YÖNETİM

Prof. Dr. Mehmet SALTAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK
Üye
Prof. Dr. Serdal TERZİ
Üye
Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA
Üye
Prof. Dr. Yüksel METİN
Üye
Prof. Dr. İbrahim ÜÇGÜL
Üye
Prof. Dr. Halil AŞÇI
Üye