AKADEMİSYENLER

AKADEMİSYENLERE

SDÜ TTO olarak üniversitemiz akademik personelinin araştırma faaliyetleri için, ilgili ulusal ve uluslararası kurumlardan fon sağlanarak, çalışma olanaklarının genişletilmesini amaçlamaktayız. Başvurusu yapılan projelerin % 30’unun eksik imza, eksik evrak, bütçenin doğru planlanmaması vb. problemlerden dolayı panele bile giremeden reddedildiği bilinmektedir. Bu eksiklerin giderilmesi ve projelerin kabul oranının yükseltilmesi için ilgili SDÜ TTO A.Ş. personelleri tarafından proje başvuru dosyalarının biçimsel inceleme hizmeti verilmektedir. Akademik personelimize, proje yönetimi, araştırma faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürün ve buluşların korunması, lisanslanması, ticarileştirilmesi gibi konularda hizmet veriyoruz. Akademik personelimizin çalışmalarının teknik boyutuna daha fazla zaman ayırabilmelerine imkan sağlamayı amaçlıyoruz. SDÜ TTO olarak bölge sanayisi ile akademisyenlerimizin ortak çalışmalarının artırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının ar-ge ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda akademisyenlerimizin, uzmanlık alanlarına göre, multi disipliner çalışma grupları oluşturmalarına ve sanayi kuruluşları ile ortak proje üretmelerine yardımcı olmak, proje olanaklarının genişletilmesi için kamu fonlarından yararlanmalarını sağlamak öncelikli hedeflerimizden birisidir.

Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Tüm alanlardaki bilimsel projeler için bu programdan faydalanılabilmektedir. 2017-01-06 00:00:00.0000000 - 2018-01-06 00:00:00.0000000 indir
TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte açılan çağrılara göre değişmektedir. - indir
Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 06/01/2017 - 06/01/2017 indir
Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
Destek Sağlayan Kurum Program Kodu Program Adı Program Kapsamı Başvuru Tarihleri Destek Dosyası
test test test test test - test indir
c c c c c - c indir
d d d d d - d indir
d d d d d - d indir