Sentesi, Termal-İlektenlik
Özelliklerinin İncelemesi Reolojik ve diyot Çalışmalarında Potansiyel Olarak Uygulamarının Araştırılması
TÜBİTAK Doç. Dr. Mehmet GÜRDAL 01.08.2015 Üretici Çekirdekler, Engli? Cebirleri ve Bazı Uygulamalar
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRDAL 15.02.2010 Toeplitz Ve Köreltilmiş Toeplitz Operatörleri İçin Bazı Problemler
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Behire Işıl DİDİNEN 01.10.2013 Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum 1792)’ndan
Vagococcus Salmoninarum’aKarşı ın Vitro Antagonistik Etki Gösteren Lastik Asit
Bakterilerinin İzole Edilmesi, İndentifikasyon ve Karakterizasyonu
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN 01.09.2006 Probiyotik Uygulamalarının Astacus Leptodactylus Yavrularının Büyüme ve Yaşama oranı Üzerine Etkisi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Sabri ERBAŞ 01.04.2015 Lavanta (Lavandula ssp.)’da Distilasyon ve Ekstraksiyon ürünlerinin Uçucu
Yağ Verimleri ve Komposizosyonları ile Fenolik Madde İçerikleri ,Antiradikal ve Antioksidan
Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Sabri ERBAŞ 15.12.2014 Malzeme Islahı İle Geliştirilmiş Tohum Verimi, Yağ Oranı Ve/Veya Oleik asit
Oranı Yüksek Aspir ( Carthamus Tinctorius L.) Hatlarının Adaptasyonu ve Stabilitiesi
TÜBİTAK Prof. Dr. Zuhal YETKİN AY 01.12.2014 Deneysel Periodontitis Modelinde Sistemik Kurkumin Uygulamasının Th17 Hücresi Üzerine
Etkisinin İncelenmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY 01.09.2006 Periodontitisli Hastalarda Kan ve Dişeti Dokusunda Leptin ve Leptin Reseptörlerinin Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Doç. Dr. Ruhi NALÇACI 15.10.2013 Kalsiyum Fosfat Esaslı Kemik Simanının Ortodontide Kullanılan Mini-Vidaların
Stabilitelerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Doç.Dr. Ruhi NALÇACI 15.08.2013 ” Florozisli Dişlerde Lazerle Pürüzlendirmenin  Braketlerin Bağlanma Dayanımına
Etkisinin Değerlendirilmesi ”
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Nurgül ŞENOL 15.02.2015 Ratların Testis Dokusunda Demir(Fe) ve Çinko(Zn) Ağır Metallerinin Oluşturduğu
Hasarın Juglon (5-Hidroksi-1,4-Naftokinon)’nın Antioksidan Aktivesi ile Önlenmesi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Nurgül ŞENOL 15.11.2014 Eğrez (Vimba vimba) Balığının Gastrointestinal Kanalının Histokimyasal
Yapısı ve Seratonin, Glukagon, Cck/Gastrin, Sekratin, Vip, Somatostatin-14 ve Histamin
Peptitlerinin Lokalizasyon ve Dağılımları
TÜBİTAK Prof.Dr.Cahit KURBANOĞLU 01.07.2005 Farklı Kanat Sayıları ve Kanat Çıkış Açılarında Ara Kanatçık Uzunluğunun
Dalğıç Pompa Performansına Etkileri
DPT Prof.Dr.Cahit KURBANOĞLU 01.01.1998 Bilgisayar Destekli İmalat Araştırılması
TÜBİTAK Prof. Dr. Ayşe Diljin KEÇECİ 15.05.2016 Sağlıklı Bireylerde Ve Tip2 Diyabetli Hastalarda Periapikal Durumun,
Endodontik Tedavi Kalitesinin ve Enflamatuvar Sirokin Seviyelerinin Karşılaştırılması
TÜBİTAK Doç. Dr. Ayşe DİLJİN KEÇECİ 01.12.2014 Farklı Kök Ucu Dolgu Materyallerinin Sızdırmazlık ve Bağlanma Özelliklerinin
Glikoz Filtrasyon ve push-Out Yöntemleriyle Ex-vivo Olarak İncelenmesi
TÜBİTAK Prof.Dr.H.Tarık ÖZKAHRAMAN 01.05.2008 Kireçtaşı Patlamalarında Gecikme Süresinin Patlamaya Etkisi
TÜBİTAK Doç.Dr.H.Tarık ÖZKAHRAMAN 01.05.2005 Endüstriyel Boyutta Uygulanabilir Yüksek Performanslı ve Ekonomik Traverten Dolgusu Araştırması
Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı Doç. Dr. Mehmet Ali TABUR 29.01.2016 Bizler de GELECEĞİZ
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali TABUR 01.08.2009 Türkiye (Burdur Gölü ve Van Gölü Havzası) Dikkuyruk Ördek (Oxyura Leucocephala)
Popülasyonlarının Büyüklüğü ve Biyoekoloji Üzerine Bir Araştırma
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ 01.03.2015 Rezektoskop Şaftı Transüretral Rezeksiyon (TUR) Sonrası Gelişen Üretra
Darlıklarında Etkili mi? Prospektif, Çok Merkezli Klinik Araştırma
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ 15.06.2014 Amnion Zarı Destekli Bukkal Mukoza Grefti İle Üretra Rekontrüksiyonu:
Tavşan Üretrasında Deneysel Çalışma.
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Ebru ÇUBUK DEMİRALAY 01.07.2013 Su-Organik Çözücü İkili Karışımlarında Aizheimer Hastalığının Tedavisinde
Kullanılan Bazı İlaçların Spektrofotometrik ve Kromatografik Protonasyon Sabitlerinin Tayini
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Ebru Ç. DEMİRALAY 15.01.2012 Karbapenem Grubu Antibakteriyel İlaçların Ters Faz Sivi Kromatogarfi
Yönetimi ev Spektroskopik Yöntemle İyonlaşma Sabitlerinin Tayini
Avrupa B. Doç. Dr. MUSTAFA AVCI 13.05.2010 MATRA-KAP PROGRAMI
TÜBİTAK Doç.Dr.Mustafa AVCI 15.04.2010 Formica Rufa L. (Hymenoptera; Formicidae) (Kırmızı Orman Karıncası)’nın
Isparta-Senirkent Kapıdağ Sedir Ormanlarında Envanteri ve Habitat Tercihlerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Prof.Dr.Ali Kemal YAKUT 01.03.2006 Borlama İşletmenin Soğuk Şekillendirme Sacının Balistik Özelliklerine Etkisinin Araştırlması
DPT Doç.Dr.Ali Kemal YAKUT 01.01.1998 Mevcut Soğuk Hava Depalarında Güneş Enerjili Absorbsyonlu
Soğutma Sistemlerinin Uygulanabiliğinin Belirlenmesi,Optimizasyonu ve
Isparta -Eğirdir Yöresinde Uygulanması
TÜBİTAK Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY 01.08.2012 Avcılığın Kontrolünde Köy Muhtarlıklarının Etkin Katılımı İçin
Uygun Eğitim Programının Oluşturulması: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY 01.11.2008 Kermes Meşesinde (Quercus Coccifera L) Vejetasyon Dönemine
Bağlı Olarak Yemlik Yaprak ve Sürgün Verimi ile Besin Medde İçeriğinin Değişimi
TÜBİTAK Prof. Dr. Salih AYTAR 15.05.2015 Küme Değerli Dönüşümlerin Kaba Sürekliliği
TÜBİTAK Doç.Dr. Salih AYTAR 01.09.2013 Kaba Wijsman Yakınsaklık
TÜBİTAK Prof.Dr.Rabia Banu ERMİŞ 01.01.2013 Erişkinlerde Antimikrobiyal Peptit DEFBI ve Çürük Arasındaki İlişki
TÜBİTAK Doç.Dr.R.Banu ERMİŞ 01.11.2008 Bir Basamaklı Self-Etch Adeziv Sistemlerin Mine ve Dentine
Bağlanma Etkinliklerinin ve Mekanizmasının İn Vitro Olarak Araştırılması
TÜBİTAK Prof.Dr.Serpil PEHLİVAN 01.07.2011 Fonksiyon Dizilerinin İstatiksel \Alpha-Yakınsaklığı ve İstatistiksel Exhaustiveness
TÜBİTAK Prof.Dr.Serpil PEHLİVAN 01.05.2008 Yeni Bir Yakınsallık Tipi ve Uygulamaları
TÜBİTAK Prof.Dr.Ertuğrul DURAK 15.09.2011 Mikro Ark Oksidasyon Yöntemi İle Kaplanmış 7065 ve 6082
Alüminyum Alaşımlarının Yağlı Çalışma Şartlarında Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr.Ertuğrul DURAK 15.02.2009 Çevre Dostu Yağlama Yağı Adayı Bitkisel Yağı Metil Esterinin Sürtünme Performansının İncelenmesi
DPT Yrd.Doç. Dr.Ramazan SELVER 01.01.2002 Serbest Silindiriksel Yüzeye Sahip Akışkan Kolonundaki Rejim
Osilasyonlu Hallerindeki Termokapilleri Konveksiyonunun Deneysel incelenmesi.DPT
DPT Yrd.Doç.Dr.Ramazan SELVER 01.01.2002 Serbest Silindiriksel Yüzeye Sahip Akışkan Kolonundaki Rejim
Osilasyonlu Hallerindeki Termokapilleri Konveksiyonunun Deneysel incelenmesi.DPT
Avrupa B. Doç. Dr. Muhammet DEMİRBİLEK 04.01.2016 PAL (Fighting Discrimination and Anti-Gypsyism in Education and Employment in EU)
Avrupa B. Doç. Dr. Muhammet DEMİRBİLEK 01.09.2014 ONCREATE  ERASMUS + STRATEGİC PARTNERSHIP PROGRAMI
TÜBİTAK Prof. Dr. Hakan AKTAŞ 01.07.2016 Sera Domatesi Yetiştiriciliğinde Farklı Yaprak Budama
Tekniklerinin Verim ve Neyve Kalitesi Üzerine Etkisi
Avrupa B. Prof. Dr. Adem KORKMAZ 23.05.2016 İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor
TÜBİTAK Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU 01.05.2016 TRMP2 Kanallarının Epilepsi Nörobiyolojisindeki Rolünün Araştırılması
TÜBİTAK Prof. Dr. Erhan KOÇAK 01.04.2016 Türkiyede Depolanmış Hububatta Zarar Yapan Bazı Böceklerde
Fosfin Direncinin Tosikolojik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. İlhami Emrah DÖNMEZ 01.04.2016 Türkiyedeki Bazı Ağaç Türlerinin Odun ve Kabuklarının Kimyasal
Bileşimi İle Antibakteriyel Özelliğe Sahip Ekstraktlarından Mikrokapsül Üretimi
TÜBİTAK Doç. Dr. Abdülkadir ÇAKIR 01.04.2016 Otonom Uçan Robot ile Karanlık, Kapalı Ortamlarda 3d Eşzamanlı Konumlama ve Haritalama
TÜBİTAK Dr. Fatime Mine BALCI 01.03.2016 H2SO4/HNO3/H2O Üçlü Kümelerinin Hidrojen Bağ Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi
TÜBİTAK Doç. Dr. Hakan ÇALIŞ 15.02.2016 Gerçek Zamanlı ve Kablosuz Sensöz Ağ Tabanlı Asenkron Motorlarda
Akım Sıfır Geçiş Anı (Sga) İle Akıllı Çoklu Arıza Teşhis Sisteminin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Doç. Dr. Selçuk ÇÖMLEKÇİ 01.01.2016 In Vitro In Vivo Hayvan Dokusu Üzerinde Yeni Koaksiyel Anten İle
Mikrodalga Ablsayonu Sistem Tasarımı
TÜBİTAK Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN 01.01.2016 NOAEL Düzeyinde Sentetik Gıda Boyalarına Intrauterin Maruziyetin
Tükürük Bezi Üzerine Etkilerinin Erişkin Dönemde Araştırılması
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SAYGIN 15.10.2015 Hipokampüs Aracılı  Öğrenme-Bellek Mekanizmasına 3g/4g
Mobil Ağların Etkisi; M1 Reseptör Modifikasyonu
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇELİK 15.10.2015 SH-SY5Y Nöroblastoma Hücrelerinde CurcumininTRPM2
Katyon Kanalları Üzerine Etkisinin patch Clamp Sistemi İle Araştırılması
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Hatice Gökçen ÖZKAYA 01.10.2015 17. Yüzyıl İstanbul’unda Barınma Standartları ve Mahremiyet Kalıpları
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Nesrin Gökben BECEREN 15.09.2015 Künt Toraks Travması İle İzole Bilateral Akciğer Kontüzyosu
Oluşturulan Denysel Rat Modelinde Surfaktan Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Dudu DEMİR 15.09.2015 Eğirdir(Isparta)’de Yetiştirilen Elmalardan Polifenol Oksidaz
Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Polifenol Oksidaz
Enziminin Saflaştırılması için Alternatif Bir Yöntem Geliştirilmesi
TÜBİTAK Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR 01.09.2015 Uydu Verileri Kullanılarak mikro-Habitat Çeşitliliği ve Kuş Türü Zenginliğinin Modellenmesi
TÜBİTAK Doç. Dr. Tuncay YİĞİT 01.08.2015 Öğrenme Nesne Ambarları İçin Zeki İçerik Yönetim Yazılım Ana Çatısı
TAGEM Doç. Dr. Hülya GÜL 01.08.2015 Kısmi Pişirilerek Dondurulmuş Glutensiz Ekmek Üretimi
BAKA Doç. Dr. Feray SOYUPEK 29.07.2015 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kliniği İle Sağlık Turizmine  Yeni Bir Açılım
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Selman Hakkı ALTUNTAŞ 15.07.2015 Sıçan Alt Ekstremide Duyusal ,Motor ve Kombine Denervasyon
Modellerinde Yürüme Analiz Değişikliklerinin Araştırılması
TÜBİTAK Doç. Dr. Gülperi KOÇER 15.07.2015 Cerrahi Destekli Hızlı Maksiller Genişletme Ameliyatı Sonrası
Biyostimünal Olarak Uygulanan Diyot Lazerin Ödem , Trismus ,
Ağrı üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Dr. Sema YURDAKUL 15.07.2015 Dilovası Endüstriyel Bölgesi ve Çevresinde Toplanan Toplanan
Toprak Örneklerinde Pah ve Pcblerin İncelenmesi
TÜBİTAK Prof. Dr. Timuçin BAYKUL 01.07.2015 Bifosfonat Verilen Ratlarda Diş Çekimi Sonrasında Ilioprostun
Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Prof. Dr. Hüseyin VURAL 01.07.2015 Çeşitli Gıdaların ve Antioksidanların Obez Sıçanlarda Obezite, Lipitler ve Oksidatif Stres Üzerine Etkileri
TÜBİTAK Doç. Dr. Halil ÖZGÜNER 15.05.2015 Tarihi ve Kültürel Öneme Sahip Peyzaj Alanlarının Gelişiminin İncelenmesi: Isparta Kenti Örneği
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Yavuz FINDIK 15.05.2015 Unilateral ve Bilateral Dudak Yarığı Bulunan Hastaların Dudak Gerginliklerinin değerlendirilmesi
TÜBİTAK Prof. Dr. Recep KÜLCÜ 01.05.2015 Yüksek Kaliteli Kompost Üretimi İçin Proses Havası Geri Dönüşümlü
Mobil Tünel Tipi Kompostlaştırma Sistemi Ve Proses Kontrol Cihazının Geliştirilmesi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Bilgehan İlker HARMAN 01.05.2015 Kapalı Yüzme Havuzlarında Klorlu Organik Yan Ürünlerin Oluşumu ve Kontrolü
TÜBİTAK Dr. Hasan KÖSEOĞLU 01.05.2015 Polimerik/ Modifiye Seramik Hibrit Membran Prosesi İle Sensör
Destekli Metal Giderimi ve Geri Kazanımı ( PMS-SEMEG)
TÜBİTAK Prof. Dr. Adnan KOŞUM 01.05.2015 İslam Hukukunda Hayvan Hakları
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Mehmet KUMARTAŞLI 15.04.2015 Etkileşimli Vuruş Ölçüm Sistemi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim YILMAZ 15.04.2015 Isparta Yöresi Mevcut Elma Depolama Varlığına Uygun Merkezi Elma
Sınıflandırma ve Paketleme Tesisleri Optimum Konum ve Kapasite Planlama Modelinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL 15.04.2015 Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Alageyik(Cervus dama L.)
Populasyonlarını ve Habitatını Koruma – Geliştirme Yöntem ve Stratejilerinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Alime GÜNEŞ 15.03.2015 Astaksantin’In Arpe-19 Hücrelerinde Sigara Dumanı Bileşenlerinden
Hydroquinone İle Oluşturulan Aksidatif Stres Modelinde Antioksidan
Parametreler (GSH, GSH-Px, MDA), Ca +2 Sinyali ve Apoptosis Düzeyleri Üzerine Olan Etkisi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇABUK 01.03.2015 Perlit Mineralinin Elektroreolojik Özellikleri ve Endüstriyel Uygulanabilirliğinin Araştırılması
TÜBİTAK Doç. Dr. Nurhan GÜMRAL 15.02.2015 Elektrik Alanın Sıçan Testis Dokusundaki Fizyopatolojik Etkileri ve Resveratrolünün Koruyucu Rolü
Gençlik ve Spor Bakaniığı Öğr. Gör. Güler ÖNCÜ 01.02.2015 Dokusal Tasarım
TÜBİTAK Doç. Dr. Emre SANCAK 01.02.2015 Tasarlanmış Bazalt Lifli Çimento Esaslı Kompozitlerin Fiziksel ve
Mekanik Parametreleri Üzerine Polimer Bazlı Nanolif Kullanımının Etkileri
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALKIŞ 15.01.2015 Mekanik Titreşim Ortodontik Diş Hareketi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
TÜBİTAK Doç. Dr. Bulem ÜREYEN KAYA 15.01.2015 Ratlarda Deneysel Pulpitis Modelinde Benfotiaminin Antiinflamatuvar Etkilerinin Araştırması
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Ergin KILIÇ 01.12.2014 Aktif Bir Bilek Ortez Tasarımı ve Denetimi
TÜBİTAK Doç. Dr. Enis Kemal SAGULAR 01.12.2014 Antalya Havzası Neojen – Kuvaterner Denizel Tortullarının Nannofosil,
Planktonik ve Bentik Foraminifer, Diyatom ve Ascidian Spiküllerine Dayanan Krono-Biyostratigrafik Çözümlemesi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Simge VAROL 01.12.2014 Salda Gölü Sulak Alını Hidrolojisi, Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İzlenmesi ve Kirlilik Durumunun Tespiti
TÜBİTAK Doç. Dr. Ayşe DELİGÖZ 15.11.2014 Anadolu Karaçamının (Pinus nigra arn.Subsp.pallasiana (Lamb.) Holmboe )
Genç Meşcerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan Sıklık Bakımlarının Ekofizyolojik Etkileri
SAN-TEZ Yrd. Doç. Dr. Şule Sultan UĞUR 01.11.2014 Denim Terbite İşlemlerinde Nano Kaplama Yöntemlerinin Kullanılabirliğinin İncelenmesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yrd. Doç. Dr. Gizem SAYGILI 17.10.2014 Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Arama Konferansı’nı İfade Eder
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Nilgün GÜRBÜZ 15.10.2014 Pankreatik Duktal Adenokarsinomada, Eef-2k’nın Ve Mir-193b’nin
Epiteryal Mezenkimal Geçiş Üzerindeki Rolü ve Teröpetik Potansiyeli
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Şirin DÖNMEZ 15.10.2014 Göller Yöresindeki Bakllıbabagiller (Lamiaceae) Familyasına Ait Bazı Bitki
Türlerinin Kültüre Alınması ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Yakup UMUCU 01.10.2014 Özsüz Seramik Hammaddelerin Bilyalı Değirmende İnce Tane Boyutlarında
Kuru Ve Yaş Öğütme Kinetiklerinin Vitrifiye Ürün Özelliklerine Etkileri
TÜBİTAK Doç. Dr. Elçin ESENLİK 15.09.2014 Dudak Damak Yarıklı Bebeklerde Latham Apareyi Uygulaması Sonrası
Alveoler Arkların ve Burun Değişikliklerinin İncelenmesi
TAGEM Prof. Dr. Cafer EKEN 01.08.2014 Arthrobotrys spp.’nin Kök Ur Nematodlarına Karşı Biyonematisit
Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Alper BABALIK 01.08.2014 Kızılova Ormaniçi Merasının Bazı Vejetasyon Özellikleri ile Yem Potansiyelinin Belirlenmesi.
TÜBİTAK Doç. Naile Rengin OYMAN 01.08.2014 Kişiye Özel Moda Tasarımında Dijital Baskı Tasarım Süreci
TÜBİTAK Prof. Dr. M. Necmettin BARDAKÇI 01.08.2014 İslam Tasavvuf Düşüncesinin Teşekkülü
TÜBİTAK Prof Dr. Fevzi BEDİR 01.07.2014 Metal Hidrür Esaslı Hidrojen Depolama Sistemlerinde Reaktör  Tasarımı,
Optimizasyonu ve Deneysel Olarak İncelenmesi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. İbrahim UĞUR 01.07.2014 Doğal Taşlarda Isı Yalıtımı, Dayanıklılık Ve Enerji Tasarrufu Arasındaki İlişki
TÜBİTAK Arş. Gör. Nurdan ALKAN 01.06.2014 Bazı Entomopatojen Fungusların Kültür Filtratlarının ve Fungal Kuru
Miselyumlarının Meloidogyne Incognita’ya Etkilerinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Müge ÇINA AKSOY 15.05.2014 Heparin Verilen Ratlarda Darbeli Elektromanyetik Alan (PEMF) Uygulamasının
Kemik Defektlerinin İyileşmesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Arif ŞANLI 01.05.2014 Bazı Uçucu Yağların Patateste (Solanum Tuberosum L.) Bitki Aktivatörü
Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ 01.05.2014 Temsilde Cinsiyet Değişkeni: Temsilci ve Seçmenler Kapsamında Aydın ve
Muğla Büyükşehir Belediyelerinde Çok Boyutlu Karşılaştırma
TÜBİTAK Uzman Gürkan DİKEN 01.05.2014 Sarıağız (Argyrosomus Regius, Asso 1801) Larvalarının Protez İnhibisyonları ve
Fizyolojik Stres Tepkileri Üzerine Canlı Yem Mikroyemlerin Etikleri
TÜBİTAK Prof. Dr. F. Yeşim KIRZIOĞLU 01.05.2014 Hiperlipidemik Ratlarda Rosuvastatin Kullanımının Periodontal Ptogenezdeki Rolü
TÜBİTAK Dr. Özgür BAŞER 15.04.2014 Biyomimetik Bir Alt Uzuv Dış İskelet Robotun Tasarımı ve Denetimi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Ş. Şule KAPLAN BEKAROĞLU 15.04.2014 İçme Suyu Kaynaklarında ve Şebekelerde Azot Bazlı Dezenfeksiyon
Yan Ürünlerinin Ve Öncülerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Emine Güçhan ALANOĞLU 01.04.2014 İlk ve Tekrarlayan Çift Doz Eritrosit Aferezi Donörlerinde Hepsidin Düzeyi,
Demir Parametreleri ve Oksidatif Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması
TÜBİTAK Prof. Dr. Rüstem HAYAT 01.04.2014 Göller Yöresi Syrphidae (Diptera) Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu, Entomofag ve
Fitofag Türlerin Biyolojik Mücadele Potansiyellerinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. S. Gamze ERZENGİN 01.04.2014 Yeni Özelliklere Sahip Polikarboksilat Bazlı Süperakışkanlaştırıcı Sentezi ve Çimento İçeren
Sistemlerdeki İşlenebilirlik ve Reolojik Etkilerin Belirlenmesi
TÜBİTAK Prof. Dr. Abdullah DİLER 01.04.2014 Taze ve Modifiye AtmosferPaketlenen  Gökkuşağı Alabalıklarında
(Oncorhynchus mykiss W.1792) Mikrobiyal Gelişimin Matematiksel Olarak
Modellenmesi ve Raf Ömrü Tahmin Modelinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Prof. Dr. İsa TELCİ 01.04.2014 Türkiye’de Kültürü Yapılan Reyhanlarda (Ocımum Basilicum L.) Flavonoid ve Fenolik Asit
Komposizyonlarının Arşaıtırlarak Farklı Kemotiplerin Belirlenmesi, Önemli Bileşiklerin Ekolojilere
Göre Değişimi ev Antioksidan Potansiyellerinin Karşılaştırılması
TÜBİTAK Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ 15.03.2014 Lateritik Nikel Nikel Cevherlerinden Biyoliç Yöntemiyle Metallerin Kazanımı
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Tolga Taha SÖNMEZ 08.03.2014
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Evren EKMEKÇİ 01.03.2014 Mikrodalga ve Terahertz Bölgelerinde Metamalzeme Tabanlı Özgün
Sensöler: Tasarım, Üretim ve Çeşitli Sensöler Uygulamalarında Kullanılması
SAN-TEZ Prof. Dr. Aynur Gül KARAHAN ÇAKMAKÇI 01.03.2014 Probiyotik Özellik Gösteren Bazı Maya Suları ve Lastik Asit
Bakterilerinin Etkileşimlerinin Araştırılması
TÜBİTAK Dr. Melek ZEYBEK 15.02.2014 Kargı Çayı Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Biyotik İndekslere Göre Belirlenmesi
TÜBİTAK Doç. Dr. Yunus PAMUKOĞLU 15.12.2013 Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine
Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Zeynep EKMEKÇİ 01.12.2013 Özgün Dört Girişli Moleküler Mantık Devrelerinin Tasarlanması, Sentezi ve Uygulamaları
TÜBİTAK Prof. Dr. A. Güleren ALSANCAK 01.12.2013 Bazı Sefalosporinlerin Kromatografik Alıkonma Tahmini ve Oktanol ?
Su Dağılma Katsayılarının Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemi Kullanılarak Tayini
TÜBİTAK Doç. Dr. Mehmet Rüştü ÖZEN 15.11.2013 Antalya Körfezine (Türkiye) Giren Lesepsiyen Balıklardan Nemipterus Randalli’nin
Üreme Özellikleri ve Gonad Gelişiminin Histolojik Olarak İncelenmesi
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Nevzat GÜRLEVİK 01.11.2013 Kızılçam Kesim Artıklarının Ayrışması
TÜBİTAK Doç. Dr. Abdullah KADAYIFÇI 01.11.2013 Farklı Kısıntılı Sulama Program ve Teknikleri ile Gölgeleme Oranı
Farklı Aşırı Yağış ve Doludan Korunma Ağlarının Isparta Gülünün Kütle ve
Yağ Verimi Üzerien Etkilerimim Belirlenmsi
TÜBİTAK Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN 01.11.2013 Kuyucak Dağı Yöresinde Oduncu Tür Çeşitliliğinin Konumsal Modellenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr. Mine ÖZTÜRK TONGUÇ 15.10.2013 Ortak Hücre Hastalığı Olan Çocuklarda Periodontal Durum ve
Sistemik Enflamasyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Erkan KARACABEY 01.10.2013 Kabak ve Havuç Sebzelerinin Farklı Tekniklerle Kurutulmasının
Daldırarak Kızartma İşlemi Üzerine Etkileri
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Havva Eylem KAYA 01.09.2013 Türkiye’de Hem, Sem ve İş-Kur Örneğinde Yetişkin Eğitimi ve
Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Habib GÜRBÜZ 01.08.2013 LPG Dönüşümlü Buji Ateşlemeli Bir Motorda Egzo ve Soğutma Sisteminde
Kaybedilen Isının Kullanılabilir Enerjiye Dönüştürülebilme Potansiyelinin Deneysel Olarak Araştırılması
Avrupa B. Öğr.Gör. Hakan YÜKSEL 01.08.2013 Modeling Cultural Sewing Techniques
TÜBİTAK Dr.Serkan ÖZKAYA 01.07.2013 Süt İkame Yemien İlave Edilen Kekik Suyunun Siyah Alaca
Buzağıların Performans ve Genel sağlık profili Üzerine Etkileri
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. İ.Serkan ÜNCÜ 01.07.2013 Görüntü İşleme ile Işık Havuzundaki Cisimlerin Optimum
Aydınlatma Koşullarının Belirlenmesi ve Uygulanması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan SARIKAYA 15.06.2013 Akdeniz Bölgesi’nde Orthotomicus Erosus (Wollaston, 1857) ve
orthotomicus Tridentatus Eggers, 1921 (Col.; Curculionidae, Scolytinae) Türlerinin
Genetik Farklılığının ve Tür İçi Varyasyonlarının Belirlenmesi
TÜBİTAK Serhan HANER 15.06.2013 Balıkesir’deki Vollastonitin Sağlık Gereçleri Üretiminde KUllanımının Araştırılması
BAKA Prof. Dr. Nuri ÖZEK 15.06.2013 İnce Film Kaplama Tekniği ile Güneş Pili ve Nano Teknolojik
Malzeme Üretim Laboratuvarının Kurulması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Duygu ÇUKUR GÖKCE 15.05.2013 Romanların  Kültürel Süreklilikleri ve Sosyal İçermelerini
Destekleyici Bütünleşik Kentsel Dönüşüm Planlaması İlkeleri: Tekirdağ Aydoğdu Mahallesi
TÜBİTAK Doç.Dr.Süleyman Hakan TUNA 01.05.2013 Döküm, Cad-Cam ve Laser Sinterleme İle Oluşturulmuş Dental
Protez Alaşımların Iyon Salınımları ve Korozyonun İncelenmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Serkan GÜLSOY 01.04.2013 Boylu Ardıç (Juniperus Excelsa Bieb. ) Kozalaklarının Fenolik Madde,
Uçucu Yağ Bileşimi ve Antioksidan Özelliklerinin Yetişme Ortamı Koşullarına Göre Değerlendrilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Tuğba KÖK TAŞ 01.02.2013 Kefiran Üretim Miktarının Bazı Karbon Kaynakları İle Arttırılması
TÜBİTAK Doç.Dr.Hasan KALYONCU 15.01.2013 Dim Çayı’nın Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve
Biyotik İndekslere Göre (Epilitik Diyatomlar) Belirlenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr.Nurgül KÖMERİK 15.01.2013 Ağız Mukozası ve Akciğer Kanseri: Oral Mukoza Epitelindeki
Değişimler Akciğer Kanseri ile Korelasyon Gösterir Mi?
BAKA Uzman Yıldız MUTLU YILDIZ 09.01.2013 Teke ve Toros Folklorunda Isparta Türküleri
TÜBİTAK Dr. Sibel YORULMAZ SALMAN 01.01.2013 Avcı Akar Phytoseiulus Persimilis A.-H. (Acari: Phytoseiidae)’In Acequinocly ve
Etoxazole Direnç ve Direnç Mekanizmalarının Belirlenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr. Sibel KAPLAN 01.11.2012 Doğal Esaslı Polimerlerle Modifiye Edilmiş Ter Pedi Takviyeli
Giysi ve Ayakkabıların Konfor ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr. Enis K. SAGULAR 01.11.2012 Antalya Karmaşığına İlşikin Yeni Biyo-Kronostratigrafik Bulgular:
Yılanlı Formasyonunun Karbonat ve Kırıntılı Kayaçlarındaki Nannofasil Kayıtlarıan
Dayanan Stratigrafik-Sedimantolojik Çözümlemesi
TÜBİTAK Dr. Nurten Ayten UYANIK 15.10.2012 Isparta Açısı İçerisindeki Alkalen Volkanitlerin Radyoaktif Element
Dağılımının Gamma-Işın Spektrometresi (Jeofizik Yöntem) İle İncelenmesi
BAKA Yrd. Doç. Dr. Şerife Evrim ARICI 18.06.2012 Doku Kültürü Teknikleriyle Hastalıktan Arı Meyve Anaçlarının
Üretimi ve Farklı Abiyotik Stres Koşullarında Adaptasyonlarının Araştırılması
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖNEN 01.06.2012 Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu İle Bor Minerallerinden Borik Asit Üretimi
TÜBİTAK Dr. Zeliha KÜÇÜKYUMUK 15.05.2012 Çinko Ve Mikrorizal Fungus Uygulamalarının Hıyarda Bitki
Besin Elementi Alımı, Bitki Gelişimi ve Pythium Fide Çürüklüğüne (Pythium Diliense) Ekileri
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Sennur ALAY AKSOY 15.04.2012 Tekstil Uygulamaları İçin Isı Depolama Özellikli Ve etkin Dış Yüzeyli Mikrokapsül Üretimi
TÜBİTAK Prof. Dr. Yusuf CİVAN 15.04.2012 Çizgelerin Castelnuovo-Mumford Regülaritesi ve Döngü-Kiran Komplekslerin Topolojisi
TÜBİTAK Doç. Dr. Fahrettin KÜÇÜK 15.04.2012 Türkiye’de Yayılış Gösteren Kababurun, Chondrostoma Agassiz,
1838 (Teleostci: Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu
TÜBİTAK Dr. Evrim ÇELİK 15.04.2012 Karbon Nanotüp Katkılı Polimerik İleri Ozmoz Membranların
Geliştirilmesi ve Deniz Suyu Tuzsuzlaştırılması İçin Uygulanması
TÜBİTAK Doç. Dr. Ahmet ŞAHİNER 01.04.2012 Diferansiyellenemeyen Fonksiyonlar İçin Fiiled Metodu
TÜBİTAK Doç. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT 01.04.2012 Kuzeybatı Pisidia Bölgesi Hellenistik ve Roma Dönemi Yerleşim Modellerinin İncelenmesi
BAKA Prof. Dr. Veysel AYHAN 26.03.2012 Sütçüler İlçesi Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
BAKA Yrd. Doç. Dr. Hidayet KESKİN 26.03.2012 Batı Akdeniz Bölgesinde Orman Ürünleri Sektörü Kümelenme Analizi
TÜBİTAK Dr.Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU 15.02.2012 Gıda Kaynaklı Mayaların In Vitroda Kolesterolü Asimile Etme
Özelliklerinin Belirlenmesive Yüksek Kolesterol İçeren Diyetle Beslenen Sıçanlarda
Kolesterolü Düşürücü Ajan Olarak Kullanılabilirliğinin  Araştırılması
Avrupa B. Yrd.Doç.Dr. İsmail GÖKDAYI 01.02.2012 Civil Act For Refugee Rights Emancipation-CARE/Mülteci Haklarının Kullanılması İçin Sivil Hareket
Avrupa B. Yrd. Doç. Dr. Yusuf AÇIKEL 01.01.2012 ”Bez Bebek Geri Geliyor”
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Hasan YILMAZ 20.12.2011 2000 Yılı Sonrası Tarım Politikalarının Kırsal Kesim ve Tarımsal
Yapı Üzerine Sosyo-Ekonomik Etkileri:Batı Akdeniz Bölgesi Örneği
TÜBİTAK Prof.Dr.Ahmet Ali IŞILDAR 01.12.2011 ” Ayçiçeği ve Mısır Yağlarında Ağır Metal Düzeyinin Bitki Gelişme
Döneminde Spektral Yöntemler Aracılığı  ile Belirlenebilirliği ”
TÜBİTAK Prof.Dr.Semiha BAHÇELİ 01.12.2011 Halka İçi Ya Da Halka Dışı Azot, Sülfür ve Fosfor Atomlarını
İçeren Aromatik Bileşiklerin Metal ( Cd, Co, Cu, Mnve Zn Vs.) Halidlerinin Kırmızıaltı (Ir),
Mikro-Raman ve Mor Ötesi görünü ( Uv Vis.) Spektroskapileri İle İncelenmesi
TÜBİTAK Prof.Dr.Atila GÜL 15.11.2011 Kent Ağaçları Bilgi Sistemi Modeli
TÜBİTAK Doç. Dr. Hilmi Cenk BAYRAKÇI 15.11.2011 Yüksek Isı Yalıtım Performanslı Vakum Yalıtım Panelleri
(VIP)’nin Ekonomik Üretimi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Doç.Dr. Fuat DEMİR 01.11.2011 Binaların Deprem Güvenliklerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Yeni Bri Yaklaşım
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Zeki AY 15.10.2011 Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Alın Levhalı Kaynaklı Moment
Aktaran Birleşimleri İçin Sünekli Detaylarının Belirlenmesi
TÜBİTAK Prof.Dr. Birol KILIÇ 01.10.2011 Tüketime Hazır Et Ürünlerinde Lipit Oksidasyonun İnhibe Edilmesinde
Enkapsüle Edilmiş Fosfatların Kullanım İmkanları
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Bülent ŞEN 01.10.2011 Tarihi Kent Merkezinde Göç, Kentsel Yoksulluk ve Enformel Sektör:
İstanbul Süleymaniye Bölgesi Bekar Odaları
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Dinçer BURAN 01.10.2011 Direkt Enjeksiyonlu Buji Ateşlemeli Benzin Motorunda Yeni Bir Yakıt
Tutuşturma Sisteminin Yanma Parametreleri, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması
TÜBİTAK Doç.Dr.Mehmet DAYIK 15.09.2011 İnteraktif Genetik Algoritma ile Kişiye özel Moda Tasarımı
TÜBİTAK Doç. Dr. Veli UYGUR 01.07.2011 Bazı Hiperakümülatör Bitkilerin Su Stresi Koşullarında Ağır Metal Alım Yeteneklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Seçil METİN 01.06.2011 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss) Yumurtalrında Saprolegniasis’e
Karşı Satureja Cuneifolia’nın Antifungal Etkisi
TÜBİTAK Doç. Dr. Mustafa N. DOLMAZ 15.05.2011 Mağnetik ve Isı Akısı Verilerinden Karadeniz’de Kabuğun Termal Yapısı
TÜBİTAK Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN 15.05.2011 Geri Kazanılmış Selüloz Liflerinden Üretilen Kağıtların Direnç ve Kalitesinin Yükseltilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Yılmaz ÇATAL 01.05.2011 Kızılçam ve Anadolu Karaçamı’nda Biyolojik Bağımısızlığa Ulaşma Yaşlarının
Isparta OrmanBölge Müdürlüğündeki Doğal Karışık Meşcerelerinde Belirlenmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Bilgin GÜLLER 01.05.2011 Kızılçam (Pinus Brutia Ten.)da Dikili Haldeki Ağaçlarda Odun Yoğunluğu ve
Yıllık Halka Karaterlerinin Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Alper KUŞÇU 01.05.2011 Elma ve Portakal Posalarından Yeni Yöntemlerle Modifiye Pektin Eldes: Gıda ev Çevre Uygulamaları
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Ebru TAYSİ 15.04.2011 Bağışlama Eğitiminin İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Zihinsel Sağlık Değişkenleri Üzerinde Etkisi
Avrupa B. Öğr. Gör. Süleyman Tulga TELLİ 12.03.2011 Erasmus IP
TÜBİTAK Doç.Dr.Şakir ŞAHİN 01.01.2011 Marmara Bölgesi’nin Kabuk ve Hız Yapısının 3-D Poisson Oranı Tomografisi İle Belirlenmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Melda ALKAN ÇAKIROĞLU 01.01.2011 Düzlem Dişi Yüklenen Yığma Yapıların Polipropilen Lifli Kuru Karışım
Püskürtme Betonla Güçlendirilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Meliha OKTAV BULUT 01.12.2010 Gül Posası İle Ekolojik Tekstil Mamul Boyama Metotları
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Asko LEHTİJARVİ 01.11.2010 Dedegül Dağı ve Civarında Anadolu Karaçamı ve Toros Sediri Üzeinde Kar iel
İlişkili Patojen Fungusların Varlığı, Zararı, Virülenmesi ve Yetişme Ortamı Özellikleri İle İlişkileri
TÜBİTAK Prof.Dr.Mehmet Saffet SARIKAYA 15.10.2010 Ibnı’S-Serrac2In Eserleri Çerçevesinde Xiii. Yüzyıl2da Güneydoğu Anadolu’da Dini Tasavvufi Hayat
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Nalan ÖZGÜR YİĞİT 15.10.2010 Gökkuşağı Alabalığı (oncorhynchus mykiss) Yemlerine Bazı Enzim ilavelerinin Büyüme ,
Yem Değerlendirme Besin Sindirebilirliğ,i Ve Çevre Kirliliği Üzerine Etkilerinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Ayla UYSAL 01.09.2010 Tarıma Dayalı Endüstri Atıksularından Strüvit Oluşumu İle Nütrient
Geri Kazanımı ve Strüvitin Tarımda Gübre Olarak L-Kullanılabilirliğinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Ahmet DOĞAN 01.05.2010 “Göl-Yeraltısuyu-İklim İlişkisinin Yeraltısuyu Akım Modeli ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Yardımıyla Belirlenerek Gölün Optimum
Dinamik İşletme Modelinin Oluşturulması: Beyşehir Gölü Modeli”
TÜBİTAK Doç.Dr. Osman YILDIZ 01.04.2010 Burdur ve Yöresi Ağız Araştırması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Raşit ÇALIŞKAN 15.03.2010 Kinolin-Konduritol Hibrid Moleküllerinin İlk Kez Sentezi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Sema KALE 01.03.2010 Buğdayda Kısıtlı Su Koşullarında Oksijen ve Karbon İzotop
Oranlarından (18o/16o ve 13c/12c) Yararlanılarak Bitki Su Kullanım (Tarnspirasyon)
Etkinliğinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr.Ahmet YÜCESAN 15.02.2010 Silindir Üzerinde Elastik Eğriler
TÜBİTAK Doç.Dr.Mevlüt TÜRK 01.01.2010 İki Farklı Yapay Meranın Verim ve Kalitelerinin Değişimi ve Otlayan Hayvanlar Üzerine Etkileri
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Ömür ÇİMEN 01.12.2009 Atık Pomza ve Mermer Tozunun Yüksek Plastisiteli Kil
Zemin İyileştirilmesinde Kullanabilirliğinin Araştırlması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Selami TURAN 01.12.2009 Klasik Türk Edebiyatında Yusuf U Züleyha Geleneği ve Bu
Geleneğin 18.Yüzyıldaki Temsilcisi: Bilal Efendi ve Yusuf U Züleyhası
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr. Mustafa Reşit USAL 01.11.2009 Yüksek Hızlı Hava Akımı İle Katlı İplik Üretim Prosesinin Geliştirilmesi ve Sayısal Modellenmesi
TÜBİTAK Prof.Dr.İdris OĞURLU 01.10.2009 Yaban Keçisi Envanterinde Fotokapan ve Dome Sisteminin Verimliliğinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Abdullah SÜTÇÜ 01.10.2009 Ahşap Panellerin Cnc Freze İle Estetik İşlenebilirliği ve Yüzey Kalitesinin İstatistiksel Tahminlenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr.Murat KARAÖZ 15.09.2009 İş Kuluçlarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve
Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: Kosgeb İş Geliştirme Merkezleri (İşgem) Üzerine Bir Araştırma
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Gülcan ÖZKAN 15.09.2009 Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen
Gemlik Zeytin Çeşitlerinin Meyve, Yağ ve Moleküler Özelliklerinin Karşılaştırılması
TÜBİTAK Doç.Dr.Füsun Zeynep AKÇAM 01.09.2009 Hepatit B Virüsü ile Enfekte Olan Hastalarda Klinik Gidiş ile
TNFalfa , IFN gama, IL-10, IL-17 ve IL-18 Gen Polimorfizimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Prof.Dr.Musa Üstün GÜLDAĞ 01.08.2009 Zirkonyum Kor Yapıların Kısa Implant Dayanakları Üzerine
Simantaryonunda Kullanılan Farklı Yapıştırma Simanlarının
ev Yüzey İşleminin Tutuculuğa Etkisinin İncelenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr.Zeynep Banu SEYDİM 01.03.2009 Farklı Yöntemlerle Üretilen Elma Sirkelerinin Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Ayşen DAVRAZ 01.03.2009 İçme Suyu Havzalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak
Sürdürülebilir Su Kalite Yönetimi Oluşturulması; Eğirdir Gölü Modeli
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÇOLAK 01.03.2009 Havacılık Süperalaşımlarının Yüksek basınçlı Jet Soğutma-Yağlama ile Talaşlı İşlenebilirliği
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Selda TEKİN ÖZAN 01.03.2009 Işıklı Gölü’nün Suyunda, Sedimentinde ve Gölde Yaşayan Sazan
(Cyprinus Carpio L., 1758) ‘in Bazıları Doku ve Organlarındaki ağır Metal Birikiminin Araştırılması
TÜBİTAK Dr.Vedat KARTALCIK 15.02.2009 Rodos ve İstanköy (kos) Adası Türk Ağızları
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Tahir TİLKİ 01.10.2008 Modifiye Edilmiş Biyobozunur Selülozun Elektroreolojik İncelemesi
TÜBİTAK Doç.Dr.Zekeriya AKMAN 01.10.2008 Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinde Gibberlik Ait ve
Azotlu Gübre Uygulamalarının Kış Öncesi Vejetatif Büyüme Özellikleri İle
Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Serap ÜNAL 15.09.2008 Göller Bölgesi Killerinden Teke Yöresi Yaylı Çalgılarının Üretimi ve Geliştirilmesi
Avrupa B. Doç.Dr.Mehmet BEYHAN 01.08.2008 Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Ortaklık
TÜBİTAK Dr.Ali Namık GÜNEŞ 01.07.2008 Kaolenlerin Organik Asitler Kullanılarak Liç Yöntemiyle Saflaştırılması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Kamil DELİKANLI 01.07.2008 Güneş Bacasında Konstrüktif İyileştirme Çalışmaları ve Performans Arttırıcı Yöntemlerin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali SÖĞÜT 01.06.2008 Antalya ve Isparta İllerindeki Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve
Türlerinde lezyon Nematodlarının (Pratylenchus spp) Moleküler Karakterizasyonu
İle Yaygın Kullanılan Anaçların Dayanıklılıklarının Belirlenmesi
TÜBİTAK Dr.Figen ERASLAN 01.06.2008 Kiraz Anaçlarının İn Vitro Koşullarda Bor ve Tuz Stresine
Tolerans Mekanizmalarının Fizyolojik Parametreler ve Antioksidan Enzim İzoformları ile Belirlenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr.George JAPOSHVILI 01.03.2008 Isparta Gölcük Tabiat Parkı’nın Böcek Biyolojik Çeşitliliğinin
Hesaplanması ve Koruma Statülerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Bedia ŞİMŞEK 15.02.2008 Geleneksel Akçakatık Peynirinden Lactobacillus Delbrueckii Subsp,
Bulgaricus ve Streptococcus Thermophilus Suşlarının İzolasyonu, Tanımlanması ve
Bu Peynirin Bazı Özelliklrinin Standardizasyonu
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Erkan POLAT 01.02.2008 Kentsel-Kırsal Bütünlüklü Bir Stratejik Mekansal Planlama Modeli; Eğirdir Örneği
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Cafer GARİPER 01.02.2008 Türk edebiyatında Ütopya
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Adnan KAYA 01.02.2008 Performansı Arttırılmış Aktif Antenlerle Kablosuz Haberleşme
Sistemleri İçin Düşük Güçkü Alıcı-Verici Sistem Tasarımı
TÜBİTAK Doç.Dr.Özer GÖKTEPE 01.01.2008 Etkin Elektromanyetik Koruyucu Örme Kumaş ve Örme Kumaş
Destekli Kompozit Yapıların Geliştirilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Hakan ÇOBAN 15.11.2007 Karadağ (Karaman, İç Anadolu) Strato Volkanının Jeokimyasal,
İzotopik (Sr, Nd, pb) ve Jeokronolojik (Ar-Ar) İncelemesi
TÜBİTAK Prof.Dr.İsmail Hakkı AKÇAY 01.11.2007 Hidrojen Yakıtlı Buji Ateşlemeli Bir Motorda, Motor Performansına
Etkiyen Yanma Parametrelerinin Belirlenmesi ve Hidrojen Motorunda Yanma Optimizasyonu
TÜBİTAK Doç.Dr.Ramazan GÜLENDAM 15.10.2007 Burhan Cahit Morkaya’nın Romanları ve Romancılığı
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Muhammet TONGUÇ 15.10.2007 Aspir’de Genetik Çeşitliliğin Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerle
Karakterizazyonu ve İleri Hatlarda Genetik Harita Çıkarma İmkanlarının Araştırılması
TÜBİTAK Doç.Dr.Yunus Ömer BOYACI 01.10.2007 Göller Bölgesi Su Kenesi (Hydrachnidia, acari) Faunası
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Yıldız BOLAT 15.09.2007 Ekonomik Olarak Değerlendirilmeyen Tatlısu Yengeci Kabuklarından
Kitin-Kitosan Eldesi ve Kitosanın Su Ürünlerinin Muhafazasında Kullanımı
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Atılgan Atılgan 15.07.2007 Kış Koşullarında Etlik Piliç Kümesinde Oluşan Amonyak Gaz Düzeyinin
Belirlenmesi ve Vakumlu Havalandırma Sistemi, Fosforik Asit Düzeneği ve
Altlığa Zeolit Eklenmesi Yöntemleriyle Azaltılması
TÜBİTAK Prof.Dr.Durmuş ACAR 01.06.2007 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Sibel DİKMEN 01.03.2007 Katı Oksit Yakıt Pilleri Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Hidrotermal
Katı Elektrolit Madde Sentezleri
TÜBİTAK Prof.Dr.Mustafa KUŞCU 15.02.2007 Isparta, Burdur, Ulukent-Denizli ve Binkılınç-Çatalca’da yer Alan Farklı Kökenli
Demir-Manganez Cevherleşmelerinin izotop Jeokimyası İle Kökeninin Araştırılması
TÜBİTAK Prof.Dr.Mümin FİLİZ 01.02.2007 Ağır ve Kolemanit agregalı Betonun Radyasyon Önlemede Kullanımının Araştırılması
TÜBİTAK Prof.Dr.Musa GENÇ 15.01.2007 Göller Bölgesi’ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak
Meşesinin (Quercus Vulcanica Boiss. and Heldr. Ex Kotscy) Tohum ve Meşcere Kuruluş Özellikleri
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Neşe DİKMEN 01.01.2007 1995 Depremi Sonrası Dinarda Uygulanan Yeniden Yapım
Çalışmalarının ve Kurulan Afet Konutlarının İncelenmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Züheyr KAMACI 15.09.2006 Isparta Güneyinde Bulunan Kışla Dom Yapısının Jeolojik,
Jeokimyasal ve Jeofiziksel Yöntemlerle İncelenmesi
TÜBİTAK Doç.Dr.İskender AKKURT 01.08.2006 Değişik Tipteki Betonların Nükleer ve
Kimyasal Saldırılara Karşı Zırhlama Özelliklerinin Araştırılması
TÜBİTAK Doç.Dr.Fatma KOYUNCU 01.06.2006 Granny Smith ve Braeburn Elma Çeşitlerinde 1-MCP, Lovastatin ev
Sıcak Su Uygulamalarının Depolama Boyunca Kabuk Yanığı iel Bütün ve
Dilimlenmiş Elmalarda Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Zeynep Dilek AYDIN 01.06.2006 Menapoz Sağlık ve Yaşam Biçimi Çalışması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Birol ÜNER 01.05.2006 Yerli Ağaç Türlerimizin (Kızılçam ve Karaçam) Odunlarında
Yakın İnfrared Spektrokskopi İle Lignin Analizi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Adnan ÇALIK 01.03.2006 Erimiş Boraks Banyosunda Borlama ve Karbürleme İşlemi
DPT Prof.Dr.Yıldıran SONGÜR 01.01.2006 Gastrointestinal Kanserlerin Erken Tanısında Sistematik
Kromoendoskopi ve Endoskopik Ultrasonografinin Rolü
DPT Yrd.Doç.Dr.Pervin BAŞARAN 01.01.2006 Kumluca Tarım Havzası Araştırma Geliştirme(Arge)Önizleme
Serası Kurulması ve Yöre Üreticilerinin Inovatif Uygulamalı Teknolojiler
Konusunda Eğitilerek Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması
TÜBİTAK Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN 01.09.2005 Ferrokrom ve Mermer Sanayi Atıklarının Karayolu İnşaatında
Değerlendirilmesi ve Laboratuvar Liç Davranışlarının İncelemesi
TÜBİTAK Prof.Dr.Sami ÖZÇELİK 01.09.2005 Türkiyede Ticari Öneme Sahip Çay ve Baharat Olarak Kullanılan
Bazı Bitkilerin Mikrobiyal ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Işınlamanın Etkisi
TÜBİTAK Doç.Dr.Ali GÖK 01.09.2005 Kasnak Meşesi Ormanı Tabiatı Koruma Alanı( Isparta)’nın Chrysomelidae
(Coleoptera) Biyoçeşitliliği, Kpnak İlişkileri ve Bolluk Değerlerinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Hail İbrahim KORUCA 01.07.2005 Fabrika Organizasyonu, Üretim Sistemleri Yapılandırma ve Performans
Ölçmeye Yönelik Similasyon Yazılımı Geliştirilmesi (FABORG-SİM)
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Kemal Tuşat YÜCEL 01.07.2005 Katkılı Pompa Betonlarında, Beton Bileşenlerinin Taze Betonun Reolojik
Performansına ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Samim YAŞAR 01.06.2005 Asma (Vitis ViniferaL.) Çubuklarına ait Dudama Artıkları İle
Susam (Sesemum İndicum L.) Gassypium Hirsutum L.) ve
Haşhaş (papver Somniferum L.) Saplarında Polisakkarit, Lignin Ve lif Özellikleri Üzerine Araştırmalar
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Hüseyin FAKİR 01.06.2005 Batı Akdeniz Bölgesi’nin Odun Dışı Orman Ürünleri Veren
Odunsu Ve Otsu Bitkileri ve Değerlendirilmesi
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Mustafa Zihni TUNCA 01.05.2005 Online Mermer Borsası (OMB)
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Ali MANZAK 01.05.2005 Besleme Gerilimi Dinamik Olarak Değiştirilerek Düşük Güçte Çalışan FPGA Tasarımı
TÜBİTAK Prof.Dr.Nevzat ÖZGÜR 15.04.2005 Doğu Karadeniz Bölgeis Metalojenik Kuşağında Bulunan Murgul
Masif Sülfid Yatağının Hidrotermal Çözeltileri ve Gelişimi.
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Ömer ELİTOK 15.04.2005 Gölcük Volkanizmasının (Isparta) Jeolojik Evrimi, GB Türkiye
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.Mehmet KİTİŞ 15.04.2005 Su Arıtımında Karsinojen Dezenfeksiyon Yan ürünleri oluşturan
Doğal Organik Maddelerin Yüzeyleri Modifiye Olmuş Çeşitli pomza Taşları ve Aktif Karbonlarda Giderimi
TÜBİTAK Dr.Hakan KULEAŞAN 01.04.2005 Anne Sütünden İzole Edilen Fonksiyonel Bakterilerin Bebek
Maması Formülasyonlarında Kullanım Olanaklarının Araştırlması
TÜBİTAK Yrd. Doç. Dr. Sedat AKTAN 01.04.2005 Göller Bölgesi Koşullarında Feedlot ve Mera Sığır Besi Sistemlerinde
Yetiştirilen Brown Swiss ve Simmental Irkı Hayvanların Sayısal Görüntü
Analizi Yönetimi ile Büyüme ve Gelişme Özelliklerinin Saptanması
TÜBİTAK Doç.Dr.Selim Adem HATIRLI 01.04.2005 Türkiye Fındık Tarımında Kar Etkinliğinin ve Dünya
Piyasalarında Pazar Gücünün Araştırlması
TÜBİTAK Yrd.Doç.Dr.A.Kamil BAYHAN 01.04.2005 Sürdürülebilir Sağlıklı Çiğ Süt Üretimi İçin Makinalı Sağımla
Elektronik Veri Kayıt ve İzleme Sisteminin (MASEV) Geliştirilmesi
DPT Arş.Gör.Dr.Güvenç GÖRGÜLÜ 13.01.2005 Antioksidanların Membran Üzerine Etki Mekanizmalarının  Araştırılması
Avrupa B. Prof.Dr. Murat Ali DULUPÇU 01.01.2005 6 ncı Çerçeve Avrupa Birliği  Projesi
DPT Yrd.Doç.Dr. F.Yeşim EKİNCİ 01.01.2005 Aneorbik Arıtma Sistemleri Etkin Olan Mikroorg.Moleküler
Bazda Tanımlama ve Sistemi Performansının Değişimi
DPT Yrd.Doç.Dr. Ramazan KAYACAN 01.01.2005 Metalik ve Metalik Olmayan Malzemelerin Yüksek Çekme
Gerimi Hizlarındaki Mekanik “Split Hopkinson Pressure Bar” Deney Sistemlerinin Kurulması
ve Fark İmpedansa Sahip Malzemelerin Test Edilmesi
DPT Prof.Dr. İbrahim ERDAL 01.11.2003 Keçiborlu Kükürt İşletmesi Atıklarının Tarımsal Amaçlı Değerlendirilmesi
DPT Prof.Dr. M.Ali KOYUNCU 01.09.2002 Bazı Yeni Elma Çeşitlerinin Normal ve Kontrollü Atmosferde Depolanma Koşullarının Belirlenmesi
DPT Yrd.Doç.Dr. Suat ÖZKORUCUKLU 01.04.2002 Alternetif Akım Geri Beslemeli, Taramalı Tünelleme Elektron Mikroskopunun
(AC-STM) Yapımı Geliştirilmesi ve Temel Bilimler Açısından İrdelenmesi
DPT Yrd.Doç.Dr.Ali Kudret ADİLOĞLU 01.01.2002 Ateroskleroza neden olan  mikroornanizmaların  aterom plaklarından
moleküler düzeyde identifikasyonu, adhezyon molekülleriyle birlikteliğinin
saptanması ve aterom plakları oluşum mekanizmasına olan etkisi
DPT Yrd. Doç. Dr.Esin BASIM 01.01.2002 Doku Kültürü Yöntemi İle Bodur Elma Anaçlarının İn Vitro Çoğaltımı.DPT
DPT Yrd.Doç. Meltem ÇETİN 01.01.1997 Meme Kanseri Üzerine Araştırmalar
DPT Prof.Dr. M.Yaşar AKSOYLAR 01.01.1997 Eğirdir Gölünün Hidrobiyolojik Özelliklerinin Tespiti
DPT Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKDOĞAN 01.01.1995 Isparta ve Yöresinde T3-T4 TBG Taraması ve Genetik Faktörlerin Araştırılması