HAKKIMIZDA

TARİHÇE

Süleyman Demirel Teknoloji Transfer A.Ş. 2016 yılında TÜBİTAK desteğiyle kurulmuş olup AR-GE projeleri oluşturma, geliştirme, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama konularında paydaşlarına destek vermektedir. SDÜ TTO, Mart 2024'den beri YÖK Teknoloji Transfer Ofisleri yönetmeliğine bağlı olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir.