Araştırma faaliyetleriniz için desteğe ihtiyacınız, proje fikriniz ya da çalışma alanınıza uygun bir proje çağrısı varsa birlikte çalışmak isteriz.

SDÜ TTO olarak, ulusal ve uluslararası fonlara proje başvurularının gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi uygun bulunan projelerinizin de yönetim süreçlerinin her aşamasında sizlere destek olmaktayız.

Proje teklifi hazırlarken yardıma mı ihtiyaç duydunuz?

 • Proje ortaklık olanaklıklarının araştırılması, tarafların bir araya getirilmesi, proje takımının oluşturulması
 • Etik kurul onayı, ev sahibi kurum desteği, izin belgeleri, Fikri Mülkiyet Hakları üzerine destek sağlanması
 • Proje Bütçesinin Hazırlanması
 • Proje Metninin Kontrolü
 • Elektronik Başvurularda Teknik Yardım Sağlanması gibi konular için bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

Proje Sonuçları Açıklandığında Ne Gibi Destekler Veriyoruz?

 • Proje Sonuçlarının İlgili Araştırmacı ve Yönetim ile Paylaşılması
 • Revizyonlara Yardım Edilmesi
 • Sözleşmelerin İmzalanması

Devam Eden Projenizin Yürütülmesi Konusunda Yardıma mı İhtiyaç Duydunuz?

SDÜ TTO Destekli Projelerin, Üniversite işleyişi ve Fon Sağlayan Kurumun kurallarına göre yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamaktadır.

Bu süreçteki,

 • Personel çalıştırma ve ödemeler,
 • Satınalma işlemleri,
 • Harcamaların geri ödenmesi,
 • Projelerdeki durum/bütçe değişikliklerinin yönetilmesi,
 • Finansal raporların hazırlanması ve
 • Proje kapanış işlemleri

Faaliyetlerini üstlenmekteyiz.

Projelerinize Fon Sağlamak için Bizimle İletişime Geçin.