Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 15 şubat 2016 tarihinde anonim şirket statüsünde kurulan SDÜ TTO, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK-1601-2015 yılı çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

SDÜ TTO 2016 yılı Nisan ayı itibari ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Süleyman Demirel Üniversitesi adına TÜBİTAK 1601 programı 2015 Yılı Çağrısı kapsamında; 15 Şubat 2016 tarihinde anonim şirket statüsü ile kurularak yapılan başvuru  sonucunda SDÜ TTO, 2016 yılı Nisan  ayından itibaren faaliyetlerine program kapsamında arayüz modeli olarak devam etmektedir.

SDÜ TTO’nun temel amacı Isparta ve bölgesindeki araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ivme kazandırmak, üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerini geliştirmek  ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nin teknoloji transfer ve bilginin ticarileşme potansiyelinin bölge, ülke ve dünya yararına en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Modül 1

Farkındalık Tanıtım Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Bu modülün amaçları Üniversite içi /dışı paydaşların (Hedef kitlenin)  istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile paydaşların TTO faaliyetleri ve avantajları hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Kapsamına akademisyenler, sanayiciler, kamu kurumları gibi geniş bir kitle girmektedir.

Modül 2

Destek Programlarından yararlanmaya yönelik Hizmetler

Üniversitemizin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme, idari destek işlemleri, proje çıktılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi  vb. faaliyetleri üstlenir.

Modül 3

Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

Bu modülün ana ekseni Üniversitemizin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-ge projelerinde kullanılmasıdır.

Modül 4

Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

Üniversitemizde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi,fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde ticari sır, know-how aktarımı, tescil vb. Yöntemlere ilişki kararların alınması, tescil işlemleri (faydalı model, patent,vb.), fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ve kullanıcı/müşteriye kullanım bilgisinin aktarılması ile ilgili işlemler bu modülün faaliyetleri kapsamındadır.

Modül 5

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve öğrenciler tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi bu modülün içeriğini oluşturmaktadır.