Girişimcilere

SDÜ TTO olarak, bölge sanayinin geliştirilmesinde, üniversite ve bölge eko sisteminde  girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ile kurulacak katma değer üreten teknogirişim firmalarının önemli bir rol üstlenmesi gerektiği bilincindeyiz.

Girişimci adaylarının  iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri amacıyla iş modelleme ve iş geliştirme süreçlerinde mentorluk desteği, melek yatırımcılık ağlarıyla buluşturma, kamu ve özel sektör fonlarına yönlendirme, şirketleşme süreçlerinin desteklenmesi hizmetlerini sunmaktayız.

Başvuru Yapmak İstiyorum

Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Program ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için destek verilmektedir. 1. Dönem:

10 – 28 Nisan 2017

2. Dönem:

1 – 15 Ağustos 2017

İndir  
TÜBİTAK 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı Üniversite düzeyinde girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında iş fikri ve iş planı yarışmaları düzenlenerek öğrencilerin fikirlerini hayata geçirmelerine destek sağlanmaktadır. Mayıs 2017 Hazırlanıyor…
TÜBİTAK 2239 Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim Ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı Teknogirişim Sermaye Desteğini kazananlar arasından seçilen adaylara girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında yurt dışında düzenlenen eğitim programlarına katılım desteği sağlamaktır. 30 Haziran 2015 Hazırlanıyor…
TÜBİTAK 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destekleme Programı Program kapsamında, hedeflerine uygun şekilde girişimcilik konusunda farklı çağrılar açılabilmektedir. Çağrı bazında değişmektedir. İndir  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Teknogirişim Sermayesi Desteği Eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla destek verilmektedir. Sürekli açıktır. İndir  

Başvuru Yapmak İstiyorum

Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmalarını amaçlayan yüksek destek oranlı programdır. Sürekli açıktır. İndir  
AB COSME İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı KOBİ’lere destek sağlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. Hazırlanıyor…
AB H2020- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik KOBİ’lerde yenilikçilik Program kapsamında KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amçlanmaktadır. Çağrı bazında değişmektedir. İndir  

Başvuru Yapmak İstiyorum

Araştırmadan Ticari Ürüne Giden Yol

Yüksek lisans ve doktora çalışmaları teknolojik gelişme içinde oldukça önemli bir rol alıyor. Sizler de bunun farkında olduğunuz için lisans eğitiminizden sonra araştırma çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Peki, yaptığınız çalışmaların belki de önemli bir ticarileşme potansiyeli olabileceğinin farkında mısınız? Teknolojik Olgunluk Seviyesi diye bir kavram duydunuz mu? Ya da Yatırım Olgunluk Seviyesi ?? Üzerinde araştırma yaptığınız tez konunuzla bize gelin. Birlikte ticarileştirme potansiyeline bakalım, teknoloji değerlendirmesini yapalım ve yatırım alabilecek bir seviyeye getirelim.
Bu kadar şey nasıl olacak diye korkmayın! Bizim yaptığımız iş bu! Hemen bugün bizi arayın ve gelin. İyi bir fikirden para kazandıran bir ürün veya hizmete giden yolu size biz gösterelim.

Başvuru Yapmak İstiyorum

Buluştan Girişime

Yıllardır yaptığınız çalışmaların oluşturduğu bilimsel ve entellektüel birikiminizi bir çok zaman sizden yardım isteyen şirketlere danışmanlık çerçevesinde veriyorsunuz. Peki, bilimsel çalışmalarınızın bir yansıması olan bir ürün geliştirmeyi, ya da hazır ürünlerinizi ticarileştirmeyi ve kendi şirketinizi kurmayı hiç düşünmediniz mi?Bunu gerçekleştirebilmeniz için size her türlü yardıma hazırız. Üniversite Sanayi İşbirliği bölümümüzle birlikte, ürününüzün teknoloji değerlendirmesini ve ticarileştirme potansiyelini belirleyelim. İş modelinizi sizinle birlikte oluşturalım ve test edelim. Pazar analizini yapmanıza yardımcı olalım ve fiyat politikasını belirleyelim. İlk potansiyel müşterilerle görüşüp doğru müşteri segmentini yakalamanızı sağlayalım. Hatta ilk satışı da birlikte yapalım. Şirketin büyümesi için gerekli yatırımı temin edelim. Bunun için sizi yatırımcıların önüne çıkmak üzere hazırlayalım, sunumunuzu oluşturalım ve potansiyel yatırımcılarla randevuları organize edelim. Şirketinizi yönetmek için size yol gösterelim ve yardımcı olalım. Size çok yakınız! Bizi arayın ve hemen görüşelim! Zaman kaybetmeyelim! Sizi seviyoruz!