Teknoloji Transfer Ofisleri arayüzü

Teknoloji Transfer Ofisleri arayüzü

Teknopark, TTO, Kuluçka Merkezi ve Kümelenme Arayüzleri Temel Bilgilendirme

Ülkemizde ilk defa 23. BTYK toplantısın 2011/104 nolu kararı olarak “Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi” başlığında desteklenmesine karar verilen Teknoloji Transfer Ofisleri, kararda ele alınan ilk öngörü doğrultusunda; doğru bir vizyon ile üniversitelerde geliştirilen teknolojinin ticarileştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliklerinin artırılması ve akademik araştırmaların lojistiğinin sağlanması temelinde paylaşılmıştı.  Aynı sene kurulan birçok bölgesel kalkınma ajansı da bu kapsamda söz konusu kararı destekleyen çağrıya çıkmışlardı. 2012 senesinde ise ilk defa üniversiteler arası bir endeksin temeli atılarak “Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi” açıklanmıştı. TÜBİTAK, bu endekste ilk 50’de yer alan üniversitelere yönelik özel bir çağrıda bulunarak, var olan ya da açılacak olan TTO’lara 10 yıl süreyle destek vereceğini açıklayarak daha sonra her sene geliştireceği Türk TTO modelini ortaya çıkarmıştı. Bu açıdan baktığımızda 2011 yılında yayınlanan stratejik kararı sonraki yıllarda TÜBİTAK  pratiğe dökmüş ve geliştirdiği 5 modül ile TTO yapısını ülkemizde şekillendirmiştir. Bu 5 modül sırasıyla;

·  Farkındalık ve Etkinlik

·  Destekli Araştırmalar

·  Üniversite – Sanayi – Kamu İşbirlikleri

·  Patent, Lisanslama ve Ticarileştirme

·  Girişimcilik ve Şirketleşme’dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir